• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 02/2001

Dwukrotnie - 6 grudnia w Tymbarku oraz dzień później w Igołomi pod Krakowem - Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich "Wieś i Europa" zorganizowało dla lokalnych producentów owoców i warzyw konferencję pt. "Dostosowywanie polskiego sektora rolno-żywnościowego do wymogów określonych w systemie prawnym Unii Europejskiej oraz nabywanie umiejętności właściwego wykorzystania instrumentów przewidzianych w zasadach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz prognoz jej ewolucji".
Więcej »
Międzynarodowe targi NTV, które - tradycyjnie już - odbyły się na początku listopada w Amsterdamie, zyskały dodatkową oprawę i publiczność. Otóż w tym samym co NTV miejscu zagościła po raz pierwszy w 2000 roku wystawa kwiaciarska - przeniesiona z Aalsmeer. Obie imprezy, pod wspólną nazwą International Horti Fair, zwabiły ponad 62 tysiące zwiedzających. Najwięcej do zobaczenia mieli na NTV, jak zwykle, ci, których interesuje technika szklarniowa oraz uprawy prowadzone pod osłonami. Ogólnie jednak targi te pokazują bardzo szeroki i różnorodny zakres środków produkcji - od nasion i podłoży po skomplikowane programy komputerowe. Tematem, który nadawał ton ubiegłorocznej edycji, była oszczędność energii, w obliczu jej rosnących na całym świecie cen, a szczególnie wobec wdrażanego w Holandii nowego systemu dystrybucji gazu.
Więcej »
25 i 26 listopada ubiegłego roku w Poznaniu Wielkopolski Związek Ogrodniczy, jako spadkobierca i kontynuator tradycji, był gospodarzem jubileuszu stulecia istnienia wielkopolskich organizacji ogrodniczych. O ich najdawniejszej historii pisaliśmy w numerze październikowym, więc teraz pokrótce o drugim półwieczu (z okładem) pracy związku.
Więcej »
Przed miesiącem przedstawiłem ogólną relację z konferencji "Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Obecnie chciałbym przybliżyć sytuację w poszczególnych działach sektora ogrodniczego, zgodnie z tym, jak widzą ją zaproszeni na lubelskie spotkanie polscy specjaliści od warzywnictwa, kwiaciarstwa oraz sadownictwa.
Więcej »
W połowie grudnia GUS opublikował ostateczne wyniki zbiorów głównych ziemiopłodów. W ubiegłym roku zebrano 1,837 mln ton owoców z drzew, o 6,2 % mniej niż w ocenianym jako słaby 1999 roku. W największym stopniu spadek dotyczył jabłek, których plony wynosiły 1,45 mln ton. W porównaniu z danymi z 1999 roku (1,604 mln ton) owoców tych było prawie o 10% mniej, ale i tak o wiele więcej niż spodziewano się początkowo. Zebraliśmy także o ponad 3% mniej wiśni. Zbiory pozostałych gatunków wzrosły od 9,9% (czereśnie) do 22,7% (gruszki).
Więcej »
W poprzednim numerze Autorka przedstawiła podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT, zasady jego pobierania oraz przykładowe sposoby rozliczania. Poniżej wyjaśnia różnice pomiędzy rolnikiem ryczałtowym, a tym rozliczającym VAT na zasadach ogólnych - red.
Więcej »
Normy jakości dla cebul kwiatowych (a również bulw, korzeni bulwiastych, bulw pędowych, karp i kłączy) obowiązują w Unii Europejskiej od wprowadzenia w 1968 roku (rozporządzeniem Rady EWG nr 315/68) wspólnej organizacji rynku żywych roślin. Przepisy określają minimalne wymagania jakościowe, zasady pakowania, oznakowania oraz bardzo szczegółowe (ze względu na zróżnicowanie produktów) standardy klasyfikacji według rozmiarów.
