• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2002

NIEMIECKI ZNAK DLA EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI

Niemieckie ministerstwo rolnictwa planuje, że produkcja ekologiczna znacznie wzrośnie i zamiast dotychczasowych 3% w 2010 roku stanowić będzie 20% ogólnej produkcji rolniczej (choć zdaniem niemieckiego związku rolników rządowe plany są zbyt optymistyczne). Aby zachęcić producentów do rozwijania tego typu produkcji, na początku września ubiegłego roku w Berlinie ministerstwo rolnictwa przedstawiło jednolity znak dla ekologicznie wytwarzanych towarów, łatwo rozpoznawalny dla konsumentów.

Wprowadzeniu znaku ma towarzyszyć akcja promocyjna. Sześciokątny, na zielono obramowany "eko-znak" może być umieszczony tylko na tych produktach, które odpowiadają ekologicznym zaleceniom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej. Rząd zapowiada ostre kontrole gospodarstw i przedsiębiorstw prowadzących taką produkcję i korzystających z wprowadzanego znaku. Gospodarstwa, które otrzymają zgodę na oznaczanie swoich produktów będą raz do roku oceniane przez jedną z 22 powołanych w tym celu placówek kontrolnych. Za umieszczenie "eko-znaku" na towarze nie spełniającym wymagań producentowi grozi kara do 30 tys. euro. Na podstawie Gemüsebaupraxis 5/2001