• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2002

PSOR ZMIERZA DO UNII

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin powstało w kwietniu 1995 roku. W jego skład weszły dwie polskie firmy fitofarmaceutyczne (Fregata i Rokita Agro) oraz polskie przedstawicielstwa zachodnich potentatów w dziedzinie produkcji środków ochrony roślin (obecnie są to: Aventis, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, DuPont, F&R, Makhteshim Agan, Monsanto, NM Agro, Sumi-Agro, Syngenta). Od początku działalność stowarzyszenia polega na reprezentowaniu firm członkowskich wobec producentów żywności, konsumentów oraz organizacji rządowych. Ponieważ od listopada 1998 roku PSOR jest członkiem — jednym z 24 — Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (ECPA), działa również bardzo aktywnie (co podkreśla manager ECPA do spraw Europy Środkowej i Wschodniej — Volker Koch-Achelpohler) w sprawach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Polega to między innymi na pracach nad ujednoliceniem przepisów rejestracyjnych dotyczących środków ochrony roślin. Zgodnie z dyrektywą 414 ogłoszoną w UE w 1991 roku, promującą bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska używanie środków ochrony roślin, w państwach członkowskich Unii producenci takich preparatów zobowiązani są do przedstawienia obszernej dokumentacji dotyczącej, na przykład, substancji aktywnych wchodzących w skład powyższych środków. Niezależne europejskie ośrodki badawcze, po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich danych, wydają opinię, czy dany preparat może zostać dopuszczony do obrotu i stosowania. Ponieważ badania te są bardzo kosztowne, wiele małych, unijnych, przedsiębiorstw wycofało się z produkcji własnych substancji aktywnych. Być może ten sam los czeka nasze firmy fitofarmaceutyczne, zwłaszcza, że jako kraje tylko kandydujące nie mieliśmy możliwości składania takich dokumentacji. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez PSOR, która odbyła się 18 stycznia w Warszawie, przedstawiciele polskich firm prezentowali swe stanowisko wobec tejże dyrektywy. Starają się obecnie o ustalenie z przedstawicielami UE odpowiedniego okresu, który pozwoli na zebranie pełnej dokumentacji (kraje unijne miały na to około 6 lat) dotyczącej środków ochrony roślin. Poza procesami rejestracji PSOR promuje również wprowadzenie do praktyki reguł rolnictwa zrównoważonego (obejmującego także integrowaną produkcję roślin). Bez środków ochrony roślin nie będzie możliwości wyprodukowania żywności w takich ilościach, aby wykarmić — jak przewidują specjaliści — około 9 mld ludności świata (perspektywy na 2050 r.). Jednakże "tylko odpowiedzialne stosowanie tych preparatów przyczyni się do poprawy wydajności i jakości produkcji i umożliwi opłacalne funkcjonowanie gospodarstwa" — głównie z myślą o tej idei zorganizowano wspomnianą konferencję. Chodziło o jak najszersze przedstawienie problemu wytwarzania zdrowej żywności w bezpieczny dla rolnika i konsumenta sposób. Na konferencję zaproszono redaktorów branżowych czasopism, i dziennikarzy prasy ogólnopolskiej. Za ich pośrednictwem członkowie stowarzyszenia przypominają i podkreślają, że jeśli zostaniemy członkami UE, to — aby stanowić konkurencję na rynku europejskim — nie wystarczy świadomość, że do produkcji żywności wykorzystujemy dużo mniej preparatów chemicznych niż zachodnioeuropejskie kraje. Nasza żywność musi być także bardzo dobrej jakości — prawidłowo przechowywana, świetnie opakowana i bez pozostałości środków chemicznych.