• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI W 1999 ROKU

W poprzednim numerze przedstawiliśmy prognozę kosztów produkcji jabłek deserowych i wiśni, opracowaną przez mgr Jana Świetlika z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W związku ze zbliżającym się sezonem wiosennym podobna analiza, przygotowana przez tego samego autora, tym razem dla wybranych gatunków owoców jagodowych i warzyw polowych, może się okazać przydatna w negocjacjach cen pomiędzy producentami a zakładami przetwórczymi.
Przypomnieć należy, ze prognozę oparto zarówno na ponoszonych kosztach, jak i plonach osiąganych w gospodarstwach ponadprzeciętnych. Podkreślić również trzeba, ze uwzględnione w obliczeniach opłaty pracy własnej i najemnej są stosunkowo wysokie, gdyż za podstawę przyjęto przewidywaną średnią place netto w 1999 roku (ok. 1150 zł miesięcznie). Na szczególne uwagę zasługuje niski wskaźnik opłacalności produkcji pomidorów i ogórków gruntowych do przetwórstwa oraz, uprawianych z tym samym przeznaczeniem, fasoli szparagowej i zielonego grochu. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się producenci pomidorów polowych dla przetwórstwa, zagrożeni importem taniego surowca wysokiej jakości z krajów o klimacie bardziej sprzyjającym uprawie tego gatunku - redakcja.

KOSZTY, CENY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW OWOCÓW JAGODOWYCH W LATACH 1994-1998 ORAZ PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI TYCH OWOCW W 1999 r. Źródło: lata 1994-1995 - kalkulacje COBRO; 1996-1999 - kalkulacje Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa - IERiGŻ
KOSZTY, CENY I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH GATUNKÓW WARZYW POLOWYCH W LATACH 1997-1998 I PROGNOZA KOSZTÓW PRODUKCJI W 1999 r.