Więcej »
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło system wsparcia udziału polskich przedsiębiorstw w tegorocznych zagranicznych targach i wystawach. Dopłatami ze środków budżetowych objęto w sumie 203 imprezy podzielone na 3 grupy (A, B, C).
Więcej »
Mołdawia jest małym krajem - jego powierzchnia wynosi 34 tysiące km2 - położonym w południowo-wschodniej części Europy, między 46. i 48. równoleżnikiem (podobnie jak Węgry, Austria i Szwajcaria). Na 4 miliony mieszkańców przypada tam około 3 milionów hektarów użytków rolnych. Kraj ten ma korzystne warunki naturalne. Prawie całą powierzchnię...
Więcej »
Artykuł dr. Grzegorza Klimka, zamieszczony w styczniowym numerze "Hasła Ogrodniczego", pod tytułem "Konkurencja czy komplementarność", skłonił mnie do zastanowienia się nad udziałem różnych odmian jabłoni w sadach towarowych po 2003 roku. Autor wspomnianego artykułu, znawca rynku jabłoniowego w Polsce, podaje szacunki procentowego udziału w uprawie różnych odmian tego gatunku w latach 2003-2005 i 2006-2008.
Więcej »
Wiadomo powszechnie, że podkładka jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wzrost i plonowanie drzew. Należy też pamiętać, że - jako część drzewa o odmiennych niż odmiana szlachetna cechach genetycznych, anatomicznych i fizjologicznych - może modyfikować także jakość zbieranych owoców i ich zdolność przechowalniczą (zależącą przede wszystkim od warunków przechowywania).
Więcej »
Tak w krajach zachodniej Europy, jak i w Polsce 'Jonagold' (i jego mutanty) już od kilku lat zajmują znaczącą pozycję w produkcji i handlu. Szacuje się, że udział tej grupy odmian w Polsce osiąga lub osiągnie w najbliższym czasie około 10% produkcji jabłek. Ich owoce są cenione przez konsumentów ze względu na walory smakowe, a przez producentów za przydatność do przechowywania.
Więcej »
Choroba ta, zwana również moniliozą, w ostatnich latach się nasila. Wywołują ją grzyby z podgromady workowców: Monilinia laxa (st. konidialne Monilia laxa), porażające wyłącznie drzewa pestkowe, oraz Monilinia fructigena (st. konidialne Monilia fructigena), występujące na drzewach ziarnkowych oraz śliwach, morelach i brzoskwiniach. W polskich warunkach oba patogeny występują głównie w stadium konidialnym, workowe pojawia się rzadko.
Więcej »
Powszechnie uważa się, że nawożenie roślin jest podstawowym zabiegiem wpływającym na plonowanie oraz jakość owoców. Roślina cierpiąca na brak lub nadmiar jakiegoś składnika rośnie i owocuje słabo, a jakość plonu jest niska. Przywrócenie zrównoważonego wzrostu i optymalnego poziomu owocowania poprzez właściwe nawożenie jest kosztowne, gdyż zazwyczaj trwa kilka lat. Dlatego powinno być ono oparte na analizie chemicznej gleby, liści oraz obserwacji wzrostu, owocowania i jakości owoców.
Więcej »
Światowa produkcja pomidorów osiągała w latach 1996-1998 prawie 90 milionów ton, z czego około jednej trzeciej przeznaczano dla przetwórstwa. Do światowej czołówki przetwórców tego gatunku należą USA, Włochy, Turcja, Hiszpania, Grecja, Brazylia oraz Chile.
Więcej »
W "Haśle" 12/2000 Autor opisał odglebowe choroby pomidorów uprawianych pod osłonami metodami tradycyjnymi - w glebie lub substratach organicznych (red.).
Więcej »
W drugiej połowie listopada miałem okazję zwiedzić kilka największych we Francji gospodarstw warzywniczych zajmujących, się produkcją marchwi przeznaczonej do bezpośredniego spożycia. W wycieczce zorganizowanej przez firmę Nickerson Zwaan, oprócz jej przedstawicieli w Polsce, uczestniczyli także polscy producenci tego warzywa. Wizyta we Francji rozpoczęła się w głównej siedzibie przedsiębiorstwa Vilmorin z La Menitre, miejscowości położonej na zachodzie Francji, w dolinie Loary.
