• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 11/1999

SZKÓŁKARSKA 'SZARA STREFA'

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 4 września w Warszawie i towarzyszącej wystawie szkółkarskiej "Zieleń to Życie", Roman Jagieliński przedstawił zamiar ograniczenia szkółkarskiej "szarej strefy".
Prezes Stowarzyszenia Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego stwierdził, iż około 30% drzewek i krzewów owocowych produkowanych w kraju pochodzi z nielegalnych upraw bądź z gospodarstw sadowniczych wytwarzających materiał na własne potrzeby (jest to obecnie zgodne z prawem, jeśli sadownik uzyska zezwolenie Inspekcji Nasiennej na wytwarzanie materiału szkółkarskiego).
Roman Jagieliński zapowiedział zamiar wniesienia w drugim czytaniu sejmowym poprawki do ustawy o nasiennictwie, która znajduje się w końcowej fazie przygotowań. Chodzi głównie o sprecyzowanie pojęcia "na własne potrzeby" (ograniczenie liczby roślin do 50 sztuk).
Według pierwotnych prognoz, nowa ustawa o nasiennictwie ma wejść w życie do 1 lipca 2000 r. Aby dopełnić tego terminu, Sejm musiałby się z nią uporać do końca bieżącego roku.