• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 09/2001

Przedstawiamy list naszego Czytelnika na temat podwyżek cen gazu, a także — obowiązującego od ubiegłego roku — systemu naliczania opłat za to paliwo. Jest to głos reprezentujący opinię ogrodników, którzy ogrzewają szklarnie gazem. Sytuacja tej grupy producentów byłaby jeszcze gorsza, gdyby — zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 20.12.2000 r. — od 1 września br. wprowadzono nową taryfę. Według projektu przygotowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (i z końcem sierpnia odrzuconego przez Urząd Regulacji Energetyki) ceny za gaz mogłyby wzrosnąć nawet o 30% (red.).
Więcej »
Piknik Polskiej Dobrej Żywności zorganizowano 8 lipca br. w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Impreza miała na celu zapoznanie polskich producentów oraz krajowych i zagranicznych odbiorców naszych produktów żywnościowych z ideą przyznawania znaku "Polska Dobra Żywność".
Więcej »
Do końca 1997 r. powołano w Polsce 32 spółki związane z organizacją rynków hurtowych produktów rolnych. Pod koniec sierpnia 2000 r. tylko 22 z nich prowadziły jeszcze działalność operacyjną. Do 2000 r. wsparcie kapitałowe (objęcie akcji przez agencje rządowe) w wysokości 48–100 tys. zł otrzymało 20 spółek. Zgodnie z "Rządowym programem budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej Giełdy Towarowej — I etap" określone kwoty pieniężne przekazano 4 rynkom hurtowym.
Więcej »
Stany Zjednoczone są czwartym (po Chinach, Indiach i Brazylii) światowym producentem owoców, których zebrano tam w 2000 roku (nie licząc cytrusów) 18,2 mln ton*, czyli o około 5% więcej niż w roku 1999. Wartość produkcji towarowej owoców w USA w ubiegłym roku wyniosła ponad 8,15 mld $ (o 1% więcej niż w 1999 roku), a nieomal 60% tej kwoty stanowiły trzy gatunki — winogrona, jabłka i truskawki. Gospodarstwa sadownicze mają najczęściej po kilkaset akrów**. Wynika to przede wszystkim z niskiej opłacalności produkcji owoców w przeliczeniu na kilogram. Wzrost przychodów z gospodarstwa można uzyskać głównie poprzez powiększanie areału upraw.
Więcej »
Więcej »
poprzednich numerach "Hasła Ogrodniczego" Autorka przedstawiła świadczenia (a także dodatki do nich) przysługujące rolnikom, członkom ich rodzin oraz domownikom. Poniżej przybliża zasady wypłaty najczęściej występujących "świadczeń zbiegowych", czyli emerytury lub renty inwalidzkiej rolniczej i świadczeń przyznanych przez ZUS z pracowniczego systemu emerytalno-rentowego oraz na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych. Zasady wypłaty tych świadczeń wynikają z przepisów obowiązującej od 1.01.1991 r. ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, z późn. zm.) — red.
Więcej »
W poprzednich artykułach starałem się przedstawić, jak grupa powinna funkcjonować jako firma. Poniżej zwracam uwagę na najważniejsze aspekty decydujące o powodzeniu organizacji producentów pojmowanej jako zrzeszenie osób. Powszechnie najwięcej uwagi przywiązuje się do funkcjonowania grupy jako przedsiębiorstwa, jednak najważniejsze jest dobre jej zorganizowanie jako zrzeszenia członków. Jednoznacznie określony, jednakowo rozumiany i zaakceptowany przez wszystkich cel, zaufanie oraz ustalone zasady współpracy są bowiem podstawowymi warunkami sukcesu.
Więcej »
Podobnie jak co roku, w sierpniu odbył się kongres Prognosfruit (więcej na ten temat napiszemy w kolejnym numerze HO) — spotkanie producentów, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli mediów, związanych z produkcją owoców. Dyskutowano przede wszystkim o dwóch najważniejszych na rynku gatunkach — jabłkach i gruszkach. Tym razem delegaci (ponad 260 osób z 18 krajów Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Argentyny) spotkali się 3–4.08.2001 r. w belgijskim Sint Truiden, największym rejonie sadowniczym tego kraju.
Więcej »
Według wstępnych szacunków opublikowanych przez GUS 31 lipca br., w tym roku zbierzemy ponad 3,15 mln ton owoców. Warto przypomnieć, że w latach 1991–95 średni poziom zbiorów wynosił 2,238 mln ton, natomiast w latach 1997–2000 — od 2,246 mln ton (w 2000 r.) do 2,888 mln ton (w 1997 r.). Wygląda więc na to, że zbiory będą rekordowe. Jeśli uwzględni się malejącą siłę nabywczą polskiego społeczeństwa i stan organizacji rynku, nie są to dobre wiadomości.
