• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 10/2001

Sytuacja na hurtowym rynku warzyw jest w tym roku skomplikowana, gdyż na ceny znacznie bardziej niż w roku poprzednim wpłynęły mocna pozycja złotego wobec innych walut oraz słabnący popyt gospodarstw domowych. Te dwa czynniki spowodowały zwiększenie się presji podaży na rynku, co sprzyjało utrzymywaniu się niskich cen. Na poziom notowań wpłynęło również prawie dwutygodniowe opóźnienie dostaw warzyw spowodowane niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji oraz zbiorów.
Więcej »
31 lipca GUS opublikował wstępne prognozy zbiorów warzyw polowych w tym sezonie. Z raportu wynika, że powierzchnia uprawy tych gatunków jest w bieżącym roku o 1,1% mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi 245 tys. ha. Mniej posadzono cebuli, pomidorów polowych, buraków ćwikłowych oraz marchwi, więcej — kapusty i, nieznacznie, także kalafiorów, ogórków i warzyw określanych jako "pozostałe"1.
Więcej »
Kongres Prognosfruit '2001 obradował w Belgii 3 i 4 sierpnia. Do położonego kilkadziesiąt kilometrów od Brukseli Sint Truiden przyjechało ponad 200 delegatów reprezentujących branże związane z sadownictwem, a więc producenci, naukowcy, handlowcy, politycy oraz przedstawiciele mediów. Belgijski szczyt cieszył się ogromnym zainteresowaniem także dlatego, że przypadł w okresie, kiedy kraj ten objął przewodnictwo w Unii Europejskiej.
Więcej »
W poprzednich numerach "Hasła Ogrodniczego" Autorka przedstawiła zasady przyznawania świadczeń pieniężnych przysługujących rolnikom, konstrukcje renty i emerytury rolniczej oraz przysługujące do nich dodatki (wysokość i warunki przyznawania). W tym artykule omówiona została dzierżawa gospodarstwa — forma wyzbycia się jego posiadania, umożliwiająca otrzymywanie emerytury lub renty rolniczej w pełnej wysokości (red.).
Więcej »
Szkółkarstwo ozdobne nie jest może tematem najbliższym producentom warzyw, owoców, kwiatów ciętych oraz ozdobnych roślin doniczkowych. Warto jednak było wybrać się na tegoroczną wystawę szkółkarską "Zieleń to Życie", która odbyła się w Warszawie na terenie SGGW na Ursynowie 31.08.–2.09., chociażby po to, aby się przekonać, że można w Polsce zorganizować międzynarodową imprezę targową na wysokim poziomie. W ciągu dziewięciu lat istnienia wystawa stała się największym wydarzeniem w branży szkółkarskiej naszej części Europy. Udział w niej biorą firmy z wielu krajów europejskich, a wśród zwiedzających pojawiają się licznie nie tylko Polacy, ale także goście z zagranicy.
Więcej »
Ponad połowa warzyw i owoców wyprodukowanych we Francji zawiera śladowe ilości środków ochrony roślin. Takie informacje można znaleźć w raporcie zawierającym wyniki ostatnich badań wykonanych na zlecenie Unii Europejskiej. W jednym na 12 produktów ogrodniczych szkodliwe pozostałości przekraczają poziom, który uznano za potencjalnie niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia.
Więcej »
Na początku września większość jabłek w polskich sadach była jeszcze na drzewach, a sadowników interesowały głównie przygotowania do zbiorów. W sadach wykonywało się zabiegi przeciwko parchowi przechowalniczemu oraz gorzkiej zgniliźnie, trwało jeszcze cięcie letnie. Producenci śledzili przebieg pogody — głównie pod kątem jej wpływu na wybarwianie się owoców. W ostatnich dniach sierpnia na Mazowszu było kilka chłodnych nocy i trochę przelotnych opadów, co sprawiło, że w sadach zrobiło się bardziej kolorowo.
Więcej »
W dyskusji o stanie polskiego sadownictwa i jego perspektywach najczęściej mówi się o rynku owoców, znacznie rzadziej natomiast zwraca się uwagę na szkółkarstwo — na to, czy ilość i struktura odmianowa oferowanego materiału są komplementarne w stosunku do sektora produkcji owoców. Dostępne są tylko dane dotyczące legalnej części tego rynku, czyli produkcji kwalifikowanej. Na podstawie analiz można — przynajmniej częściowo — ocenić rodzaj i zakres potrzeb sadowników, a więc równocześnie perspektywy produkcji szkółkarskiej. Dotychczas próby takie podjęto jedynie dla jabłek (czyt. HO 5/2001).
