• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2001

O NOWEJ NAZWIE I NOWYCH ODMIANACH CYNERARII

Wciąż na kwiaciarskim rynku pojawiają się nowe rośliny ozdobne, a niekiedy te "stare" zmieniają nazwy. Czasem oba te zjawiska występują równolegle (red.).
Rewolucja nomenklaturowa
Cyneraria, tradycyjna polska nazwa, oraz popielnik nadal będą istnieć, ale w odniesieniu do roślin pokazanych powyżej zrezygnować musimy ze starca (Senecio sp.). Systematycy bowiem nie próżnują. Najpierw, i to dość dawno, uznali, że ta popularna roślina doniczkowa nie może nazywać się Cineraria cruenta Masson ex Hér., ale że jest to Senecio cruentus (Masson ex Hér.) DC. Zweryfikowaną zaś ostatnio, bo w 1997 roku, obowiązującą obecnie, nazwą tego gatunku jest Pericallis cruenta (Masson ex Hér.) Bolle. Ponieważ większość współczesnych odmian cynerarii to mieszańce różnych gatunków (najpierw określane jako Senecio x hybridus [Willd.] Regel), teraz powinny nosić miano Pericallis x hybrida R. Nord.

Uprawa tradycyjnych odmian cynerarii
Rozmnaża sie je z nasion wysiewanych od lata do początku października. Najpierw siewki rosną w pomieszczeniach o temperaturze 10–15°C, potem przy niedostatku światła obniża się ją nawet do 3–5°C. Dopiero od grudnia temperaturę powinno się podnieść do 8–10°C starając się nie przekroczyć 12°C. Przy wyższej niż 15°C występują kłopoty z tworzeniem się kwiatów. Przy jesiennym niedostatku światła możliwe jest przyspieszenie kwitnienia sztucznym doświetlaniem, lecz tak, by dzień nie trwał w sumie dłużej niż 12 godzin. Ta grupa odmian cynerarii to bowiem rośliny dnia krótkiego, które z początkiem marca znikają z naszego rynku kwiaciarskiego.

Uprawa odmian z serii Senetti®
Dwa lata temu niemiecka firma Kientzler wprowadziła na rynek 5 odmian o zupełnie innych właściwościach niż wcześniej opisane i o szerszym zastosowaniu. Służyć mogą do dekoracji wnętrz, jak standardowe odmiany, ale ze względu na to, że kwitną nie tylko wiosną, nadają się także do ozdoby ogrodów, tarasów czy balkonów. Rozmnażane są wegetatywnie, metodą kultur tkankowych. W 10–14 dni po posadzeniu ukorzenionych sadzonek do doniczek 13–14-centymetrowych, wierzchołki pędów należy uszczknąć nad 6., 7. liściem. W nawożeniu zaleca się, by udział azotu i potasu był jednakowy, a roztwór nawozów w wodzie do podlewania miał stężenie 0,8–1,0 mg/l (około 150 mg N/l). W nawożeniu uwzględnić należy duże zapotrzebowanie cynerarii na żelazo. Kwitnienie rozpoczynają z początkiem marca, a dla inicjacji kwiatów odmiany te nie potrzebują okresu chłodu (8–10°C). Przy średniej temperaturze dnia 14°C, bliskiej optymalnym wymaganiom cynerarii, zakwitają po 10 tygodniach od posadzenia do doniczek. Najlepszą jakość osiągają przy dużej intensywności światła i temperaturze 14–16°C, nie zaleca się więc rozpoczynać ich uprawy wcześniej niż w marcu. Ponieważ odmiany z serii Senetti są obojętne na długość dnia i przy intensywnym oświetleniu dobrze kwitną jeszcze w temperaturze 18–20°C, mogą być ozdobą na zewnątrz — w miejscach niezbyt silnie nagrzewanych (powyżej 26°C dochodzi do deformacji kwiatostanów).

Odmiany
Na naszym rynku dostępne są cztery odmiany z serii Senetti®: 'Blue' — o fioletowoniebieskich kwiatach, 'Deep Blue' — o barwie podobnej jak poprzednia, ale ciemniejszej i z białą nasadą kwiatów języczkowatych, tworzących jasny, wąski pierścień wokół tarczy kwiatów rurkowatych; 'Magenta' — o prawie jednobarwnych, jaskraworóżowofioletowych kwiatach oraz 'Magenta Bicolor' — o zewnętrznej połowie kwiatów języczkowatych fioletowej, a wewnętrznej białej, co efektownie kontrastuje z ciemnym środkiem.

ODMIANY Z SERII SENETTI®Choroby i szkodniki
Oprócz wszystkich szkodników i patogenów grzybowych oraz bakteryjnych atakujących odmiany cynerarii mnożonych z nasion (patrz HO 6/2000), dużym zagrożeniem dla odmian z serii Senetti, rozmnażanych wegetatywnie, będą zapewne wirusy, wiroidy i fitoplazmy. Na cynerariach stwierdzono już obecność wirusa brązowej plamistości pomidorów (TSWV) oraz nekrotycznej plamistości niecierpka (INSV), a z fitoplazm — żółtaczkę astrów (AY). Z tego powodu tylko dobrze przygotowane i wyspecjalizowane firmy będą w stanie dostarczać na rynek zdrowy materiał wyjściowy nowych cynerarii. Autor pracuje w Katedrze Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej w Krakowie