Więcej »
...polskiej borówki wysokiej są coraz liczniejsze. Ostatnio relacje na temat tego gatunku pojawiają się w prasie fachowej częściej, niż - na przykład - te dotyczące agrestu, bądź co bądź znanego u nas, uprawianego od dawna i to na powierzchni znacznie większej niż borówka. 21 czerwca w Katedrze Sadownictwa SGGW odbył się XX Dzień Borówkowy, a wkrótce potem, 24 lipca, w Piskórce pod Warszawą, Piknik Borówkowy.
Więcej »
Około 90% dostępnych na naszym rynku drzewek śliw szczepione jest na ałyczy. Drugie miejsce zajmuje siewka "Węgierki Wangenheima", która ze względu na zdolność osłabiania siły wzrostu drzew uważana jest za podkładkę lepszą niż ałycza. Niewątpliwie wprowadzenie tej węgierki do szerokiej produkcji szkółkarskiej i sadów było dużym osiągnięciem. Z obserwacji rynku wynika jednak, że podaż siewek tej odmiany, zwłaszcza w ostatnich latach, jest za mała w stosunku do potrzeb.
Więcej »
Przed miesiącem (HO 8/2001) opublikowaliśmy pierwszą część relacji Adama Fury ze specjalistycznego wyjazdu grupy naszych producentów owoców. Autor opisywał niemieckie placówki naukowe zajmujące się problemami sadownictwa. Poniżej dokończenie — o instytucjach wspierających sadowników holenderskich i belgijskich (red.).
Więcej »
Po konferencji w Skierniewicach 6 czerwca (czytaj HO 8/2001) poświęconej intensyfikacji produkcji porzeczki i agrestu producenci mieli możliwość odwiedzenia gospodarstwa sadowniczego w miejscowości Długie (gmina Kiernoza), należącego do Wojciecha Buły. Zajmuje ono 64 hektary, gleby należą do IIIa, IIIb oraz IVa klasy bonitacyjnej. Porzeczki uprawiane są na 52 hektarach. Krzewy posadzono w latach 1992 i 1993, a więc w okresie niskiej opłacalności uprawy tego gatunku.
Więcej »
Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Producentów Brzoskwiń 8 sierpnia w skierniewickim Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa rozmawiano głównie o możliwościach zwiększenia plonowania, poprawy jakości i dochodowości brzoskwiń oraz nektaryn produkowanych w krajowych sadach. W ostatnich latach obserwuje się u nas wzrost popytu na świeże i przetworzone owoce tych gatunków.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Produkcja owoców jagodowych dla wielu sadowników stała się nieopłacalna. Istnieją jednak możliwości dochodowej uprawy tej grupy roślin. Może to być nastawienie gospodarstwa na wytwarzanie deserowych owoców — borówki wysokiej, poziomki — lub gatunków dostarczanych przez sadowników głównie do przetwórni — czarnych, czerwonych i białych porzeczek. Inną możliwością poprawienia finansowej atrakcyjności uprawy jagodowych jest oferowanie ich owoców na rynku poza głównymi terminami zbioru (truskawki i maliny). Interesujące dla konsumentów mogą być też mniej znane owoce o specyficznych właściwościach smakowych, dietetycznych i zdrowotnych — jeżyny, aktinidii, zwanej też minikiwi, suchodrzewu jadalnego czy cytryńca chińskiego.
Więcej »
Gmina Korycin to urokliwy teren wtulony między Puszczę Knyszyńską a Biebrzański Park Narodowy. Jej wójt, Mirosław Lech wraz z lokalnym samorządem od lat starają się budować pozytywny wizerunek gminy. Zdobyła ona pierwszą nagrodę w konkursie na najlepiej rozwiązaną gospodarkę ściekową na terenach wiejskich, przystąpiono do programów "Zdrowa gmina" oraz "Tam, gdzie nie ma przedszkoli". Co roku kontynuowane są tutaj cykliczne imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Okolice Korycina znane są jako zagłębie truskawkowe, powstało tutaj Zrzeszenie Producentów Truskawki skupiające około 120 plantatorów. Od 30.06. do 1.07. odbywały się tu VI Ogólnopolskie Dni Truskawki. Na konferencji zorganizowanej pierwszego dnia (drugi miał charakter festynu) przedstawiono dwa interesujące wykłady.
