• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2001

50 LAT IOR
Pół wieku temu, dokładnie 24 stycznia 1951 roku uchwałą prezydium rządu utworzono Instytut Ochrony Roślin z siedzibą w Puławach. Przez krótki okres — od 1952 r. do 1956 r. dyrekcja IOR mieściła się w Warszawie. W 1956 roku na mocy decyzji ministra rolnictwa przeniesiono dyrekcję wraz z działem organizacyjno-administracyjnym do Poznania. Obecnie, po wielu reorganizacjach, poza siedzibą główną w Poznaniu, IOR ma swoje jednostki w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu, Trzebnicy, Sośnicowicach, Winnej Górze i Grodzisku Mazowieckim.
W 10. rocznicę powstania tegoż instytutu (w 1961 r.) zorganizowano Sesję Naukową, która zapoczątkowała coroczne spotkania — Sesje Naukowe IOR, w których biorą udział zainteresowani ochroną roślin — naukowcy także z innych instytutów branżowych, akademii rolniczych, pracownicy inspektoratów ochrony roślin, ośrodków doradztwa rolniczego.
W bieżącym roku — podczas 41. Sesji Naukowej IOR (7–9 lutego) świętowano, wraz z całą rzeszą sympatyków Instytutu, półwiecze jego działalności. Jak co roku podczas spotkania prezentowano najnowsze, praktyczne osiągnięcia z tej dziedziny (na str. 43 publikujemy fragment tych zagadnień), a po raz pierwszy odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Nematologów.