• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 11/2001

W scenerii założenia pałacowo-parkowego w Tłokini Kościelnej koło Kalisza 8–9 września odbyły się III Dni Ogrodnika. Organizatorami tej imprezy byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego — Zespół Doradczy w powiecie kaliskim oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, oddział w Kaliszu.
Więcej »
W tym roku po raz pierwszy targi Polagra odbyły się w dwóch terminach. Po zakończonych 14 września imprezach Polagra Food oraz Taropak 4 października rozpoczęły się, trwające 4 dni, Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Farm '2001 (czytaj też str. 33, 44 i 61), połączone z Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz Krajową Wystawą Ogrodniczą.
Więcej »
W kilkunastu ostatnich numerach "Hasła Ogrodniczego" dużo miejsca poświęcaliśmy grupom producenckim — ich zakładaniu, finansowaniu oraz szansom, jakie te organizacje dają swoim członkom. Większość artykułów poruszających tę tematykę utrzymana była w optymistycznym tonie. Poniżej prezentujemy interesujący, aczkolwiek odmienny, punkt widzenia na ten temat — opinię Ryszarda Nowaka — przedstawiciela jednego z krajowych rynków hurtowych (red.).
Więcej »
W poprzednich numerach "Hasła Ogrodniczego" Autorka przedstawiła zasady przyznawania rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przysługujących do nich dodatków oraz wymagane przez KRUS procedury dokumentujące zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Poniżej opisany został tryb postępowania w sprawie przyznania prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej — red.
Więcej »
Takie pytanie zadawałem sobie jesienią w wielu sadach, gdzie na pędach widziałem nie po dwa, trzy jabłka "siedzące" razem, ale prawdziwe grona owoców oblepiających gałęzie tak, że miejscami przesłaniały liście. Było to widoczne zwłaszcza tam, gdzie nie przerzedzono zawiązków. O kolorycie i atmosferze jesiennego sadu, szczególnie w ciche i urokliwie dni babiego lata, pisało już wielu. Trzeba jednak wprost powiedzieć, że do tej idyllicznej z pozoru winnicy wkradły się lisy.
Więcej »
Więcej »
Pomiędzy 8 a 10 września na Sądecczyźnie zorganizowano trzy ogrodnicze imprezy. Na największą z nich — Agropromocję 2001 — zapraszał oddział Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Nawojowej koło Nowego Sącza.
Więcej »
W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się mineralnemu odżywianiu roślin sadowniczych, a zwłaszcza roli, jaką w pobieraniu składników mineralnych przez drzewa owocowe odgrywa gleba. Dokładna znajomość właściwości gleby, a przede wszystkim kwasowości oraz aktualnej zasobności w składniki, jest niezbędna do nawożenia drzew w sadzie zapewniającego optymalne warunki prawidłowego wzrostu i owocowania. Niestety, pobieranie składników mineralnych przez korzenie drzew nie jest prostym odzwierciedleniem ich zawartości w glebie. Oznacza to, iż wprawdzie zasobność gruntów w poszczególne składniki ma ogromne znaczenie dla ich dostępności dla roślin, jednak istnieje szereg czynników, które ją mogą ograniczać. Jednym z ważniejszych jest kwasowość wyrażana wartością pH.
Więcej »
W ostatnim dziesięcioleciu maleje produkcja kwalifikowanych sadzonek malin i truskawek. Spowodowane jest to niestabilną opłacalnością produkcji. Materiał z certyfikatem pokrywa zaledwie kilkadziesiąt procent krajowego zapotrzebowania, reszta — najczęściej niskiej jakości — jest niewiadomego pochodzenia. Struktura odmianowa materiału elitarnego w przyszłości powinna być dostosowana do potrzeb rynku. Zbyt mała natomiast wydaje się jego ilość.
Więcej »
W ciągu ostatnich dwóch lat uprawa aronii stała się ponownie opłacalna. Przewiduje się również duże zapotrzebowanie na owoce tego gatunku przez najbliższe 5–7 lat. Moda na zdrową — często zwaną ekologiczną — żywność spowoduje prawdopodobnie dodatkowe zapotrzebowanie na owoce tego gatunku i przetwory z nich. Istnieje już Krajowa Sekcja Producentów Aronii w Kutnie, a zakłady zajmujące się jej przetwórstwem są zainteresowane wdrażaniem nowych możliwości wykorzystania soku aroniowego.
Więcej »
Na tegorocznej Krajowej Wystawie Ogrodniczej (4–7.10.2001 r.) zdecydowanie mało było sadowników-wystawców, a tych nielicznych trudno było odnaleźć wśród ekspozycji kwiatowych czy warzywniczych. Zwiedzając pawilony Polagry-Farm sadownicy mogli odczuć również pewien niedosyt. W wyniku podzielenia Polagry na Farm i Food zabrakło firm oferujących maszyny do sortowania owoców oraz przedstawicieli przemysłu chłodniczego, bez których nie może funkcjonować nowoczesne sadownictwo. Nieobecne były również duże firmy chemiczne coraz częściej wychodzące ze swoją ofertą do producentów na "polowych" spotkaniach sadowniczych. Dodatkowo chcąc zobaczyć całą ofertę sadowniczą trzeba było się nieźle nabiegać między pawilonami KWO i polagrowskimi. Warto również jeszcze było zwiedzić konkurencyjną wystawę rolniczą — Agro Show w Więckowicach.