Więcej »
9 sierpnia w Ostrołęce pod Sandomierzem, w gospodarstwie braci Andrzeja i Grzegorza Sierantów firma PHRO Krzeszowice Sp. z o.o. demonstrowała towarową plantację zeszłorocznego złotego medalisty targów Polagra Farm — pomidora 'Atut' F1. W ubiegłym roku testowano go tu — a także 'Merkurego' F1 — w polowej uprawie przy palikach.
Więcej »
W kraju uprawy kapusty pekińskiej zajmują około 3 tysięcy hektarów. Plony 30–60 t/ha oraz duży popyt sprawiają, że rośnie zainteresowanie producentów tym gatunkiem, szczególnie z przeznaczeniem na dłuższe przechowywanie. W okresie zimowo-wiosennym podaż innych świeżych warzyw jest niewielka. Pozwala to na uzyskanie wysokiej ceny przechowywanej kapusty pekińskiej, a tym samym zapewnia opłacalność uprawy.
Więcej »
Pod względem uprawy fasoli na suche nasiona Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie. Według danych FAO, w 1999 roku powierzchnia uprawy fasoli dla celów konsumpcyjnych oraz na produkcję materiału siewnego wynosiła w naszym kraju 24 tysiące hektarów, a produkcja suchych nasion osiągnęła 48 tysięcy ton.
Więcej »
Na rynku dostępne jest wiele odmian papryki różniących się wymaganiami klimatycznymi, typem wzrostu, pokrojem, sposobem plonowania. Prawie wszystkie cechują się bardzo dobrymi walorami użytkowymi. Zadaniem producenta jest dobór odpowiedniej do możliwości produkcyjnych gospodarstwa i wymagań rynku zbytu.
Więcej »
Zapotrzebowanie roślin na mikroelementy jest niewielkie, w warunkach polowych jednak nierzadko obserwuje się objawy ich niedoboru. Do najczęstszych przyczyn tego zjawiska należą: intensywna uprawa roślin, niedostateczne dawki obornika oraz mała dostępność tych pierwiastków wynikająca z uprawy roślin na glebach o zbyt wysokim pH lub nadmiernie wilgotnych.
Więcej »
Więcej »
Warzywo to nie odbiega jakością i wielkością od produkowanego we Włoszech. Mogłam się o tym przekonać odwiedzając 12-arową plantację karczochów u Jarosława Dudy ze Stręgoborzyc koło Wawrzeńczyc (fot.). Od kilku lat zajmuje się on także uprawą innych warzyw mało znanych — kiwano, kapusty chińskiej, rzodkwi japońskiej, okry i prodygy. Lokalne warunki klimatyczne w tym podkrakowskim zagłębiu warzywniczym najbardziej sprzyjają uprawie karczocha.
Więcej »
23 czerwca w Pobiedniku pod Krakowem, w gospodarstwie Jacka Lutego odbyła się prezentacja kilkudziesięciu odmian różnych gatunków warzyw polecanych przez Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. Przybyli na prezentację goście mogli obejrzeć kapusty (włoskie, pekińskie, czerwone i białe głowiaste), kalafiory, brokuły i kalarepy.
Więcej »
Więcej »
W ciągu miesiąca odbyło się w kraju sześć spotkań poświęconych tylko temu gatunkowi. Wątek paprykowy przewijał się również na imprezach typu dni otwartych i innych prezentacjach firmowych kolekcji. Najczęstszym doradcą ogrodników była na tych imprezach dr Agnieszka Stępowska, obecna na większości z nich. Najwcześniej pokazali swoje warzywa ogrodnicy podkrakowscy.
Więcej »
Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) należy do rodziny złożonych, pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie osiąga wysokość 2–3 m i szerokość 0,6 m. Część nadziemna rośliny przypomina słonecznik zwyczajny, ale pod ziemią tworzy jadalne bulwy — podobne do ziemniaka lub kłączy imbiru. Roślinę tę mogą spożywać diabetycy, gdyż materiałem zapasowym jest inulina, która podczas trawienia rozpada się na fruktozę.
Więcej »
Eustoma (Lisianthus russelianus, syn. Eustoma russelianum) należy do roślin, które w ostatnich latach zrobiły karierę. W ubiegłorocznych podsumowaniach holenderskich giełd kwiaciarskich znalazła się na 12. pozycji zestawienia głównych kwiatów ciętych, czyli takich, które przynoszą aukcjom największe obroty (w 2000 r. sprzedano około 116,5 mln pędów eustomy, za łączną sumę ponad 77 mln NLG). W 1986 r. zajmowała natomiast w podobnym rankingu bardzo odległe, bo 51. miejsce.
