• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2001

NOWE STAWKI ODSZKODOWAŃ

W rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 września 2001 roku (Dz. U. nr 114, poz. 1223) podniesiono wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. Od 25 października nowe stawki wynoszą: - 400 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (nie mniej niż 2000 zł) z tytułu doznanego stałego lub długotrwałego uszczerbku, będącego efektem wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. - 800 zł z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji (I grupa) wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej. - 400 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu. - 40 000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego; kwotę tę zwiększa się o 8000 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci. - 20 000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni niż małżonek i dzieci członkowie rodziny zmarłego oraz 8000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego. - 8000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny; każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom. (WG) Na podstawie informacji KRUS, 16.10.2001.