• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

PIERWSZE WSPÓLNE ŚWIĘTO

24 października ubiegłego roku w Kłecku k. Gniezna Zrzeszenie Producentów Upraw Ogrodniczych POLANIE zorganizowało Święto Ogórka. Było ono okazją do dyskusji na temat działalności zrzeszenia powstałego w 1999 r. i pokazania, że w obecnych trudnych warunkach produkcja ogrodnicza może być opłacalna.
Od początku działalności nadrzędnym celem grupy "Polanie" była produkcja jednorodnych partii wysokiej jakości warzyw i ziemniaków. Podczas święta podsumowano pierwszy rok produkcji ogórków polowych prowadzonej na podstawie umowy kontraktacyjnej z Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą SA. Uprawiano je na 12 hektarach, zbiory prowadzono nieprzerwanie do października, w sumie skupiono 350 ton ogórków. Średni plon wyniósł ponad 29 t/ha, chociaż rekordziści uzyskali powyżej 60 t/ha, 60% plonu stanowiły ogórki do konserwowania (6–9 cm) i kwaszeniaki (9–12 cm). Koszty materiałowe (nawozy mineralne, folia, środki ochrony) wyniosły 11 000–14 000 zł/ha, w zależności od rodzaju użytych nawozów (wielo- lub jednoskładnikowe). Zbiór — z transportem do punktu skupu i sortowaniem — kosztował 12 000–14 000 zł/ha. Przy dochodzie ponad 38 000 zł/ha średni zysk wyniósł 12 500 zł/ha. W Polsce przeciętne plony ogórków wynoszą 15–20 t/ha (z uwzględnieniem plonów w niekorzystnych latach). Chociaż "Polanie" nie mają wieloletniej tradycji uprawy ogórków, to uzyskiwane przez nich wyniki świadczą o profesjonalizmie. O plonach i jakości produktu uzyskanego przez plantatorów ze zrzeszenia "Polanie" zadecydował wybór metody uprawy: zastosowanie do ściółkowania gleby czarnej folii, nawadnianie przy pomocy węży kroplujących, terminowe zabiegi ochrony roślin, wysoki poziom nawożenia (600–800 kg NPK/ha), systematyczne zbiory (co 2 dni) i dobór odmian. Dotychczas preferowaną przez giełdę i uprawianą na podstawie umów kontraktacyjnych odmianą ogórka był tutaj 'Parker' F1, ale na 2 hektarach plantacji w Kłecku — przy fachowym doradztwie specjalisty z WGRO SA — testowane były inne. Korzystnie wyróżniła się plennością, jakością plonu i odpornością na choroby nowa polska odmiana ogórka polowego 'Soplica' F1. Na sukces grupy, która na początku swej działalności borykała się z brakiem funduszy i technicznych środków produkcji, składa się nie tylko entuzjazm jej członków, ale także marketingowe podejście do rynku. W celu prowadzenia działalności handlowej członkowie zrzeszenia powołali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Polanie". Jej zadaniem jest zbyt produktów rolnych oraz zaopatrzenie producentów w środki produkcji oraz opakowania. Zrzeszenie jest przygotowane do zawarcia kilkuletnich umów na dostawy ziemniaków jadalnych, pietruszki naciowej i korzeniowej, marchwi dla przetwórstwa i innych warzyw. Współpraca przy produkcji i sprzedaży ogórków z Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą SA dała wymierne korzyści obu stronom. Giełda przekazała członkom grupy nasiona, nawozy, folię, węże do nawadniania na zasadach przedłużonego terminu płatności (spłata ogórkami z pierwszych zbiorów). Miało to istotne znaczenie ze względu na wysokie koszty początkowe uprawy sięgające około 7000 zł/ha. W roku bieżącym planowane jest podpisanie umów kontraktacyjnych na produkcję 900 ton ogórków z 30 hektarów upraw oraz rozszerzanie współpracy o inne gatunki warzyw, między innymi cebulę. Zrzeszenie dysponuje bazą przechowalniczą, a z dochodów uzyskanych z uprawy ogórków kupiło i uruchomiło linię do czyszczenia i sortowania cebuli. Dzięki tym możliwościom technicznym uprawiane przez członków grupy odmiany holenderskie i polskie nowości (m.in. 'Bila' — wyróżniająca się długim okresem przechowywania, co umożliwia przetrzymanie jej do czasu, kiedy ceny tego warzywa wzrosną) spełniają wysokie wymagania jakościowe stawiane dostawcom przez rynek. Producenci z Kłecka potrafią z zyskiem produkować i sprzedawać produkty rolnicze i ogrodnicze w kraju oraz wykorzystać możliwości eksportu na rynki zagraniczne.