• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W PAPRYCE

Prawie w co piątej papryce sprzedawanej w Unii Europejskiej zawartość środków ochrony roślin przewyższa dopuszczalne normy — to wynik kontroli przeprowadzonej w krajach Piętnastki. Komisja przebadała ponad 40 tysięcy próbek produktów spożywczych pod kątem zawartości 20 różnych środków. W badaniach tych papryka wypadła najgorzej. W 19 procentach próbek tego gatunku została przekroczona zawartość co najmniej jednego ze środków, których dotyczyły badania. Prawie we wszystkich przypadkach stwierdzono podwyższoną zawartość pozostałości metamidofosu (ta substancja czynna jest w obecnym na naszym rynku preparacie Tamaron 600 SL — red.) zaklasyfikowanego do silnie trujących insektycydów, mogącego u ludzi powodować anemię. Zwiększona zawartość pozostałości środków chemicznych wynikała głównie z zawyżonych dawek. Na podstawie Gemüsebaupraxis 5/2001