• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2002

CENY WYBRANYCH WARZYW W 2000 i 2001 ROKU NA WGRO SA W POZNANIU

Opracował dr Michał Trzęsowski na podstawie danych Działu Marketingu Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej SA w Poznaniu.* cena w zł za sztukę / ** cena w zł za pęczek