Więcej »
Zaletami tej metody jest ominięcie etapu przesadzania drzew i unikanie uszkodzeń systemu korzeniowego. Wymaga ona jednak od sadownika w dwóch pierwszych latach dużo pracy związanej z wyprodukowaniem drzewek. Roślinom należy stworzyć takie warunki wzrostu, aby mogły już w trzecim roku rozpocząć owocowanie.
Więcej »
Więcej »
Na światowym rynku notujemy stały wzrost produkcji jabłek. Wiele krajów zachodnioeuropejskich i zamorskich ma poważne trudności z ich zbytem po opłacalnej cenie. Dlatego też pilnie poszukują nowych i atrakcyjnych rynków. Jednym z nich jest Rosja, której sadownictwo nie pokrywa zapotrzebowania na owoce.
Więcej »
...k. Grójca 21 lipca zostały zorganizowane — przez firmy Aventis CropScience i Kazgod — Letnie Spotkania Sadownicze. Współorganizatorem tej imprezy było Wydawnictwo Plantpress.
Więcej »
40. Ogólnopolski Zjazd Sadowników w Skierniewicach otworzyła prof. dr Danuta Goszczyńska — dyrektor ISK. Przypomniała, że przed 50 laty produkowano w Polsce 600 tys. ton jabłek rocznie. Obecnie ich zbiory wynoszą ponad 2 mln ton. Znacznie poprawiła się jakość owoców, sadownicy mają coraz więcej obiektów przechowalniczych. Wciąż jednak zbyt mało jest jabłek deserowych (odpowiednio przechowanych i zapakowanych) w stosunku do przemysłowych, a na opłacalność produkcji tych ostatnich nie można liczyć.
Więcej »
Więcej »
Wraz z sezonem zbiorów owoców rozpoczęły się w tym roku protesty i pikiety sadowników, którzy nie mogą się pogodzić z cenami, oferowanymi przez zakłady przetwórcze za jabłka przemysłowe. Sam koszt zebrania kilograma owoców producenci oceniają na około 6 groszy. Tymczasem większość zakładów skupujących owoce do przetwórstwa (przynajmniej tych w rejonie warecko-grójeckim) nie była skłonna zapłacić więcej niż 10 gr/kg (obawiano się, że w szczycie te ceny jeszcze się obniżą).
Więcej »
Owoce tego gatunku mogą być zamrażane w całości, w postaci kostki albo plastrów. Prawie wszystkie polskie mrożonki pomidorów eksportowane są do krajów Unii Europejskiej. Głównymi ich odbiorcami są Wielka Brytania, Holandia, Niemcy i Francja.
Więcej »
Por jest jednym z niewielu gatunków warzyw, które w naszym klimacie można pozostawić w polu na zimę i zbierać po rozmarznięciu gleby. Wielkość uzyskanych w tym czasie plonów zależy od odporności roślin na mróz, którą warunkuje wiele czynników, między innymi: termin nawożenia (zwłaszcza azotem i potasem) i nawadniania oraz wielkość dawek wody, obredlanie roślin przed zimą, osłanianie folią czy włókniną.
Więcej »
We wrześniowym numerze HO opublikowaliśmy pierwszą część niniejszego artykułu zawierającą opis cech, które są pożądane u roślin uprawianych pod nieogrzewanymi osłonami, oraz charakterystyki odmian papryki przebarwiających się na czerwono (red.).
Więcej »
Wśród czynników niepatogenicznych najczęstszą przyczyną chorób warzyw jest nieprawidłowe ich nawożenie. Bardzo ważna jest nie tylko ilość dostarczonych składników pokarmowych, ale przede wszystkim zachowanie między nimi właściwych proporcji.
Więcej »
?warzyw liczące po ponad 250 odmian niemal dwudziestu różnych gatunków można było obejrzeć w czasie sierpniowych Dni Otwartych firmy SVS zorganizowanych w gospodarstwach Jana Skocza (w Igołomi pod Krakowem) i Henryka Zająca (w Mosznej koło Lublina). W pierwszym zgromadzono przede wszystkim odmiany dla rynku warzyw świeżych (kalafiorów, kapust — głowiastej białej, czerwonej i pekińskiej, kalarepy, kukurydzy cukrowej), w drugim bogatsza była paleta fasol szparagowych i pomidorów poszukiwanych przez przetwórstwo. O paprykach na obu tych kolekcjach pisaliśmy we wrześniowym numerze HO.
