• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2001

CZERWONA LILIA ''LA''

'Wiener Blut' (fot.), nowa odmiana lilii, ma być pierwszą z grupy Mieszańców LA (Lilium longiflorum x Mieszańce azjatyckie) o naprawdę czerwonych kwiatach (dotychczasowe przedstawicielki tej grupy, określane jako "czerwone", miały kolor mniej lub bardziej różowobrunatny). Sugeruje to zresztą nazwa tego kultywaru, która po niemiecku znaczy "wiedeńska krew". Do jego zalet należy również to, że charakterystyczna barwa ujawnia się już na pąkach kwiatowych, których jest od 2 do 8 na pędzie. Co więcej, wszystkie one mają się otwierać. Trwałość kwiatów ciętych odmiany 'Wiener Blut' sięga 15 dni. W Holandii, gdzie trafiła do handlu pod koniec 1999 r., giełdowe ceny tej kreacji są wysokie — w pierwszej dekadzie bieżącego roku średnie notowanie wyniosło 1,14 NLG (przy przeciętnej cenie Mieszańców LA — 0,83 NLG/pęd). Do połowy 2001 r. sprzedano w sumie 0,9 mln kwiatów odmiany 'Wiener Blut'.

LILIA 'WIENER BLUT'


Na podstawie materiałów Bloemenbureau Holland