• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2000

DNI OTWARTE W LEWICZYNIE

Gospodarstwo szkółkarskie Anny i Ryszarda Nowakowskich leży na terenach trzech gmin: Belsk Duży i Goszczyn (35,5 ha gruntów własnych) oraz Orońsko (402 ha dzierżawy — tu w najbliższych latach będzie lokalizowana produkcja szkółkarska).
W tym roku powierzchnia szkółek z drzewkami do sprzedaży wynosi 6 ha, zaokulizowane podkładki zajmują następne 6 ha, a mateczniki podkładek wegetatywnych stanowią 2 ha. Ponadto w gospodarstwie znajduje się sad zraźnikowy i kolekcja nowych odmian. W ofercie sprzedaży około 40% stanowią drzewka, które zamówiono rok, a nawet 2 lata wcześniej. Odbiorcami są głównie sadownicy krajowi, ale szkółka ma również klientów zza wschodniej granicy oraz z Europy Zachodniej.
Zadanie, jakie przed kilku laty postawił sobie pan Ryszard, to produkcja drzewek jednorocznych o pędach zakończonych pąkami kwiatowymi. Obecnie może powiedzieć, że ten efekt daje się osiągnąć nawet u odmian trudno się rozkrzewiających (jak np. 'Celeste') z zachowaniem żądanej wysokości pnia. Oczywiście przez cały okres wegetacji roślinom zapewnia się optymalne warunki wzrostu i rozwoju.
Mogli się o tym przekonać uczestnicy wrześniowych "Dni Otwartych" gospodarstwa zorganizowanych z myślą o sadownikach chcących ocenić oferowany na ten rok do sprzedaży materiał szkółkarski. Interesujące wykłady prof. E. Makosza (AR Lublin), mgr. P. Bielickiego (ISK Skierniewice), dr. G. Cieślińskiego (Hydro) pozwoliły uczestnikom tego spotkania zapoznać się z aktualnymi problemami występującymi w produkcji sadowniczej i szkółkarskiej.