• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2002

BIOSTYMULATORY WZROSTU W UPRAWIEE POMIDORÓW POD OSŁONAMI - CZ. II

W pierwszej części artykułu (HO 4/2002) w zestawieniu tabelarycznym przedstawiliśmy w jakim celu, w jaki sposób, w której fazie rozwoju roślin i można stosować biostymulatory wzrostu — red.
Bio-algeen S-90
Preparat ten jest naturalnym wyciągiem z brunatnic (glonów morskich). Celowość jego użycia w warzywniczej produkcji szklarniowej potwierdziły doświadczenia przeprowadzone w Instytucie Warzywnictwa oraz w wielu gospodarstwach indywidualnych producentów. Środek dostępny jest w postaci płynnej i jako granulat. Zawiera ponad 70 mikroelementów, aminokwasów, witamin, kwas alginowy oraz inne aktywne składniki. Zawartość ważniejszych pierwiastków jest następująca: azot (N) — 0,02%, fosfor (P2O5) — 0,006%, potas (K2O) — 0,096%, wapń (CaO) — 0,31%, magnez (MgO) — 0,021%, bor (B) —16 mg/kg, żelazo (Fe) — 6,3 mg/kg, miedź (Cu) — 0,2 mg/kg, mangan (Mn) — 0,6 mg/kg, cynk (Zn) — 1,0 mg/kg. W preparacie znajduje się też molibden, selen i kobalt. Bio-algeen wpływa dodatnio na wzrost roślin i jakość plonów. Rośliny poddane jego działaniu lepiej rozbudowują system korzeniowy, dzięki czemu są bardziej odporne na warunki stresowe (na przykład niedobór wody, szok temperaturowy) oraz w mniejszym stopniu porażane przez choroby. Preparat użyźnia podłoże, zwiększa jego aktywność mikrobiologiczną i ułatwia udostępnianie roślinom składników pokarmowych (szybciej tworzą się, na przykład, kompleksy wapniowo-humusowe). Najlepsze efekty przynosi jego wielokrotne użycie w różnych fazach wzrostu roślin: ● w okresie kiełkowania i w stadium siewek stymuluje wytworzenie silniejszego systemu korzeniowego ● u młodych roślin poprawia kondycję i rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu później rosną one lepiej ● w fazie kwitnienia i zawiązywania owoców poprawia intensywność tych procesów ● w okresach szczególnie niekorzystnych dla roślin spowodowanych, na przykład, przesuszeniem podłoża, pozostawieniem nadmiaru owoców na roślinach, zahamowaniem wzrostu po dłuższym spadku temperatury, umożliwia powrót do prawidłowego wzrostu ● stymuluje wzrost roślin osłabionych przez choroby i szkodniki, a traktowane nim rośliny są zdrowsze (zaobserwowano brak lub znaczne zmniejszenie porażenia chorobami grzybowymi). Badania przeprowadzone w IW w Skierniewicach wykazały, że wzrost plonu zależał od sposobu użycia preparatu (podlewanie, opryskiwanie) dostosowanego do okresu uprawy, fazy wzrostu i kondycji roślin. Podlewanie szczególnie polecane jest w okresach słabszego wzrostu roślin spowodowanego niezbyt rozwiniętym lub uszkodzonym czy porażonym systemem korzeniowym. W prowadzonych na pomidorach szklarniowych badaniach, po zastosowaniu Bio-algeenu S-90 uzyskano: ● zwiększenie plonowania w uprawie tradycyjnej i bezglebowej, zarówno w cyklu wiosennym, jak i jesiennym (średnio o 15–20% w odniesieniu do plonu w tych samych podłożach bez preparatu), ● zwiększenie średniej masy owoców o średnicy 6 cm o 6–8 g/szt., ● zwiększenie masy korzeni w wiosennej uprawie o 20–50%. Doświadczenia w gospodarstwach produkcyjnych wykazały, że lepsze efekty w wiosennym cyklu uprawy uzyskano opryskując — zaś w uprawie jesiennej podlewając — rośliny pomidorów Bio-algeenem. Wpływ na to, w jaki sposób najefektywniej użyć preparatu — opryskiwanie lub podlewanie — ma rodzaj podłoża i okres jego użytkowania. W podłożach zapewniających optymalne warunki wzrostu i rozwoju korzeni (z reguły w pierwszym roku użytkowania) wystarcza opryskiwanie roślin, natomiast przy uprawie w tym samym podłożu w drugim cyklu (w przypadku mineralnych) lub gdy ma ono złą strukturę (w przypadku organicznych) skuteczniejsze jest podlewanie. Efekt działania preparatu — szybki wzrost i rozbudowanie systemu korzeniowego — widoczny był już po 10–14 dniach. W uprawie wiosennej (tab. 1) opryskiwanie roślin 0,2% roztworem Bio-algeenu przyspieszało plonowanie. Plon wczesny zwiększył się o 0,7–1,3 kg/m2 (w zależności od roku uprawy), handlowy i ogólny o 1,7–2,2 kg/m2.

