• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2002

NOWOŚCI ZE ŚWIATA ROŚLIN BALKONOWO RABATOWYCH

W poprzednim odcinku Autor przedstawił wybrane propozycje (odmiany, które w 2002 roku znalazły się na międzynarodowym rynku) firm: Bodger, Benary, Farmen, Floranova, Florensis, Goldsmith, Hem Genetics, Kieft. Tym razem prezentuje spostrzeżenia na temat nowości z pozostałych przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych, które urządziły w 2001 r. europejskie pokazy pod nazwą pack trials (red).
L. Daehnfeldt
W ubiegłym roku po raz pierwszy firma ta, z główną siedzibą w Danii, zorganizowała pack trials w Holandii, biorąc przykład z innych zagranicznych przedsiębiorstw hodowlanych. Pokazy te odbyły się w gospodarstwie Beekenkamp, specjalizującym się w produkcji materiałów wyjściowych. Wszystkie rośliny pochodziły jednak z Danii, a na miejsce prezentacji zostały przywiezione dwa tygodnie przed imprezą. W serii F e s t i v a l g e r b e r doniczkowych, będącej jedną z wizytówek Daehnfeldta, pojawiło się kilka nowych odmian, między innymi 'F. Orange Shades', o półpełnych pomarańczowych kwiatostanach. Polecano tę serię również na rabaty, do półcienistych miejsc. Nowością była seria M i n i F e s t i v a l, o drobnych koszyczkach, na razie 5-odmianowa. 'P a s s i o n i n V i o l e t' to fioletowa odmiana t r a c h e l i i (Trachelium caeruleum), w której hodowcom udało się "przekształcić" wysoką roślinę uprawianą na kwiaty cięte w niską, 30-centymetrową formę nadającą się do doniczek lub na rabaty. Producenci oczekują na kolejne odmiany, o białych oraz niebieskich kwiatostanach.

PanAmerican Seed
Po raz ostatni pokazy tej firmy odbywały się w dotychczasowym miejscu — siedzibie Royal Sluisa (obecnie Seminis) w Enkhuizen. Od 2002 roku przeniesione zostaną do Rijsenhout, gdzie PanAmerican zakupił gospodarstwo szklarniowe i przeniósł swoje europejskie biuro. Pack trials '2001, jeszcze w Enkhuizen, miały na zamknięcie epoki, mocny akcent. Przybyłych witał ogromny, nadmuchiwany smok (fot. 1), którego otaczały kwitnące b e g o n i e z serii D r a g o n W i n g (po angielsku nazwa ta znaczy: "skrzydło smocze"). Bardzo udana promocja!

FOT. 1. UDANA PROMOCJA BEGONII Z SERII DRAGON WING


Znana już dobrze na rynku czerwona odmiana 'D. W. Red', otrzymana przez amerykańskiego hodowcę papryki, Bruce'a Christiansena (ubiegłoroczną nowością była różowo kwitnąca 'D. W. P i n k' — fot. 2), powstała prawdopodobnie z krzyżowania begonii stale kwitnącej z mieszańcami begonii bulwiastej. Po tym pierwszym gatunku seria Dragon Wing odziedziczyła typ kwiatów, które są jednak u niej znacznie większe niż u B. semperflorens, a po drugim — liście. Oprócz walorów dekoracyjnych i dużych rozmiarów roślin, nowe begonie wyróżniają się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