Więcej »
Trafny wybór odmiany jest jednym z warunków powodzenia intensywnej produkcji pomidorów pod osłonami. Przed wprowadzeniem nowych kreacji trzeba poznać nie tylko ich cechy morfologiczne, ale i wymagania uprawowe, których nieznajomość bardzo często prowadzi do błędów, zwłaszcza w nawożeniu.
Więcej »
Producenci przechowujący owoce lub warzywa w chłodniach często stykają się z różnorodnymi chorobami i uszkodzeniami składowanych produktów związanymi z warunkami panującymi w komorze obiektu. Po zbiorze owoce i warzywa wciąż są żywymi organizmami — przede wszystkim nadal oddychają. Powoduje to stałe wydzielanie dwutlenku węgla, który po pewnym czasie może nagromadzić się w komorze w niebezpiecznych ilościach.
Więcej »
W Polsce najczęściej uprawia się cykorię korzeniową przeznaczoną dla przemysłu spożywczego, zaś sałatową rzadziej i na mniejszą skalę — głównie w pobliżu dużych miast, ze względu na lepszy rynek zbytu. Cykoria sałatowa zaliczana jest do warzyw liściowych, jakkolwiek ze względu na produkcję polową korzeni traktowana jest również jako warzywo korzeniowe. Częścią jadalną są główki uzyskane podczas pędzenia korzeni w zaciemnionych pomieszczeniach.
Więcej »
Więcej »
Pod nieobecność wielu dużych, dobrze znanych naszym plantatorom firm zagranicznych, w tegorocznej warzywniczej, nasiennej ofercie Polagry wyróżniały się rodzime przedsiębiorstwa hodowlane. Chociaż zwiedzających Polagrę jest ciągle dużo, przedstawiciele firm nasiennych zgodnie twierdzą, że na targach prawdziwych klientów pojawia się niewielu.
Więcej »
16 września w Zakliczynie nie tyle upłynął, co spłynął w strugach zimnego deszczu — aura okazała się w tym roku dla naddunajeckich plantatorów niełaskawa od początku do końca (zimno podczas wschodów, deszczowy koniec lipca z powodzią, upalne okresy w sierpniu, znów chłody we wrześniu). Tylko najwytrwalsi miłośnicy uprawy fasoli i potraw z tego warzywa doczekali końca przygotowanych przez organizatorów pokazów i wystaw.
Więcej »
W Polsce rośnie zapotrzebowanie na podłoża organiczne, których głównym składnikiem jest torf. Świadczy o tym coraz większy import tego surowca, pomimo wzrastającej produkcji krajowej. W pierwszym półroczu sprowadzono do kraju około 100 000 m3 torfu, a do końca roku liczba ta prawdopodobnie ulegnie podwojeniu osiągając wielkość jednej czwartej krajowej produkcji, która szacowana jest na 800 000 m3 rocznie.
Więcej »
Rosnącym zainteresowaniem — od 20 lat w zachodniej Europie, a od około 10 w Polsce — cieszą się chryzantemy Multiflora. Te silnie rozkrzewione rośliny obsypane są licznymi kwiatostanami, dlatego nazywa się je także "wielokwiatowymi" (fot. 1). O popularności tego typu odmian decyduje przede wszystkim ich bogaty asortyment oraz możliwość szerokiego zastosowania.
Więcej »
Odmiany chryzantem określane do niedawna na Zachodzie mianem kulistych (a niekiedy "belgijskich" bądź ogrodowych), obecnie noszą tam wspólną nazwę Multiflora (czyt. str. 51). Ma to związek z powiększaniem się asortymentu tych roślin — wzbogacają go bowiem formy nie tylko o tradycyjnym kształcie, ale także piramidalne czy nawet kaskadowe.
Więcej »
Odbywające się w Padwie targi Flormart Miflor uważa się w Europie za trzecią z najważniejszych międzynarodowych imprez wystawienniczych poświęconych roślinom ozdobnym — po Horti Fair w Amsterdamie oraz IPM w Essen. Formułą przypominają raczej te ostatnie, czyli demonstrują wszystkie działy "ozdobnego" biznesu (z bukieciarstwem i szkółkarstwem włącznie), a także środki produkcji i technologie przeznaczone dla ogrodników oraz urządzających tereny zieleni.
Więcej »
Najwięcej roślin ozdobnych było — zgodnie z polagrowską tradycją — na Krajowej Wystawie Ogrodniczej, czyli w pawilonie 17. Jednak i w sąsiedniej hali (nr 25), gdzie prezentowano głównie technikę dla ogrodnictwa oraz inne środki produkcji, można było znaleźć kwiaciarskie ciekawostki. Ponadto w pawilonie 25. odbywały się, w pierwszym dniu Polagry Farm '2001, II Międzynarodowe Florystyczne Mistrzostwa Polski (impreza udana) oraz I Ogólnopolski Konkurs Aranżacji Ogrodów (nieudany, gdyż wzięło w nim udział zaledwie sześć firm, z których oceniano tylko pięć).
Więcej »
Floriada to "światowa wystawa ogrodnicza", którą co 10 lat organizują Holendrzy. W przyszłym roku, w okręgu Haarlemmermeer — leżącym pomiędzy miejscowościami Haarlem, Amsterdam i Aalsmeer — odbędzie się piąta jej edycja. Potrwa mniej więcej pół roku — od 6 kwietnia do 20 października 2002 r.
Więcej »