• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

FOLIA CHRONI PĄKI KWIATOWE PRZED WIOSENNYM PRZYMROZKIEM

W stacji Doświadczalnej Anweiler-Friesdorf w Niemczech uzyskano ciekawe wyniki doświadczeń nad przykrywaniem folią truskawek odmian Honeoye i Elsanta.
Rośliny posadzono 20 sierpnia 1996 roku. Na zimę przykryto plantację włókniną w celu ochrony roślin przed uszkodzeniem mrozowym. Na początku marca osłonę tę zdjęto i na części plantacji rozłożono folię polietylenową, by przyspieszyć dojrzewanie truskawek. Osłonę tę usunięto, gdy rozwinęło się około 10% kwiatów. Tymczasem - 21 kwietnia - wystąpiły silne przymrozki, temperatura spadła do -4,5°C. W przypadku odmiany Elsanta pomimo okrycia roślin folią podczas kwietniowego przymrozku, uszkodzona została pewna liczba pąków kwiatowych. U odmiany Honeoye osłona całkowicie uchroniła te organy przed uszkodzeniami mrozowymi. Natomiast na nieprzykrytej plantacji średnio na jednej roślinie przemarzło ponad 5 kwiatów (tab.). Uszkodzenia te spowodowały w przypadku odmiany Honeoye znaczną redukcję plonów. Z osłoniętych folią roślin zebrano 14,4 ton/ha, a z nieokrytej plantacji tylko 8,8 ton/ha. W przypadku odmiany Elsanta różnice w plonie były niewielkie.

LICZBA PRZEMARZNIĘTYCH KWIATÓW NA JEDNĄ ROŚLINĘ U ODMIAN ELSANTA I HONEOYE


U tej pierwszej odmiany użycie okrycia z folii spowodowało przyspieszenie zbiorów o 11 dni, a u Elsanty o 6 dni. Na podstawie Obstbau 10/97