• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

SADOWNICY Z REJONU SOBIEŃ-JEZIOR...

...zebrali się 30 listopada 2001 roku na spotkaniu zorganizowanym przez otwocki oddział warszawskiego WODR-u. W rejonie Wilgi sadownicy mają wiele nowych, intensywnych sadów. Mogą poszczycić się również dużą liczbą chłodni, niestety, wciąż brakuje tych z KA lub ULO pozwalających długo przetrzymywać owoce z zachowaniem wysokich parametrów handlowych.
W sadach brakuje jednak instalacji przeciwprzymrozkowych. W ubiegłym roku przy pomocy pracowników WODR, sadownicy z rejonu Sobień-Jezior stworzyli grupę producencką. Zdaniem prof. Makosza — jednego z gości tego spotkania — tylko dzięki wspólnej sprzedaży owoców, pomimo trudnej sytuacji w sadownictwie, producenci mają szansę utrzymać się na rynku i dalej rozwijać produkcję. Opłacalność produkcji wiąże się z wielkością i jakością plonu. Przy zbiorach 20 t/ha całkowite koszty produkcji wynoszą około 70 gr/kg jabłek, przy 30 t/ha — 50 gr, przy 40 t/ha — 35 gr, a przy 60 t/ha — poniżej 30 gr. Koszty bezpośrednie stanowią jedynie 50–60% kosztów całkowitych. Producenci owoców ponoszą odpowiedzialność za wyprodukowany przez siebie towar — należy skończyć z anonimowością na rynku owoców i warzyw, które powinny być identyfikowalne z producentem — zasady te już od dawna obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Takich oznaczeń wymagają również coraz częściej krajowi sprzedawcy oraz odbiorcy ze Wschodu. Polskie jabłko ma tam dobra markę, ale jeszcze zdarzają się próby "strojenia" towaru i przekłamań odmianowych dokonywanych przez nieuczciwych sadowników oraz eksporterów. Robert Sas, przedstawiciel firmy BASF, zwracał uwagę na znaczenie pierwszych opryskiwań w sadzie. Chcąc je rozpocząć odpowiednio wcześnie nie wolno opóźniać cięcia i zbierania lub rozdrabniania gałęzi. Nie należy również prowokować drzew do nadmiernego wzrostu silnym cięciem. W sezonie wegetacyjnym silny wzrost można ograniczyć używając, na przykład, preparatu Regalis, który ogranicza również występowanie zarazy ogniowej. R. Sas zaprosił zebranych na pokaz cięcia i formowania różnych gatunków drzew, który będzie prowadzony wiosną przez instruktorów z zachodniej Europy.