• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 11/2002

Więcej »
Więcej »
Kształtowanie, ochronę i zarządzanie zasobami wodnymi oraz korzystanie z wód reguluje ustawa "Prawo wodne" z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229), która obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku. Do nawodnień w rolnictwie można wykorzystywać tylko wody powierzchniowe płynące oraz stojące (w zbiornikach naturalnych i sztucznych). Nawodnienia należy traktować jako tak zwane szczególne korzystanie z wód, wymagające uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które wydaje starosta na podstawie wniosku zainteresowanych właścicieli gruntów.
Więcej »
W tym roku zbiory owoców jagodowych wcześniej się rozpoczęły i szybciej zakończyły. W lipcu nie kupowano już truskawek i agrestu, a pod koniec tego miesiąca także porzeczek. Krótsza niż przed rokiem była też kampania skupu aroni. Od lipca (w 2001 r. od sierpnia) zakłady przetwórcze kupowały jabłka i pomidory na koncentrat. Przetwórnie, które nie kupiły planowanych ilości malin w lipcu, w sierpniu rozpoczęły skup późnych odmian do mrożenia. Z powodu niższych zbiorów owoce jagodowe były tym roku droższe. Susza w sierpniu przyczyniła się do wzrostu cen kapusty białej, kalafiorów i brokułów. Warunki klimatyczne były korzystne dla ogórków, pomidorów i papryki, ale ich ceny były niższe niż rok temu.
Więcej »
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Farm '2002 trwały od 10 do 13 października, czyli rozpoczęły się prawie tydzień później niż w ubiegłym roku. Mimo, że różnica wyniosła tylko kilka dni, wielu wystawców zwracało uwagę, że ten termin jest już zbyt późny. Takie opinie można było usłyszeć zwłaszcza na Krajowej Wystawie Ogrodniczej. Niektórzy jej uczestnicy proponowali nawet, aby Polagrę Farm zamienić miejscami w targowym kalendarzu z Polagra Food. Trudno bowiem w połowie października zaprezentować efektowne warzywa, owoce i rośliny ozdobne (zwłaszcza odmiany polowe). Nie zawsze — jak w tym roku — dopisuje też pogoda, a specyfiką targów rolnych jest duża powierzchnia ekspozycji pod gołym niebem. Dla targów przetwórstwa żywności termin wydaje się mieć mniejsze znaczenie.
Więcej »
Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, z późn. zm.) za rolniczą chorobę zawodową uważa taką, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym i znajduje się w wykazie chorób zawodowych (określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. — kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Przez prawie 20 lat obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 18.11.1983 r. (Dz. U. nr 65, poz. 294, z późn. zm). 3.09.2002 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 30.07. 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 132, poz. 1115). Rozszerzyło ono krąg schorzeń uznawanych za choroby zawodowe oraz nieco zmieniło dotychczasowe postępowanie w ich sprawie.
Więcej »
Niskie ceny jabłek przemysłowych, uparcie utrzymywane przez zakłady przetwórcze doprowadziły do protestów organizacji zawodowych sadowników. W efekcie tych akcji, doszło do porozumienia, w ramach którego ustalono, że do końca sezonu 2002/03 obowiązuje cena minimalna (loco zakład, przy dostawach jednorazowych co najmniej 5 ton) jabłek przemysłowych — 0,2 zł/kg. Postanowiono także, że od następnego sezonu powołana zostanie komisja, której zadaniem będzie negocjowanie cen skupu wszystkich gatunków owoców przeznaczonych dla przetwórstwa (wyniki mają być znane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem skupu danego gatunku).
Więcej »
Średnia powierzchnia sadów śliwowych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wynosiła około 50 000 ha, a produkcja śliwek ponad 150 000 ton. Niestety, znaczna część owoców była złej jakości, ale dzięki przemysłowi przetwórczemu, przerabiającemu wtedy do 60% śliwek można było je sprzedać. Bywały również lata z tak zwaną klęską urodzaju — produkcja ponad 200 tys. ton — kiedy znaczne ilości tych owoców zostawały w gospodarstwie, nawet na drzewach. Około 10 lat później powierzchnia sadów zmalała do 37 000 ha, a produkcja śliwek do 100 000 ton.
Więcej »
Laureatem konkursu "Polski Producent Żywności 2002" za produkt "Jabłka deserowe" został kompleks sadowniczo-szkółkarskie Władysława i Zbigniewa Cienciałów z Zebrzydowic. W konkursie brano pod uwagę nie tylko jakość zewnętrzną jabłek, różnorodność odmianową oraz opakowanie, ale także zawartość pestycydów oraz metali ciężkich w owocach.
Więcej »
Więcej »
Od kilku lat obserwuje się zwiększone zainteresowanie gatunkami, których owoce charakteryzują się właściwościami zdrowotnymi. Do takich roślin zalicza się te z rodzaju Actinidia. W warunkach klimatycznych Polski można z powodzeniem uprawiać dwa gatunki należące do tego rodzaju, a mianowicie aktinidię ostrolistną i pstrolistną. Ich owoce zawierają czterokrotnie więcej witaminy C niż cytryna. Są również bogatym źródłem potasu oraz mikroelementów.
Więcej »
Twardki to grupa odmian brzoskwini o jędrnym miąższu, przylegającym do pestki. Są to głównie odmiany przetwórcze, lecz nadają się także do spożycia w stanie świeżym. Ich uprawą interesują się zarówno amatorzy, przetwarzający owoce dla własnych potrzeb, jak i sadownicy dostrzegający zaletę tej grupy odmian, jaką jest wysoka jędrność miąższu.
Więcej »
Tegoroczną wystawę Polagra Farm można uznać za przełomową jeśli chodzi o formę zaprezentowania krajowego sadownictwa. Dzięki zaangażowaniu Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej SA z Poznania oraz Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych udało się przedstawić potencjał polskiego ogrodnictwa w pawilonie 24. na wystawie Horti-Logistyka, której towarzyszyło hasło "Polskie owoce i warzywa są bezpieczne". Było to pierwsze spotkanie kilkunastu grup produkujących owoce i warzywa oraz szkółkarzy z całej Polski. Według organizatorów pomysł się przyjął i w przyszłym roku można spodziewać się jeszcze większego zainteresowania tą wystawą, zarówno ze strony wystawców, jak i klientów — kontrahentów ze wschodniej i zachodniej Europy.
Więcej »
Średnie plony pomidorów uzyskiwane w Holandii, a także przez niektórych polskich producentów wynoszą 55 kg z metra kwadratowego uprawy. Produkcja taka wymaga nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektów, a także bardzo dobrego przygotowania ogrodnika. Najczęściej uprawa trwa od stycznia do początku grudnia, a rośliny rosną na wełnie mineralnej. Oprócz wiedzy teoretycznej, obejmującej zalecenia uprawowe, równie ważne jest zrozumienie potrzeb rośliny oraz znajomość zasad, które decydują o prawidłowym doborze przeprowadzanych zabiegów i terminie ich wykonywania.
Więcej »
Trudno uzyskać dobry plon, zwłaszcza roślin kapustnych, gdy nie dysponuje się instalacją nawodnieniową. Niektóre jednak odmiany tych gatunków dają sobie radę nawet przy długo trwającym niedoborze wody, o czym można się było przekonać podczas Dni Otwartych firmy Syngenta Seeds, odbywających się w Ożarowie Mazowieckim od 30 sierpnia do 1 września.
Więcej »