Więcej »
W gospodarstwie Iwony i Pawła Łuczaków w Ożarowie Mazowieckim można było od 30.08. do 1.09. oglądać kolekcję warzyw polowych firmy Syngenta Seeds (S&G). Były to pierwsze Dni Otwarte tego przedsiębiorstwa organizowane w środkowej Polsce i w całości poświęcone tak dużej grupie upraw (poprzednio ograniczano się do jednego gatunku).
Więcej »
Dni Otwarte w Konotopie (w tym roku 30.08.–1.09.) stały się wizytówką przedsiębiorstwa Bejo Zaden, które przedkłada taką formę kontaktu z klientami od udziału w dużych imprezach promocyjnych. W tym roku Dni przyciągnęły około trzy tysiące zwiedzających z Polski oraz z zagranicy.
Więcej »
Szacuje się, że istnieje kilka tysięcy odmian narcyzów, zaklasyfikowanych do 12 grup. W Holandii największą powierzchnię upraw polowych, która wynosi łącznie 1925 ha, zajmują obecnie Mieszańce cyclamineus (601 ha). Odmiany z tej grupy, a także niektóre zaliczane do Mieszańców tazetta, Mieszańców triandrus i innych, określane są mianem narcyzów miniaturowych, ze względu na niewielki wzrost oraz małe kwiaty, których często jest po kilka na pędzie.
Więcej »
Wprawdzie w Holandii szybko rozwija się hydroponiczne pędzenie tulipanów (czyt. HO 7/2001), ale wciąż kwitnienie większości z nich przyspieszane jest tam w tradycyjnym podłożu. Nie znaczy to jednak, że gospodarstwa, w których nie dokonano zasadniczej zmiany technologii produkcji — z "ziemnej" na "wodną" — zatrzymały się w rozwoju.
Więcej »
Na eustomie — w różnych stadiach jej rozwoju — może występować szereg patogenów, co w efekcie prowadzi do obniżenia jakości roślin lub — często — do ich wyginięcia. Niektóre z chorób pojawiają się w początkowym etapie uprawy, a inne obserwowane są później, aż do zbioru kwiatów. Do najgroźniejszych należą patogeny glebowe, infekujące system korzeniowy i podstawę pędu.
Więcej »
Koniec sierpnia to początek okresu kwitnienia astrów chińskich, w których hodowli przoduje w Polsce przedsiębiorstwo PlantiCo Gołębiew. Kolekcję odmian tego oraz innych gatunków roślin rabatowych tej firmy można było oglądać 24 i 25 sierpnia podczas Dni Otwartych w Zakładzie Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego Strugi koło Sochaczewa.
Więcej »
"Dni Otwarte to dla nas najważniejsze w roku wydarzenie marketingowe" — powiedział podczas tegorocznej ich edycji (7.–9.09.) dyrektor firmy Plantpol Zaborze, Jerzy Starzyński. Impreza ta, która stała się najlepszą w naszym kraju tego typu prezentacją oferty roślin ozdobnych przez przedsiębiorstwo zaopatrujące w ich materiał wyjściowy, zwabiła do Zaborza około 2000 osób. Tym razem posłużyła przede wszystkim promocji bylin jako późnoletnio-jesiennych (a nawet zimowych) dekoracji skrzynek oraz innych pojemników balkonowych i tarasowych.
Więcej »
Wciąż na kwiaciarskim rynku pojawiają się nowe rośliny ozdobne, a niekiedy te "stare" zmieniają nazwy. Czasem oba te zjawiska występują równolegle (red.).
Więcej »
Dziurawiec farbierski (Hypericum androsaemum) zyskał w Holandii miano rośliny sukcesu. Stał się modniejszy niż rośliny tradycyjnie używane do wypełniania bukietów, takie jak gipsówka czy szparag (czyt. też HO 6/2001 — red.). Dzięki plantacjom w Afryce i Ameryce Południowej będącym — obok upraw holenderskich — źródłem pędów dziurawca, jest on w sprzedaży przez cały rok.
Więcej »
Więcej »