• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 11/2000

WARZYWNICZA FARMA

Najwyższe laury tegorocznych targów, Złote Medale Polagry 2000, przyznano, między innymi, dwom odmianom warzyw. Jedną z nich jest wyhodowana w Zakładzie Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego Strugi należącym do PlantiCo Gołębiew...
cebula Kristine
— odmiana syntetyczna, u której efekt heterozji uzyskuje się nie poprzez intersterylność linii męskiej, lecz przez wykorzystanie cech kilku linii rodzicielskich. Według informacji hodowcy, jest ona średnio późna, tworzy kuliste owoce o masie 80–100 g, bardzo dobrze nadaje się do mechanicznego zbioru, obróbki pozbiorczej i długiego przechowywania (w zwykłych przechowalniach nawet do końca kwietnia). Ma twardy, białokremowy miąższ, zawartość suchej masy powyżej 12%, jej plon handlowy po przechowaniu sięga 85–95%.
Drugi laureat tego wyróżnienia, pochodzący z PHRO Krzeszowice pomidor

Merkury F1 TmC5VF2Fr
wśród wielu nagród, jakimi został dotąd uhonorowany, ma również ubiegłoroczny Złoty Medal Krajowej Wystawy Ogrodniczej. Jest to (dane hodowcy) kreacja wczesna, do upraw wiosennych i jesiennych, pod osłonami oraz w gruncie, przy palikach. Ma zwarty pokrój, krótkie międzywęźla, pojedyncze grona o 6–8 owocach wagi 140–160 g, przechowujących się do 14 dni, dobrze znoszących transport. Plon handlowy Merkurego F1 wynosi 97–99%.
Jury oceniające tegoroczną KWO nagrodziło zaś następujące firmy warzywnicze: Krakowską Hodowlę i Nasiennictwo Ogrodnicze "Polan" sp. z o.o. za kolekcję odmian czosnku własnej hodowli, Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z Ożarowa Mazowieckiego za odmiany ogórka gruntowego, Zakład Ogrodniczy Przyborów sp. z o.o za odmiany pomidora do upraw pod osłonami, "Spójnię" Hodowlę i Nasiennictwo Ogrodnicze w Nochowie za nowe odmiany ogórka pod osłony, Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z Torunia za profesjonalne przygotowanie nasion do obrotu.

W sektorach z maszynami
poznańskich targów oraz w Więckowicach (Agro Show) kilka firm przedstawiało podstawowe maszyny do posprzętnej obróbki warzyw. Największą ich kolekcję zaprezentował skierniewicki Sfamasz mający w ofercie, między innymi, wywrotnicę do skrzyniopalet, przenośniki ( poziome — inspekcyjne, skośne i dozujące), myjki, osuszarki, szczotkarki, szczotkarko-polerki, wagopakowarki. Przydatne warzywnikom, proste maszyny zaczynają produkować także rzemieślnicy. Warsztat Wł. Fornalczyka z Krężelewic pokazał obcinarkę do cebuli (cena ok. 3600 zł), myjkę do warzyw (5000 zł), czyszczarkę do selerów (2400 zł) oraz siewnik i nóż do kopania cebuli. Stoły do obcinania szczypioru cebuli (fot. 1) miały w swojej ofercie również firma Krukowiak (wyrób ze znakiem bezpieczeństwa "B" przyznawanym przez KRUS) oraz przedsiębiorstwa zagraniczne.

FOT. 1. OBCINACZ SZCZYPIORU CEBULI FIRMY KRUKOWIAK


O ciągnikach wspominałem w dziale sadowniczym. Tutaj tylko o nowościach wśród mikrociągników i motonarzędzi. Zaprezentowali je Czesi, a były to nowe maszyny systemu Vari. V 610 jest 8-konną jednostką napędową mającą silnik wysokoprężny. To właśnie oraz o wiele bardziej komfortowy system manipulacji manetkami i dźwigniami różni konstrukcję czeską od podobnego, węgierskiego Robi. Polscy dystrybutorzy planują cenę tego urządzenia w granicach 7–8 tysięcy złotych. Trudniejsza do zaakceptowania będzie zapewne suma około 30 000 zł — cena kolejnej nowości w rodzinie Vari — dwuosiowego już ciągnika V 250 4WD (fot. 2).

FOT. 2. NAJNOWSZE KONSTRUKCJE SYSTEMU VARI - V 610 (Z LEWEJ) I V 250 4 wdAlternatywne źródła ciepła
prezentowało na Polagrze kilka firm, wśród nich wymieniany już Hamech z Hajnówki polecający rodzinę swoich automatycznych zespołów spalania odpadów (AZSO). Te przedpaleniska do kotłów spalające trociny i odpady drzewne mają moc od 25 kW do 2000 kW. Poza nimi u producenta można zamówić kompletną kotłownię z kotłem, silosem na paliwo i podajnikami.