• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 08/2002

Więcej »
Wypadki w rolnictwie zdarzają się nieporównywalnie częściej niż w innych zawodach. Czy wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie, które uległy wypadkowi, mogą jednak liczyć na świadczenia powypadkowe? Czy każdy wypadek, któremu ulegnie rolnik w swoim gospodarstwie, można uznać za zdarzenie powstałe przy pracy rolniczej?
Więcej »
Prawo do zasiłków rodzinnych mają także rolnicy indywidualni, a ustala się je na 12 miesięcy (ust. z 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych — Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Od 1.06.2002 r. do 31.05.2003 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: - 42,50 zł miesięcznie na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko, - 52,60 zł miesięcznie na trzecie dziecko, - 65,70 zł miesięcznie na każde kolejne dziecko.
Więcej »
W Polsce jest w przybliżeniu tyle samo gospodarstw rolnych co w USA. Możemy więc mieć satysfakcję, że dogoniliśmy pod tym względem kraj będący największym na świecie eksporterem produktów rolnych. Ten dziwny stan wynika z różnych definicji gospodarstwa. W Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej, gospodarstwo rolne to hektar przeliczeniowy lub więcej. W Stanach Zjednoczonych gospodarstwem jest natomiast dowolna jednostka, z której w ciągu roku sprzedano (lub w normalnych warunkach można było sprzedać) produkty rolne o wartości przynajmniej 1000 $.
Więcej »
Wykładem zamykającym seminarium pt. "Techniczne i strategiczne aspekty ogrodnictwa", które towarzyszyło targom HortiFlora Europe Poland i odbyło się 19 kwietnia w Warszawie, była prelekcja na temat wpływu członkowstwa w UE na polski sektor ogrodniczy. Wygłosił ją Adrie Bovee, Radca Rolny Ambasady Królestwa Niderlandów w naszym kraju. Zdaniem wykładowcy, polskie ogrodnictwo ma większe szanse we Wspólnocie niż poza nią. Szanse rozwoju widzi on jednak tylko dla niektórych działów naszej branży.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W poprzednim artykule (czyt. HO 7/2002) Czytelnicy mieli możliwość zaznajomienia się z wielkością produkcji czereśni, uprawianymi odmianami i systemami sadzenia w USA. Poniżej przedstawiamy zagadnienia związane z plonowaniem drzew, ochroną czereśni przed szkodnikami, chorobami oraz pękaniem, zbiorem oraz przygotowaniem owoców do sprzedaży. Porównanie tego, co dzieje się w USA z polską rzeczywistością pokazuje, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia.
Więcej »
Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Sadownicza w Poznaniu (22–23 maja) została zorganizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, poznański oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Akademię Rolniczą w Poznaniu i Wielkopolski Związek Ogrodniczy. W Wielkopolsce jest około 7 tysięcy hektarów upraw sadowniczych, z czego 70% stanowią jabłonie. Niestety większość z tych sadów to stare, mało produktywne nasadzenia. W rejonie tym znajduje się również sporo nowoczesnych gospodarstw prowadzonych na wysokim, europejskim poziomie.
Więcej »
Produkcja gruszek w Polsce jest mała i, w zależności od roku, stanowi kilka procent produkcji jabłek. Niewielkie jest również spożycie gruszek w przeliczeniu na jednego mieszkańca — poniżej 1,5 kg (jabłek ok. 20–24 kg). W ostatnich latach zwiększyła się opłacalność produkcji owoców tego gatunku, w porównaniu z jabłkami i wiśniami. Gruszki są cennymi owocami ze względu na dużą zawartość soli mineralnych, witamin, kwasów i pektyn oraz stosunkowo małą zawartość cukrów prostych (dwa razy mniej niż w jabłkach), co ma duże znaczenie szczególnie dla osób chorych na cukrzycę.
Więcej »
Więcej »
W ostatnich latach okazało się, iż truskawki pozwalają osiągnąć zadowalający dochód tylko w sterowanej uprawie, przy dużej wydajności deserowych owoców. Jeszcze bardzo opłacalna jest uprawa poziomek. Warto jednak już dziś zbadać możliwości eksportu tych owoców do UE, które są tam produktem bardzo drogim. Zdaniem niektórych szkółkarzy, spore nasadzenia tego gatunku mogą zapowiadać pojawienie się dużej ilości poziomek na rynku. Zupełnie nieznana naszym platatorom jest borówka brusznica, która — jak się okazuje — może być doskonałą uprawą poprawiającą budżet małych i średnich gospodarstw.
