• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 02/2003

Ci, którzy w listopadzie ubiegłego roku mieli okazję odwiedzić targi techniki ogrodniczej NTV w Amsterdamie, będące częścią większej imprezy pod nazwą Horti Fair z pewnością dobrze zapamiętali jeden szczególny pokaz. Otóż na — regularnie otoczonym przez grupę oglądających — stoisku holenderskiego Instytutu Rolnictwa i Nauk o Środowisku (IMAG) pracował robot do zbioru ogórków szklarniowych. Rozwiązania tego typu, choć wydają się futurystyczne, obrazują jeden z charakterystycznych kierunków, w jakim idzie współczesna "ogrodnicza" myśl techniczna, walcząca o zastąpienie przez maszyny kosztownej pracy rąk ludzkich. Z drugiej strony, równie żywym zainteresowaniem cieszą się proste innowacje, jak haczyk do mocowania pędów pomidorów uprawianych pod osłonami, który wyróżniło jedną z nagród jury oceniające nowości Horti Fair '2002.
Więcej »
Producenci, którzy chcieliby skorzystać z pomocy przedakcesyjnej na modernizację i restrukturyzację gospodarstwa w ramach programu Sapard, mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Przed wizytą należy jednak najpierw przeanalizować produkcję w swoim gospodarstwie i zaplanować potrzeby inwestycyjne na najbliższy okres. Aby to ułatwić postaramy się prześledzić "drogę do Sapardu" na konkretnym przykładzie gospodarstwa Jana Kowalskiego.
Więcej »
Dla mojego pokolenia odpowiedź na to pytanie musi być oczywiście swoistym obrachunkiem z "13 grudnia roku pamiętnego". Wtedy odebrano nam nadzieję, wiarę, że coś można zmienić, że można inaczej. Poczuciu temu towarzyszyło przeświadczenie, że zdążamy drogą, prowadzącą donikąd. Wiara i optymizm nie powróciły już nigdy i z tego punktu widzenia jesteśmy pokoleniem straconym. Co więcej, mimo spektakularnych przemian politycznych lata 90. przyniosły także sporo gorzkich rozczarowań. Ważne jest jednak, że wreszcie coś od nas zależy, bo na poprawę mamy realną szansę, która pojawiła się 13 grudnia 2002 roku.
Więcej »
Od początku tego roku zmieniły się niektóre przepisy dotyczące emerytów i rencistów, w tym osób pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe. Poniżej Autorka przedstawia najważniejsze z wprowadzonych zmian.
Więcej »
Łagodne zimy i ciepłe wiosny w ostatnich latach sprzyjają dobremu zimowaniu mszyc i wczesnemu wylęgowi larw z jaj zimowych. Również i mszyce zimujące w postaci nimf czy form dorosłych wcześnie rozpoczynają swój rozwój. Z tego powodu bardzo często już wczesną wiosną dochodzi do poważnych uszkodzeń roślin.
Więcej »
Trzecia edycja targów INTERPOMA (7-9 listopada 2002) w Bolzano - stolicy włoskiego Południowego Tyrolu - była dla tamtejszych sadowników wydarzeniem szczególnym. Po raz pierwszy w historii zbiory jabłek w tej prowincji przekroczyły bowiem magiczną granicę miliona ton. Produkcja jabłek w Południowym Tyrolu odpowiada więc jednej siódmej zbiorów w całej Unii Europejskiej, jednej trzeciej ilości jabłek z sadów niemieckich i ponad połowie - z włoskich oraz przekracza łączną produkcję Belgii i Holandii. Południowy Tyrol to także wizytówka nowoczesnego i wydajnego sadownictwa. Coraz częściej właśnie tutaj, a nie w Holandii pojawiają się w praktyce nowe odmiany, technologie, a przede wszystkim nowoczesne metody marketingu jabłek. W tym roku powodu do narzekań nie mieli także włoscy producenci - za jabłka dostarczane z sadu do spółdzielni otrzymywali średnio 0,65 euro/kg.
Więcej »
W ostatnich latach na wielu plantacjach porzeczki czarnej i czerwonej dość licznie wystąpił krzywik porzeczkowiaczek (Incurvaria capitella). Uszkadza on pąki porzeczek wczesną wiosną, najczęściej w marcu, czasem żerowanie rozpoczyna się już w lutym, kiedy najczęściej nie prowadzi się jeszcze lustracji na plantacjach.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (czyt. HO 12/02) Autor przedstawił podstawowe parametry zaworu sterującego, manometru i pompy. W tej części zostaną przybliżone kolejne błędy popełniane przy opryskiwaniu sadów (red.).
Więcej »
W sterowanej uprawie truskawek konieczne jest wykorzystanie sadzonek frigo przechowywanych przez minimum trzy tygodnie w –2°C (odmian wrażliwych na mróz w –1,5°C). Zastępuje to okres spoczynku, a taki materiał nasadzeniowy można wykorzystać do założenia uprawy w dowolnym terminie. Chcąc uzyskać dużą wydajność już w pierwszym roku — minimum 250 g owoców z rośliny — należy użyć sadzonek o średnicy powyżej 15 mm (tzw. A+). Słabsze – A i B — o średnicy odpowiednio 15 i 10 mm oraz poniżej 10 mm — nie gwarantują zadowalającego plonu, a uprawa staje się nieopłacalna.
Więcej »
Gospodarstwo Piotra i Pawła Korczaków z miejscowości Skowronki koło Belska Dużego (woj. mazowieckie) jest jednym z pierwszych, które rozpoczęło współpracę z sieciami supermarketów. Ceny uzyskiwane w początkowym okresie współpracy były często niższe od tych, jakie w latach dziewięćdziesiątych osiągali producenci sprzedając owoce na giełdzie. Mniejsze były za to wahania cenowe w skali roku, a zdobyte doświadczenie ułatwia obecnie współpracę z tym odbiorcą i zapewnia stały zbyt na jabłka z 50-hektarowego sadu.
Więcej »
W pierwszych latach po integracji z Unią Europejską dochody austriackich rolników — mimo unijnych dotacji — spadły o 5 mln euro rocznie, bowiem wcześniejsze dopłaty z budżetu państwa były o kilkanaście procent wyższe niż te pochodzące z Brukseli. W Austrii ubywa gospodarstw rolnych, a osoby, które kontynuują działalność rolniczą, ratują swój budżet przy pomocy dodatkowych zajęć. Dotyczy to także sadowników z austriackiego jabłkowego zagłębia — Styrii.
Więcej »
SADOWNICTWO

