• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2001

SPORC BEZ ZMIAN

Odbywające się 28 września w Skierniewicach Walne Zgromadzanie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych nie przyniosło zasadniczych zmian. Wybrano ten sam zarząd, któremu — jak i całej organizacji — nadal prezesuje Agnieszka Pływaczewska-Gacka.
Nowa od przyszłego roku ma być natomiast formuła imprez urządzanych przez SPORC. Otóż konferencje i wyjazdy szkoleniowe staną się dostępne także dla niebędących członkami stowarzyszenia zainteresowanych. Zaproponowano, by najbliższa, wiosenna wycieczka została zorganizowana do gospodarstw południowej Francji. Spośród tematów, które obecnie najbardziej interesują producentów, za najpilniejszy do opracowania przez naukowców (na nowo) uznano nawożenie plantacji reprodukcyjnych (zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w poszczególnych fazach wzrostu i rozwoju roślin — w różnych rejonach kraju, na różnych glebach). Walne Zgromadzenie poprzedziła tradycyjna, jesienna konferencja, na której przedstawione zostały 4 wykłady (streszczenia, wraz z innymi opracowaniami na temat roślin cebulowych, zamieszczono w ostatnim biuletynie SPORC), i w której uczestniczyło około 40 osób. Najciekawsze były jednak wizyty w trzech gospodarstwach członków stowarzyszenia, w okolicach Warszawy. Tej części programu, z której relację przedstawię w osobnym artykule, poświęcono drugi dzień zjazdu, 29 września.