• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2001

SPORNY ATONIK

31 stycznia Piotr Zajkowski, dyrektor handlowy NM Agro Poland, przedstawił na konferencji prasowej w Warszawie dokumenty związane z działalnością firmy Asahi Chemicals i sprzedaży w Polsce Atoniku. Według tych informacji...
...od sierpnia 2000 roku firma Bio-Gen z Opola nie jest już uprawniona do wytwarzania preparatu Atonik z koncentratu dostarczanego z Japonii. Od 2001 roku Asahi Chemicals jest reprezentowana w Polsce przez firmę NM Agro. Jej prawnicy wystąpili do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wycofanie rejestracji Atoniku dopuszczonego do obrotu na wniosek opolskiego Bio-Genu. Ponieważ jednak Atonik jako znak towarowy został zastrzeżony na terenie Polski (wg NM Agro bezprawnie) przez Bio-Gen, dlatego produkty Asahi w Polsce będą sprzedawane pod nazwą ASAHI SL. Będziemy też zapewne świadkami batalii o prawa własności do znaku towarowego Atonik.
Tak czy inaczej, sytuacja jest precedensowa: producent koncentratu do wytwarzania preparatu wystąpił z prośbą o wycofanie rejestracji Atoniku i dzisiaj sprawa wygląda tak, że Bio-Gen produkuje Atonik niebędący Atonikiem wytworzonym z japońskiego koncentratu. Zaś Asahi Chemicals, rozprowadzające Atonik w wielu krajach świata, w Polsce będzie poprzez NM Agro sprzedawać go pod zmienioną nazwą Asahi SL. Pytanie: kto się pogubi? Zapewne ogrodnicy. Wiadomo, że jest problem prawny, a niestety, nie mówi się o tym, co działa właściwie na nasze uprawy.