• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 07/2001

W poprzednich artykułach omówiłem uregulowania ustawowe dotyczące grup producentów owoców i warzyw, chcących ubiegać się o wsparcie ze środków publicznych. Jednak nie wszystkie grupy będą taką pomocą zainteresowane. Wszystkie natomiast muszą być tak zorganizowane, zarządzane i finansowane, aby spełniać oczekiwania swoich członków.
Więcej »
W czwartej części cyklu poświęconego ubezpieczeniu społecznemu rolników Autorka przedstawia świadczenia mające zabezpieczyć rodzinę zmarłego rolnika. W poprzednich numerach (HO 4–6/2001) opisane zostały warunki przyznawania oraz wyliczania wysokości renty i emerytury rolniczej (red.).
Więcej »
Obowiązująca od 1 stycznia 2001 r. ustawa — prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178) nie obejmuje działalności wytwórczej w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także...
Więcej »
Niedawno usłyszałem od sadownika definicję jego zawodu, która uderzyła mnie trafnością oraz aktualnością, a równocześnie skłoniła do refleksji. Otóż, sadownik to "bogaty biedak".
Więcej »
10 maja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się, zorganizowana przez Centralny Inspektorat Standaryzacji, konferencja "Rynek owoców i warzyw — przygotowanie do funkcjonowania w ramach wspólnego rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej".
Więcej »
Jak wynika z udostępnionego dziennikarzom w Brukseli przemówienia komisarza UE ds. rolnictwa Franza Fischlera, do 2006 roku w budżecie Unii Europejskiej nie przewidziano środków na dofinansowanie rolnictwa krajów kandydujących do UE.
Więcej »
Od dwudziestu lat owoce porzeczek są w Polsce zbierane maszynowo, co oprócz niezaprzeczalnych korzyści może przynieść plantatorowi pewne straty — palce otrząsające uszkadzają rośliny. Nasilenie tych uszkodzeń zależy głównie od prędkości roboczej kombajnu oraz amplitudy i częstotliwości drgań palców otrząsających, a także w pewnym stopniu od odmiany porzeczek.
Więcej »
Pąki kwiatowe na następny rok powinny tworzyć się jak najwcześniej — 2, 3 tygodnie po kwitnieniu. Silne, w pełni ukształtowane są odporniejsze na wysoką temperaturę i suszę podczas wegetacji czy mróz i zapewniają wyższe prawdopodobieństwo zawiązania owoców.
Więcej »
W kwietniowym i majowym numerach HO przedstawialiśmy artykuły współautorstwa dr D. Konopackiej na tematy związane z jędrnością jabłek — definicje, metody pomiaru i sposoby wykorzystania do określania terminu zbioru i dojrzałości owoców. Poniżej kolejna cecha jabłek, której uwzględnienie może mieć wpływ na atrakcyjność sadowniczej oferty (red.).
Więcej »
Takie maszyny wybierają przeważnie sadownicy gospodarujący na dużym areale. Dzięki dużej mocy można je agregować jednocześnie z kosiarką i opryskiwaczem, redukując liczbę przejazdów podczas najczęściej wykonywanych zabiegów. Wśród nabywców ciągników tej klasy jest również grupa klientów, którzy — oprócz dużej mocy — bardzo cenią sobie komfort pracy i oryginalny wygląd swego pojazdu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom producenci ciągników oferują takie właśnie modele.
Więcej »
Od kilku lat otrzymujemy od uprawiających grusze sadowników informacje o występowaniu w sadach niespotykanej wcześniej choroby gruszek, objawiającej się gniciem miąższu wokół resztek kwiatowych (kielicha). Występuje ona najczęściej na owocach 'Lukasówki', ale spotykano ją także na 'Konferencji'.
Więcej »
Więcej »
...prowadzi swoje sady i jagodniki około 150 producentów owoców Stowarzyszenia "Podkarpacie". Na swoim wiosennym spotkaniu w Podegrodziu, 7 kwietnia, poza załatwieniem spraw organizacyjnych wysłuchali relacji prof. dr. hab. Adama Szczygła z międzynarodowego sympozjum IPO w Lleidzie (Hiszpania) oraz inż. Edwarda Poloka o prowadzeniu drzew czeskich odmian jabłoni tolerancyjnych wobec parcha lub odpornych na tego patogena.
Więcej »
W roku 1997 Vallo Saft — duńskie przedsiębiorstwo produkujące koncentraty soków owocowych — zdecydowało się zainwestować prawie13 mln zł w uruchomienie w Polsce jednego ze swoich zakładów. Wybrano obiekt w Kleczanowie, po polsko-amerykańskiej spółce "Sando".