Więcej »
Duże prawdopodobieństwo powodzenia w uprawie porów zimujących można zapewnić przestrzegając następujących zasad: ● do zimowania przeznaczać odmianę przydatną do takiego użytkowania, ● prowadzić uprawę z rozsady, ● wybierać taką metodę sadzenia, aby łodygi rzekome porów były umieszczone głęboko w glebie, ● pogłównie nawozić plantację azotem nie później niż do połowy lipca, ● obficie nawozić rośliny potasem, ● zaprzestać nawadniania z końcem sierpnia, ● okrywać plantację folią lub włókniną.
Więcej »
Kwaszona kapusta, której roczne spożycie wynosi u nas około 5,6 kg na mieszkańca, oprócz walorów smakowych i odżywczych (duża zawartość witaminy C) ma także, dzięki kwasowi mlekowemu, działanie farmakologiczne. Właściwie zakwaszona zawiera wszystkie składniki kapusty świeżej. . Porównanie składu chemicznego produktu z lat ostatnich i sprzed dwudziestu lat wskazują tendencję do zwiększania zawartości cukrów i witaminy C oraz zmniejszenia stężenia soli (NaCl). Wzrastają też wymagania dotyczące barwy, jędrności i chrupkości krajanki.
Więcej »
Na jakość i wartość handlową zebranych warzyw wpływają, między innymi, oddychanie, transpiracja, zmiany składu chemicznego, wzrost i rozwój (np. wyrastanie szczypioru u cebuli), starzenie się. Straty spowodowane tymi procesami ogranicza się podczas przechowywania obniżając temperaturę i zmieniając skład atmosfery. Jednocześnie szuka się innych metod pozwalających na zwiększenie trwałości warzyw i umożliwiających zachowanie ich dobrej jakości w obrocie towarowym. Poniżej omówiono nowe technologie traktowania pozbiorczego warzyw w celu ograniczenia obniżania się ich jakości.
Więcej »
W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania uprawą dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo) — przede wszystkim cukini i patisonów, natomiast dynia olbrzymia (Cucurbita maxima) mimo dużej wartości odżywczej, łatwej uprawy, plenności i możliwości różnorodnego użytkowania owoców ciągle jest warzywem niedocenianym i słabo rozpowszechnionym.
Więcej »
W układaniu zaleceń nawozowych pomóc mogą programy komputerowe — w Polsce dostępne są dwa — wykonujące szybko, dokładnie i bezbłędnie wszystkie niezbędne obliczenia. Wystarczy komputer przeznaczony do prac biurowych (w cenie od dwóch do trzech tysięcy złotych), z systemem operacyjnym Windows. Minimalne wymagania sprzętowe to procesor 100 MHz oraz 32 MB pamięci operacyjnej. Do korzystania z programu GroFert, potrzebny jest dodatkowo modem, dający możliwość pracy w internecie. Użytkowanie takich programów do układania zaleceń nawozowych należy rozpocząć od zdobycia dodatkowej wiedzy związanej z ich obsługą. Metoda ta umożliwia jednak szybką korektę nawożenia i pozwala na stworzenie lepszych warunków uprawianym warzywom.
Więcej »
W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie chryzantemami drobnokwiatowymi (fot. 1), których większość odmian można z powodzeniem wykorzystać do uprawy na inne terminy niż tradycyjny, listopadowy (czyt. też HO 11/2001 — red.). Mała pracochłonność takiej produkcji, bardzo dobre krzewienie się roślin, obfite kwitnienie, rozciągnięte jednocześnie w czasie, oraz duża skala barw kwiatostanów dają możliwość szerokiego użycia tych chryzantem — między innymi w ogrodach przydomowych, na balkonach i werandach, a także jako doniczkowych roślin pokojowych.
Więcej »
Z coraz bogatszego asortymentu roślin balkonowych i rabatowych produkuje się w Polsce na skalę wielkotowarową zaledwie kilkanaście gatunków, tych najbardziej znanych. Inne powoli zdobywają popularność, o której decydują nie tylko walory dekoracyjne, ale także odporność na niesprzyjające warunki uprawy — letnie chłody i obfite opady, a także długotrwałą suszę. Niżej przedstawiam najnowsze lub mało znane gatunki i odmiany, polecane do dekoracji balkonów i tarasów, a także nadające się do uprawy w gruncie.
Więcej »
Fleuroselect to międzynarodowa organizacja (z siedzibą w Holandii), która zajmuje się oceną nowych odmian roślin ozdobnych i, tradycyjnie, wyróżnia złotymi medalami te uznane za "przełom w hodowli". W tym roku w grupie roślin rabatowych wybrała 5 takich, rozmnażanych z nasion kreacji.
Więcej »
Więcej »
Więcej »