• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/2002

ROSNĄ DOCHODY UNIJNYCH ROLNIKÓW

Realne dochody statystycznego rolnika w Unii Europejskiej wzrosły o 2,7% w 2001 roku, przy czym w strefie krajów, które przystąpiły do unii walutowej — o 2,4%. Sytuacja rolników we Wspólnocie polepsza się, gdyż zdaniem przedstawicieli europejskiego biura statystycznego EUROSTAT producenci zmniejszają wydatki przeznaczane na robociznę. Poprawę najbardziej odczuli ci, którzy zajmują się produkcja zwierzęcą, najmniej — roślinną. Realne dochody rolnicze wzrosły w największym stopniu w Danii, Portugalii i Austrii (rys.), spadły natomiast we Włoszech i w Luksemburgu.

ZMIANY REALNYCH DOCHODÓW ROLNIKÓW W 2001 ROKU*: * źródło - EUROSAT


Na podstawie EUbusiness, 14.12.2001. oraz danych EUROSTAT