FOT. 2. FRAGMENT PĘDU NOWEJ ODMIANY DRAGON WING PINK


Ważną nowością pokazów były półpełne n i e c i e r p k i W a l e r i a n a z serii F a n c i f u l, którą uzyskano z serii Expo. Zaletą ich jest między innymi to, że piętro kwiatów znajduje się wyraźnie ponad liśćmi. Prezentowana przez PanAmerican seria T i d a l W a v e kaskadowych p e t u n i i (przyporządkowana do nowo utworzonego gatunku Petunia hedgiflora) prawdopodobnie została wyhodowana w japońskim przedsiębiorstwie Kirin, z którego pochodzi wcześniejsza seria Wave. Jest to rzeczywiście innowacja w świecie petunii — Tidal Wave (fot. 3) wyraźnie różni się od dotychczas istniejących na rynku kreacji, przede wszystkim pokrojem. Rośliny tworzą regularną półkulę (przypominają krzew), pokryte są masą kwiatów o średnicy 5 cm, mają duży wigor (m.in. szybko regenerują się po deszczach) i wyróżniają się odpornością na szarą pleśń. Nowe petunie są polecane do dużych pojemników, na oryginalne żywopłoty, mogą też pełnić rolę roślin okrywowych. 'M a g i c a l M i c h a e l' to nowa, ozdobna odmiana b a z y l i i p o s p o l i t e j (Ocimum bsilicum) charakteryzująca się atrakcyjnymi purpurowymi liśćmi o bardzo intensywnym aromacie i licznymi, kremowobiałymi kwiatami. Odmiana ta otrzymała w USA prestiżowe wyróżnienie All America Selection (AAS).

Sakata Seed
Uzasadniona jest duma tej firmy z wyhodowania odmiany 'U l t i m a M o r p h o' b r a t k a (patrz HO 6/2001), której kwiaty przypominają ubarwieniem egzotycznego kostarykańskiego motyla. Dowodem na wysoką ocenę tej odmiany w świecie są nagrody branżowe — złoty medal Fleuroselectu i wyróżnienie All America Selection. Nowa seria, U l t i m a B a r o n odznacza się równie oryginalną, jak Ultima, kolorystyką kwiatów. Na przykład, 'U. B. Red' ma kwiaty z soczyście czerwoną obwódką, podobnym środkiem i złotożółtą pozostałą częścią płatków. Inną bardzo atrakcyjną nowością wśród bratków była nowa odmiana z wielkokwiatowej serii R e g a l — 'R. Blue and White with Blotch' (biało-granatowy z plamą). Obiecujące wydawały się także liczne zapowiedzi odmian, na razie prezentowane jako "eksperymentalne", z wielkokwiatowej serii D y n a m i t e, którą zademonstrowano po raz pierwszy w 2000 r. Jest to przełom w hodowli bratków, gdyż udało się z tych dwuletnich z natury roślin otrzymać formy jednoroczne, niewymagające chłodu dla zainicjowania kwitnienia. Bratki Dynamite mogą kwitnąć bez przerwy od jesieni do wiosny, zachowując zwarty pokrój. Odpowiednikami serii Dynamite, ale mającymi średniej wielkości kwiaty, są M a x i m e S u p r e m e (8 odmian) oraz C r y s t a l B o w l S u p r e m e (12 odmian). Interesującą nowością była 5-odmianowa seria A d m i r a l w y ż l i n u w i ę k s z e g o, czyli "lwiej paszczy" (Antirrhinum majus), przeznaczona do zimowej produkcji na kwiaty cięte (wysiew nasion między sierpniem a listopadem — zbiór kwiatów od grudnia do maja). Sakata zaoferowała także serię F a i r w a y k o l e u s a B l u m e g o (Solenostemon scutellarioides, syn. Coleus blumei) — jest to 9 odmian o bardzo różnorodnie ubarwionych liściach, które stanowią ozdobę u tego gatunku. Rośliny są niskie, silnie rozkrzewione od samej nasady pędu głównego. Szczególnie nadają się do uprawy w pojemnikach balkonowych, także wiszących. Dodatkową zaletą serii Fairway jest to, że późno kwitnie, a zatem rośliny — bez przycinania — mogą stanowić długotrwałą dekorację.

Syngenta Seeds (S&G)
Przedsiębiorstwo to nazywane bywa "kameleonem" ze względu na częstą zmianę nazwy, co następuje ostatnio co 2, 3 lata. Szczęśliwie dla firmy wielu klientów kojarzy ją jednak z symbolem S&G, który zachowało jej logo. Znakomitą nowością S&G jest tetraploidalna, 6-odmianowa seria G a z o o g a z a n i i l ś n i ą c e j, o wielkich kwiatostanach (patrz HO 7/2001). Hodowca zapewnia, że otwierają się one nawet przy niskiej intensywności światła, a ponadto kwitnienie trwa do jesieni. Seria P i t a P e t i t (fot. 4) p a n t o f e l n i k a c a ł o l i s t n e g o (Calceolaria rugosa, syn. C. integrifolia) ma być fotoperiodycznie obojętna — w przeciwieństwie do gatunku i jego dotychczasowych kreacji, które zakwitają w warunkach długiego dnia. Taka nowość umożliwia uprawę tej kalceolarii przez cały sezon wegetacyjny, a nie tylko latem.