Więcej »
Warzywa spełniają istotną rolę w żywieniu człowieka. Są one jednak głównym źródłem azotanów, których zawartość zależy między innymi od intensywności światła, temperatury, dawki i formy nawozu azotowego, nawożenia fosforowo-potasowego oraz mikroelementami, stopnia zacienienia roślin, itp.
Więcej »
W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, leżącej na wschód od Krakowa i ciągnącej się wzdłuż koryta Wisły, co roku okrywa się osłonami ponad 500 hektarów warzyw. Rozwojowi produkcji warzywniczej na tych terenach sprzyjają bardzo urodzajne gleby - czarnoziemy zdegradowane i mady. Stąd pochodzą najwcześniejsze kalafiory, kapusta, sałata i inne nowalijki. Zobaczmy, jak i co będą w bieżącym sezonie uprawiać podkrakowscy producenci warzyw.
Więcej »
Dla uprawy pomidorów w polu przygotowuje się rozsadę trzema sposobami: z siewek pikowanych - "rwaną" i doniczkowaną - oraz z wielodoniczek. Ten ostatni sposób zyskuje na popularności, szczególnie jeśli produkowana jest rozsada mieszańcowych odmian, bo pozwala zminimalizować straty kosztownych nasion.
Więcej »
Sałata uprawiana w szklarni może być uszkadzana przez mszycę brzoskwiniową (Myzus persicae), mszycę ziemniaczaną smugową (Macrosiphum euphorbiae) oraz mszycę sałatowo-porzeczkową (Nasonovia ribisnigri), miniarki (Liriomyza spp.) i ślimaki (Gastropoda). Natomiast sałata uprawiana w tunelach foliowych i w polu, poza gatunkami wyżej wymienionymi, może być atakowana przez bawełnicę topolowo-sałatową (Pemphigus bursarius) i rolnice (Agrotis spp.).
Więcej »
Międzynarodowe Targi Roślin Ozdobnych (International Flower Trade Show), które regularnie na początku listopada goszczą w Holandii, po raz pierwszy w ubiegłym roku odbyły się nie w Aalsmeer, lecz w Amsterdamie - pod jednym dachem z targami techniki ogrodniczej NTV). Obawy niektórych, że taka przeprowadzka nie wyjdzie zadomowionej w budynku sławnej giełdy kwiatowej imprezie na dobre, nie potwierdziły się.
Więcej »
W pierwszej części (HO 12/2000) Autorka przedstawiła różne rodzaje szczepienia lub okulizacji związane z nowymi technologiami produkcji róż pod osłonami (red.).
Więcej »
W 1999 roku sprzedano na holenderskich giełdach około 48,3 mln kwiatów ciętych wrotyczy maruny (Tanacetum parthenium - fot. 1) za łączną kwotę 15,5 mln guldenów*. Duże zainteresowanie producentów tą rośliną wynika, między innymi, z możliwości jej uprawy przez cały rok.
Więcej »
17-18 listopada 2000 roku odbyło się w Poznaniu 26. spotkanie miłośników i producentów chryzantem. Tegoroczne, podobnie jak wcześniejsze, zorganizowane zostało przez profesora Tadeusza Baranowskiego z Akademii Rolniczej w Poznaniu, dobrze znanego popularyzatora wiedzy na temat tych roślin ozdobnych, które już od kilku lat zajmują w Polsce - pod względem popularności - drugie miejsce po różach. Poznańskie spotkania odbywają się kilkanaście dni po Święcie Zmarłych i stanowią swego rodzaju podsumowanie sezonu. Zasadniczą częścią imprezy jest konferencja, ale ostatnio włącza się do programu także wizyty u producentów chryzantem, czyniąc go bardziej atrakcyjnym.
Więcej »
Więcej »