Więcej »
Dni Otwarte firmy Bruno Nebelung Polska, które odbyły się 27 i 28 lipca w Ołtarzewie koło Warszawy, spełniły dwa zadania. Pierwszym, zamierzonym przez organizatorów, było zaprezentowanie "na żywo" wielu spośród roślin balkonowo-rabatowych oferowanych przez to przedsiębiorstwo (zaopatruje ono ogrodników w nasiona zagranicznych firm, a także — przywożone z Niemiec — rozsady i ukorzenione sadzonki). Drugim zadaniem — będącym efektem bardzo złej tego lata pogody — okazało się zwrócenie uwagi na gatunki i odmiany, które dobrze zniosły regularne, obfite deszcze.
Więcej »
W Polsce reprodukcja cebul tulipanów — po kryzysie przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych — od roku 1994 powoli, ale systematycznie się rozwija. Tulipany ciągle należą bowiem do podstawowego asortymentu roślin ozdobnych o wszechstronnym zastosowaniu. Obserwuje się przy tym wyraźny wzrost zainteresowania wykorzystaniem ich na terenach zieleni — w parkach i ogrodach. Wracają też do łask uprawiane w doniczkach. Zarazem ponownie zwiększa się popyt na nasze cebule ze strony kupców zza wschodniej granicy. Na podkreślenie zasługuje jeszcze i to, że w ostatnich latach nie odnotowano drastycznego spadku cen cebul tulipanów, jaki nastąpił w przypadku innych produktów ogrodniczych. Te fakty powinny napawać polskich producentów optymizmem. Muszą oni jednak dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej.
Więcej »
Wprawdzie różę już dawno uznano za królową kwiatów, a zarazem roślinę wszechstronną (zdobi pomieszczenia, ogrody i tereny zieleni, jej owoce i płatki są surowcem do produkcji przetworów spożywczych oraz kosmetyków), jednak dopiero ostatnio zainteresowano się jej owocującymi pędami jako materiałem bukieciarskim. Na wystawach ogrodniczych w Holandii ogląda się coraz więcej kompozycji, w których wykorzystywane są tego typu dodatki (bywają wręcz podstawowym elementem aranżacji — fot. 1, 2). Dekoracyjne owoce róż stały się tak popularne między innymi ze względu na trwałość, gdyż mogą być ozdobą nawet przez kilka miesięcy. W Europie Północnej owocujące pędy łączone są najczęściej z suszonymi kwiatami, a we Włoszech bywają oferowane pod chwytliwą handlową nazwą "owoce miłości".
Więcej »
Holendrzy nie tylko przodują w reprodukcji cebul roślin ozdobnych, ale przede wszystkim zdominowali handel tymi produktami. Różnorodnym, rosnącym wymaganiom klientów — krajowych oraz zagranicznych, często z odległych kontynentów — pozwalają sprostać specjalistyczne firmy, które zajmują się "obróbką" cebul, bulw, kłączy. Polega ona na przygotowaniu tego materiału do sprzedaży hurtowej i detalicznej (konfekcjonowanie), a także do pędzenia. O tym, jak rozwijają się tego typu przedsiębiorstwa, mogłam się przekonać towarzysząc członkom Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych (fot. 1) podczas wiosennego wyjazdu szkoleniowego do Kraju Tulipanów.
Więcej »
Zorganizowany pod koniec czerwca (28.06.) Dzień Otwartych Drzwi firmy Sakata stał się przede wszystkim okazją do wyjaśniania problemów związanych z uprawą eustomy (Lisianthus russelianus) — czołowego w Polsce kwiaciarskiego produktu tego przedsiębiorstwa hodowlano-nasiennego. Podkreślił to, prowadzący spotkanie, Dariusz Jędrzejak, który na co dzień kieruje polską filią Sakaty (centrala znajduje się w Japonii, a europejski oddział — w Holandii). Dzień Otwarty urządzono w Łodzi, z pomocą tamtejszego Związku Ogrodniczego, dzieląc imprezę na dwie części — seminaryjną oraz pokazową. Ta druga odbyła się w gospodarstwie Marianny i Waleriana Koziełłów, którzy specjalizują się, między innymi, w eustomie. Frekwencja była duża — przyjechało około stu osób — co świadczy o dużym zainteresowaniu tą rośliną.
Więcej »