FOT. 4. PANTOFELNIK Z SERII PITA PETITTakii
Co roku firma ta prezentuje przynajmniej jedną zaskakującą ciekawostkę. Tym razem były to k o c a n k i (Helichrysum sp.) 'P o r c e l a i n R o s e S h a d e s' (fot. 5) — odmiana o pastelowych, stokrotkopodobnych kwiatach języczkowatych, w odcieniach od jasnoróżowego do łososioworóżowego. Rośliny są zwarte, dorastają do 15–20 cm wysokości. Znakomicie nadają się do uprawy w pojemnikach patiowych i doniczkach. W produkcji nie wymagają wysokiej temperatury ani retardantów wzrostu.

FOT. 5. KOCANKI PORCELAIN ROSE SHADES


Wielkie zainteresowanie wzbudzał również w i l e c (Ipomoea sp.) 'C a m e o E l e g a n c e' — pnącze o pstrych liściach (fot. 6). Wysiewając nasiona w styczniu można otrzymać wiosną atrakcyjną "kaskadę" w wiszącym pojemniku.

FOT. 6. WILEC CAMEO ELEGANCEWaller Genetics
Był to ostatni rok, kiedy odmiany z tego amerykańskiego przedsiębiorstwa opatrywano jego dotychczasową nazwą. Stało się ono bowiem częścią "imperium" Balla, które zdecydowało, iż hodowla Wallera zostanie wchłonięta przez "stajnię" PanAmerican Seed, również należącą do korporacji Ball. Warto zatem pamiętać, że jedne z najpopularniejszych w Europie "minibratków" — f i o ł k i r o g a t e (Viola cornuta) z serii S o r b e t pochodzą właśnie z firmy Waller. Do dotychczasowych 15 odmian dołączono w ubiegłym roku 4 nowe, wśród nich modne "czarno" kwitnące 'S. Black Delight' oraz 'S. Black Duet' (ciemnofioletowy górny płatek i różowolila pozostałe – fot. 7), a także ciemnoczerwono-żółty 'S. Red Wing'. Z kolei seria Babyface, o cechach takich jak Sorbet, ale składająca się wyłącznie z odmian z "oczkiem", uzupełniona została o nowość 'B. White'. Najładniejsza pozostaje jednak czerwono-żółta 'B. Ruby and Gold'.

FOT. 7. FIOŁEK ROGATY SORBET BLACK DUET


Zupełnie nowa była seria C a l y p s o (F2) w e r b e n y o g r o d o w e j (Verbena x hybrida), na razie składająca się z 3 odmian o dużych kwiatach: 'C. Scarlet' (szkarłatnoczerwona), 'C. Scarlet with Eye' (czerwona z białym oczkiem), 'C. White' (biała). Zaletą serii F2 jest, między innymi niższa cena nasion niż u odmian mieszańców F1. Nowe werbeny mają pokrój półpłożący i pod tym względem przypominają wcześniejsze kreacje z serii Obsession (S&G) oraz Quartz (PanAm). Hodowcy z firmy Waller pracowali ostatnio nad odmianami b y l i n kwitnącymi w pierwszym roku uprawy. Pierwsze efekty, ujawnione podczas pack trials '2001, to między innymi: niebieskokwitnąca Salvia transylvanica 'Blue Cloud', Penstemon heterophyllus 'Electric Blue', Penstemon smallii 'Violet Dusk' (kwiaty lawendowe).

Autor jest niezależnym dziennikarzem z Wielkiej Brytanii, specjalistą w dziedzinie roślin balkonowo-rabatowych