• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/2002

WYŻSZE PODATKI

W Dzienniku Ustaw nr 137 z ubiegłego roku ukazało się rozporządzenie ministra finansów podnoszące od początku 2002 roku normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (tabela). Podwyżka wyniosła średnio 14%.

DOTYCHCZASOWE ORAZ OBECNE SZACUNKOWE NORMY DOCHODU Z WYBRANYCH DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ: * - bez względu na wielkość produkcji


Na podstawie Dz.U. nr 137 (z 2001 r., poz. 1540) oraz nr 35 (z 1995 r., poz. 173 z póź. zm.)