• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/2000

CIĘCIE JABŁONI ORAZ INNE ZABIEGI HAMUJĄCE SILNY WZROST DRZEW

Słabe plonowanie drzew owocowych w poprzednim roku oraz tegoroczne przymrozki podczas kwitnienia niszcząc większość pąków kwiatowych spowodowały dość silny wzrost drzew w wielu sadach.
Słabe plonowanie drzew owocowych w poprzednim roku oraz tegoroczne przymrozki podczas kwitnienia niszcząc większość pąków kwiatowych spowodowały dość silny wzrost drzew w wielu sadach. Dużo silnych przyrostów pojawi się zwłaszcza w środkowej i górnej części korony. U odmian silnie rosnących: Jonagoldów, 'Glostera', 'Alwy', 'Melrose', 'Rubina', 'Paulareda', u których wymarzła większość pąków kwiatowych, wzrost będzie szczególnie silny.
Pożądanym zabiegiem na drzewach, które nie będą owocowały w tym roku, jest cięcie pod koniec czerwca lub w lipcu wykonane w podobny sposób, jak wiosną — może ono bardzo osłabić dalszy wzrost drzew. W naszych doświadczeniach jabłonie cięte tak późno wytworzyły bardzo mało przyrostów, które były o połowę krótsze w porównaniu do kombinacji, gdzie cięcie wykonano przed kwitnieniem. Wykonanie cięcia w tak późnym terminie jest korzystne tylko wtedy, gdy owocowania w danym roku nie będzie lub gdy owocowanie będzie niewielkie. Przy normalnym owocowaniu cięcie powoduje spadek plonu i niewyrastanie owoców do wymaganej wielkości.
Aby zahamować wzrost drzew, a przez to ograniczyć nadmierną rozpiętość koron, należy unikać skracania pędów i gałęzi, ponieważ powoduje ono odrastanie nowych pędów, które zacieniają koronę i wywołują konieczność ponownego cięcia w sierpniu. Możemy ewentualnie skrócić gałąź, która wyrasta w stronę międzyrzędzia i przeszkadza w przejazdach ciągnika. Zbyt długie, pokładające się na ziemi lub na sobie gałęzie wycinamy na czop długości 3–4 cm, by mogły wyrosnąć z niego nowe pędy, które posłużą do odnowienia korony w następnych latach. W latach słabszego owocowania w koronie drzew pojawiają się liczne pionowe pędy, zwane wilkami. Najsilniejsze z nich należy wyciąć, natomiast krótkie, mające od 20 do 40 cm, pozostawiamy w celu odnowienia korony. U jej wierzchołka pozostawiamy jeden pęd przewodnikowy, który będzie moderatorem wzrostu. Zapobiega on wyrastaniu innych, silnych przyrostów wokół przewodnika. Odmiany 'Paulared' i 'Rubin', mające zwisające pędy, najpiękniejsze jabłka wykształcają na obwodzie korony, a zielone i drobne w środku. Podczas cięcia należy usuwać z ich drzew wiele drobnych pędów owoconośnych ze środka korony. Natomiast na jej obwodzie trzeba zostawić jak najwięcej pędów poziomych, skośnych i łukowatych.
Innymi zabiegami hamującymi zbyt silny wzrost drzew są cięcie korzeni (piszemy o nim poniżej) i nacinanie pnia piłką — z dwóch stron, na głębokość 1–2 cm, skośnie od dołu do góry. Ponacinanych miejsc nie smaruje się. Gdy owocowanie drzew będzie w danym roku małe lub nie będzie go wcale, można zaprzestać nawożenia azotowego, aby nie pobudzać drzew do wzrostu.

Mgr Z. Buler jest pracownikiem Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach