• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2001

HURTOWE CENY WARZYW W SIEDMIU MIESIĄCACH 2001 ROKU

Sytuacja na hurtowym rynku warzyw jest w tym roku skomplikowana, gdyż na ceny znacznie bardziej niż w roku poprzednim wpłynęły mocna pozycja złotego wobec innych walut oraz słabnący popyt gospodarstw domowych. Te dwa czynniki spowodowały zwiększenie się presji podaży na rynku, co sprzyjało utrzymywaniu się niskich cen. Na poziom notowań wpłynęło również prawie dwutygodniowe opóźnienie dostaw warzyw spowodowane niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji oraz zbiorów.
Umocnienie wartości złotego oraz potanienie importu przyczyniło się do spadku konkurencyjności cenowej polskich produktów na rynku wewnętrznym i spowodowało obniżenie ich cen. Dotyczyło to warzyw ciepłolubnych, szczególnie pomidorów szklarniowych, których średnie notowania w pierwszych 7 miesiącach tego roku (4,44 zł/kg — tab.1) były o ponad 16% niższe niż w odpowiednim okresie roku ubiegłego (5,32 zł/kg). Mniej obniżyły się ceny papryki oraz ogórków. Warto zwrócić uwagę na wysokie średnie ceny ogórków do kwaszenia, spowodowane długim utrzymywaniem się stosunkowo wysokich notowań tego warzywa w pierwszych miesiącach dostaw (szczególnie spod osłon). Na początku sierpnia (w 31. tygodniu roku — tab. 2) ogórki polowe do kwaszenia były już prawie o ponad 43% tańsze niż w roku ubiegłym. Jednak duży popyt zakładów przetwórczych na to warzywo przyczynił się do ponownego wzrostu notowań w pierwszej połowie sierpnia.

TABELA 1. ŚREDNIE CENY HURTOWE WYBRANYCH WARZYW NA WGRO SA W POZNANIU DO 3 SIERPNIA 2000 I 2001 ROKU. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Działu Marketingu WGRO SA w Poznaniu; * ceny w zł za sztukę, ** ceny w zł za pęczek


W tym roku na ceny nie mogli narzekać dostawcy szparagów. Warzywa tego było znacznie mniej niż przed rokiem, ale jego notowania były prawie o 33% wyższe. Znacznie mniejsze były też wahania cen szparagów. Pojawiły się trudności w utrzymaniu ciągłości dostaw na rynek oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości. Średnia cena (8,90 zł/kg) była zbliżona do notowań uzyskiwanych w ruchu przygranicznym z Niemcami. Ze względu na niedobory na rynku wysokie ceny uzyskiwali dostawcy marchwi dobrej jakości. Szczególnie wiosną spowodowało to większy napływ uzupełniających dostaw tego warzywa z importu. Ceny marchwi zaczęły stopniowo powracać do poziomu z roku ubiegłego po pojawieniu się dużych dostaw z upraw polowych (tab. 2).

TABELA 2. ŚREDNIE CENY HURTOWE WYBRANYCH WARZYW NA WGRO SA W POZNANIU W 31. TYGODNIU (30.07-3.08) 2000 I 2001 ROKU. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Działu Marketingu WGRO SA w Poznaniu; * ceny w zł za sztukę, ** ceny w zł za pęczek


Warto zwrócić uwagę na fakt, że po raz pierwszy od kilku lat ceny nowalijek (z wyjątkiem rzodkiewki) nie nadążały za tempem inflacji. Nieco wyższe niż przed rokiem były natomiast średnie notowania cebuli, białej kapusty i kalafiorów, a znacznie wyższe pietruszki oraz rzodkiewki. Średnie siedmiomiesięczne ceny pozostałych warzyw były niższe. Na przykład, przechowywane ubiegłoroczne ziemniaki były o 57% tańsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Poprawy na tym rynku nie przyniosła tegoroczna wiosna, ze względu na opóźnienie plonowania plantacji z wcześniej pędzonych sadzeniaków. Z tego powodu na rynku skumulowały się dostawy młodych ziemniaków i ich ceny gwałtownie spadły (o ponad 15% poniżej poziomu z roku ubiegłego). Ogólnie można stwierdzić, że sytuacja na hurtowym rynku warzyw nie zapowiada się w tym roku najlepiej. Tegoroczne ceny większości gatunków są niższe lub zbliżone do tych z odpowiedniego okresu roku ubiegłego. Jeżeli uwzględni się skalę inflacji, oznacza to duży spadek realnych notowań. Rzadkie przypadki wyższych cen (z wyjątkiem szparagów) wynikają głównie z odmiennego niż w ubiegłym roku terminu pojawienia się niektórych gatunków na rynku . W związku z tym okresy wyższych notowań charakterystycznych dla pierwszych partii warzyw dostarczanych do sprzedaży w tym roku nakładają się na okresy późniejszych dostaw w roku poprzednim, których ceny były niższe. W miarę wzrostu podaży warzyw różnice te powinny stopniowo zanikać. Dr Michał Trzęsowski jest kierownikiem Działu Marketingu Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej SA w Poznaniu oraz pracownikiem naukowym AR w Poznaniu

FOT. 4. SZALOTKI DO UPRAWY Z NASION
FOT. 5. WYRÓWNANE ROŚLINY PORA BEJO 1982