• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2001

SCORE MA 10 LAT

Na X Spotkaniu Sadowniczym w Sandomierzu (13–14 lutego) szef marketingu Syngenty Crop Protection, Marek Łuczak, uroczyście podsumował (pierwsze) 10 lat preparatu Score 250 EC na polskim rynku. Wyraził przy tym przekonanie, że korzyści z jego wprowadzenia były obopólne — tak dla producenta preparatu, jak i sadowników. Wyzyskanie tkwiących w tym fungicydzie możliwości wymagało od użytkownika pewnej wiedzy i umiejętności, które nie były konieczne przy posługiwaniu się wcześniej poznanymi środkami ochrony należącymi do innych klas. Nad przyswojeniem sadownikom tych potrzebnych w praktyce wiadomości pracowało w terenie wielu ludzi, którym — korzystając z okrągłej rocznicy oraz dorocznego spotkania sadowników z całej Polski — Syngenta chciała podziękować i symbolicznie ich wyróżnić. W imieniu firmy podziękowania i upominki M. Łuczak przekazał: Leszkowi Barańskiemu, dr Annie Bielenin, Bogusławowi Brodzie, Adamowi Furze, Jadwidze Huszczy, prof. Eberhardowi Makoszowi, dr Halinie Nowackiej, dr Annie Profic-Alwasiak, Sławomirowi Słabuszewskiemu, Wiesławowi Trojanowskiemu, Henrykowi Wasiakowi.