• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

CZUJNIKI NA LIŚCIACH

Izraelscy naukowcy opracowali urządzenie, które pozwala zwiększyć uzyskiwane plony przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody przez rośliny. Pomysł — jak twierdzą jego twórcy — jest taki, by zgodnie z zapotrzebowaniem rośliny podać odpowiednią ilość wody we właściwym czasie.
Elektroniczny czujnik umieszczony na liściu mierzy jego grubość z dokładnością do jednego mikrometra (jednej tysięcznej części milimetra). Urządzenie składa się z dwóch płytek, z których jedna zamocowana jest na stałe, a druga — ruchoma, równoległa do pierwszej — znajduje się po drugiej stronie liścia. Ruchoma płytka podłączona jest do potencjometru mierzącego napięcie w obwodzie elektrycznym. Gdy zmienia się grubość liścia, płytka poruszając się powoduje zmianę napięcia — ta informacja przekazywana jest do komputera, którego oprogramowanie reguluje dostawy wody dla roślin. Mierzenie grubości liści to nowatorski pomysł, wcześniej zapotrzebowanie na wodę określano mierząc temperaturę roślin lub grubość ich łodyg. Izraelscy twórcy czujnika w doświadczeniach z jego użyciem uzyskali 40% wzrost plonów pomidorów z jednoczesnym obniżeniem zużycia wody o 35%. Plon papryki, przy mniejszym o 60% zużyciu wody wzrósł o 5%, a grapefruitów wzrósł o 15%, choć rośliny pobrały o 14% mniej wody. Na podstawie New Scientist, 12.05.2001