• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2000

ZBIORY JABŁEK W EUROPIE

W opublikowanej poniżej tabeli przedstawiamy pierwsze — jeszcze szacunkowe — dane dotyczące zbiorów jabłek w rozpoczynającym się sezonie. Informacje uwzględniają państwa będące najważniejszymi producentami tych owoców w Unii Europejskiej, kraje kandydujące do Wspólnoty (w tym Polskę) oraz kilka innych, które dostarczyły swoich prognoz na tegoroczny kongres Prognosfruit 2000 w austriackim Grazu (czytaj też na stronie 10). Ponieważ spotkanie to miało miejsce na początku sierpnia, można się spodziewać, że część danych może ulec zmianom po zakończeniu zbiorów. Dla porównania sytuacji w roku bieżącym z tą z lat ubiegłych, podajemy również wielkości zbiorów jabłek w ostatnim pięcioleciu.

ZBIORY JABŁEK (W TONACH) W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH W LATACH 1995-99 ORAZ PROGNOZA NA 2000 ROK. Źródło: EUROFRU