TABELA 1. WPŁYW PREPARATU BIO-ALGEEN W STĘŻENIU 0,2% NA PLONOWANIE POMIDORÓW W UPRAWIE WIOSENNEJ (IW SKIERNIEWICE)


W uprawie jesiennej (tab. 2) uzyskano zwiększenie plonów o 0,2–2,3 kg/m2, w zależności od sposobu i liczby przeprowadzonych zabiegów.

TABELA 2. WPŁYW PREPARATU BIO-ALGEEN NA PLONOWANIE POMIDORÓW W UPRAWIE JESIENNEJ (IW SKIERNIEWICE)


Użycie preparatu o wyższym stężeniu (0,3%) nie wpłynęło na zwiększenie plonowania, natomiast podlewanie roztworem 0,6% dało efekty szybciej od 0,2-procentowego preparatu. Częstotliwość użycia i stężenie preparatu zależą od kondycji roślin i ich fazy rozwojowej. Najkorzystniejsze jest opryskiwanie rozsady preparatem w stężeniu 0,3%, a w czasie kwitnienia 1., 2. grona oraz plonowania — w stężeniu 0,2%. Dobre efekty dało także trzykrotne opryskiwanie roślin środkiem w stężeniu 0,2% dwa tygodnie po posadzeniu, w czasie kwitnienia l., 2. grona oraz plonowania. Przy słabym wzroście roślin i ubogim systemie korzeniowym celowe jest interwencyjne, 2-, 3-krotne podlewanie 2% preparatem w fazie rozsady i 1-, 2-krotne podlewanie 0,2–0,6% roztworem w późniejszym okresie wegetacji.

Snow Grow Ace (SGA)
Ten naturalny biostymulator otrzymywany jest z wodorostów i glonów morskich. Zawiera pochodne cytokinin stymulujących kiełkowanie nasion i rozwój systemu korzeniowego oraz aminokwasy, które regulują wzrost roślin i poziom cukrów w owocach. Preparat ten ogranicza niekorzystny wpływ czynników klimatycznych, pobudza rośliny do maksymalnego wzrostu i rozwoju oraz uodparnia je na porażenia chorobami. W przeprowadzonych w IW doświadczeniach najsilniejsze działanie SGA zaobserwowano na młodych roślinach.. Szczególnie dobre efekty jego działania uzyskano w uprawach bezglebowych przy dokorzeniowym dokarmianiu roślin (wraz z pożywką). W uprawach tradycyjnych i w podłożach organicznych najlepsze efekty osiągano opryskując i podlewając rośliny. Zwiększenie plonowania pomidorów zależne było od terminu uprawy – w wiosennym do 15%, w jesiennym do ponad 50% (tab. 3). Najlepsze efekty uzyskano u odmiany ‘Raisa’ F1 o generatywnym typie wzrostu. Przy opryskiwaniu rośliny wytworzyły o 34,8% większą masę, zaś przy podlewaniu masa zwiększyła się o 20,8% w porównaniu z kontrolą.