Więcej »
Tegoroczne kwitnienie drzew i krzewów przebiegało spokojnie (o incydentalnych szkodach spowodowanych przez lokalne przymrozki, jakie wystąpiły w centrum, na wschodzie i północy kraju oraz zniszczeniu większości kwiatów moreli przez deszcze wspominaliśmy w ubiegłym miesiącu). Atmosfera świąt kwitnących sadów była więc również pogodna.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Od kwietnia prezentujemy informacje o znaczeniu poszczególnych makroelementów dla uprawianych pod osłonami ogórków, optymalnych zawartościach tych składników w podłożach, objawach i skutkach ich niedoboru czy nadmiaru. Dotychczas Autorka przedstawiła rolę potasu (HO 4/2001), azotu (HO 5/2001), fosforu (HO 6/2001) — red.
Więcej »
Słoma zbóż najczęściej wraca na pole jako składnik obornika, ale może być użyta bezpośrednio, co daje korzyści organizacyjne i ekonomiczne. Nawożenie nią jest przeciętnie 3-krotnie tańsze w porównaniu z obornikiem. Najczęściej przyoruje się ją na polu, na którym rosło zboże — przewożenie na inne zwiększa koszty nawożenia.
Więcej »
Muchówka ta w dalszym ciągu należy w Polsce do najgroźniejszych szkodników marchwi, w ostatnich latach także pietruszki i pasternaku. Największe szkody wyrządza na pierwszej z wymienionych upraw i trudno się temu dziwić, skoro powierzchnia obsiewana marchwią stale u nas rośnie, a koncentracja — najczęściej niewielkich — jej plantacji w niektórych rejonach kraju jest naprawdę duża.
Więcej »
W uprawie występują dwie odmiany botaniczne endywii (Cichorium endivia), różniące się budową liści — eskariola o szerokich i falistych oraz — endywia kędzierzawa o postrzępionych i kędzierzawych blaszkach liściowych.
Więcej »
Od wielu lat ugruntowaną pozycję wśród uprawianych u nas i spożywanych warzyw mają fasola na suche nasiona i szparagowa. Mniej rozpowszechniona jest uprawa fasoli flageolet na zbiór zielonych niedojrzałych nasion. Ten sposób użytkowania fasoli znany jest w Polsce od ponad 25 lat. Początkowo uprawa fasoli flageolet opierała się na nasionach importowanych z Holandii. Jedyna polska jej odmiana, 'Mona', została wpisana do Rejestru Odmian w 1990 roku.
Więcej »
?w uprawie warzyw gruntowych mówiono 10 maja na konferencji w Instytucie Warzywnictwa.
Więcej »
Balkony i rabaty dekorowane są zazwyczaj gatunkami ozdobnymi z kwiatów. Tymczasem rośliny te wyglądają efektowniej na tle innych, o atrakcyjnym ulistnieniu lub ozdobnych pędach (fot. 1). Liście takie mogą mieć różne odcienie zieleni, bywają też srebrzyste lub pstre. Z kolei pędy roślin tła często wyróżniają się ciekawym pokrojem, wzniesionym lub zwisającym. Gatunki o opisanych cechach nazywa się czasem (za literaturą niemiecką) roślinami strukturalnymi. Poszerzają one możliwość tworzenia oryginalnych zestawów roślin uprawianych w pojemnikach czy na rabatach.
Więcej »
Więcej »
Tworzenie nowoczesnych kompozycji roślinnych polega przede wszystkim na umiejętnym łączeniu ogólnie dostępnych kwiatów ciętych — na przykład róż, chryzantem, lilii, gerber — z ciekawymi dodatkami. Są to liście palm, paproci, gałązki krzewów, ale coraz częściej także oryginalne rośliny o zielonych kwiatach lub owocach bądź o wyjątkowo delikatnych, baldachowatych kwiatostanach. Wiele z tych gatunków może być produkowane w naszych warunkach, nawet w polu. Zasługują więc na większe zainteresowanie.
Więcej »
Metoda ta — jako nowość przedstawiałam ją po raz pierwszy w HO 4/95 — na dobre zadomowiła się w Holandii. Już 20% tulipanów pędzi się tam hydroponicznie. W roku 1999/2000 oznaczało to 20 milionów cebul, a w ostatnim sezonie liczba ta miała się podwoić.
Więcej »
Słoneczna i ciepła pogoda na początku maja sprzyjała prezentacji roślin balkonowo-rabatowych (fot. 1), proponowanych na następny sezon przez firmę Syngenta Seeds (S&G). Ogrodnicy z Dolnego Śląska mogli się im przyjrzeć 12 i 13 maja podczas Dni Otwartych S&G w Wilczycach pod Wrocławiem, w gospodarstwie ogrodniczym Franciszka Kolasy.
Więcej »