TABELA 3. WPŁYW PREPARATU SNOW GROW ACE NA PLONOWANIE POMIDORÓW W JESIENNEJ UPRAWIE BEZGLEBOWEJ (IW SKIERNIEWICE)Preparaty typu Terra Bac
Do tej grupy mikrobiologicznych środków należą: Terra Bac, Terra Bac Plus, Aqua Bac Plus i Biolarex, wytwarzane z wyselekcjonowanych bakterii i enzymów. Najlepsze efekty przynoszą stosowane profilaktycznie od początku uprawy. Rośliny pomidorów silnie rozbudowują wtedy system korzeniowy tolerancyjny wobec patogenów grzybowych, zwłaszcza wobec zgorzeli siewek (Pythium spp.), fuzaryjnego więdnięcia pomidora (Fusarium spp.), zgnilizny pierścieniowej pomidora (Phytophthora spp.). Terra Bac przeznaczony jest do stosowania w glebie i innych podłożach organicznych. Nie tylko stymuluje wzrost roślin, w tym ich systemu korzeniowego, ale także niszczy jaja i larwy szkodników (zawiera bakterie, które rozkładają chitynę). Korzystny wpływ mikrobiologicznego dodatku Terra Bac w opóźnionej, przedłużonej uprawie wiosennej wykazały badania przeprowadzone w Pracowni Warzywnictwa Szklarniowego IW. Przy systematycznym stosowaniu (zgodnie z podanymi zaleceniami) uzyskano zwiększenie plonu wczesnego o 7,3% , a handlowego o 2,8% (tab. 4).

TABELA 4. WPŁYW MIKROBIOLOGICZNEGO DODATKU PREPARATÓW TYPU TERRA BAC NA PLONOWANIE POMIDORÓW W UPRAWIE WIOSENNEJ (IW SKIERNIEWICE)


Terra Bac Plus stymuluje wzrost, wzmacnia system korzeniowy i odporność na choroby grzybowe. Przeznaczony jest do stosowania w glebie i innych podłożach organicznych, może być wprowadzany z nawadnianiem kroplowym. Dodatkowo środek ten rozkłada glony, przez co ogranicza zapychanie się kapilar. Do upraw w podłożach inertnych przeznaczony jest Aqua Bac Plus o podobnym działaniu jak Terra Bac Plus. Biolarex jest preparatem, który oprócz stymulującego działania na rośliny, ogranicza znacznie populacje szkodników, zawiera grupy enzymów i bakterii, które rozkładają chitynę. Badania w gospodarstwach produkcyjnych potwierdziły bardzo dobre efekty doglebowego stosowania Biolareksu równocześnie z preparatem Terra Bac w zwalczaniu ziemiórek (niszczy larwy).

Plant Power 2003
To biostymulator nowej generacji — nawóz z mikroelementami, zawierający 2,1% cynku (Zn), po 0,6% miedzi (Cu) i manganu (Mn), a także niezbędne dla roślin pierwiastki śladowe, aminokwasy, enzymy oraz saponiny ułatwiające roślinom wchłanianie pierwiastków śladowych i mikroelementów. Plant Power 2003 wzmacnia rozwój systemu korzeniowego, poprawia przyswajalność substancji odżywczych, wzmacnia rośliny i podwyższa ich odporność na stresy fizjologiczne oraz choroby bakteryjne, wirusowe i grzybowe, poprawia wielkość i jakość plonów. Tworzy też na powierzchni roślin trwały biodegradowalny film, pozwalający jednak roślinom na swobodną wymianę gazową, z którego czerpią one zawarte w preparacie składniki. Doświadczenia przeprowadzone w Pracowni Warzywnictwa Szklarniowego IW i w towarowej produkcji wykazały bardzo korzystne działanie preparatu na wzrost i rozwój roślin. Przede wszystkim utrzymywał on rośliny przez cały okres uprawy w dobrej kondycji, czego wyrazem było zwiększenie plonu wczesnego i ogólnego.