ARONIA

Zainteresowanie ekologiczną produkcją owoców wzrasta. W światowym sadownictwie, także w Polsce, hodowcy jak nigdy dotąd zwracają uwagę na cechy gatunków i odmian roślin sadowniczych ułatwiające produkcję zdrowych owoców. Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa), którą zainteresowałem się ponad trzydzieści lat temu, dzięki swoim małym wymaganiom, odporności na choroby i szkodniki okazała się jedną z takich cennych dzisiaj roślin uprawnych. Jej owoce są łatwe w produkcji, bogate w związki biologicznie czynne: pektyny, flawonoidy, antocyjany, kwasy organiczne, liczne witaminy — w tym E, B2, B6, B9, PP występujące w bardzo małych ilościach w innych owocach oraz karoten (prowitamina A). Zawierają także molibden, miedź, bor, mangan, jod i kobalt. Nie kumulują szkodliwych metali ciężkich — nawet aronie rosnące w pobliżu ruchliwych tras komunikacyjnych zawierają mniej pozostałości niż dopuszczają normy polskie i państw Unii Europejskiej. Ponieważ nie zachodzi potrzeba chemicznej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, owoce aronii nie zawierają nawet śladowych ilości środków ochrony roślin. Sok z aronii spożywany systematycznie obniża ciśnienie krwi i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Od kilku lat Zakłady Polfa w Łowiczu produkują preparat przeciwko miażdżycy o nazwie "Geriasol", którego jednym ze składników jest aronia.
Więcej »
Popularność pomidorów na krajowym rynku nie słabnie. Coraz więcej osób zaczyna postrzegać je jako warzywa o właściwościach antyrakowych. Pomidory zawierają bowiem antyutleniacze, b-karoten, likopen, glutation, kwercetynę. Producenci pomidorów reklamują swoje produkty podkreślając ich znaczenie w profilaktyce zawałów serca i chorób nowotworowych.
Więcej »
Więcej »
Niezależnie od przyjętej koncepcji ochrony upraw, decyzja o momencie wykonania zabiegu ochronnego jest w dużym stopniu uzależniona od wczesnego wykrycia i prawidłowego zidentyfikowania szkodnika. W integrowanej ochronie roślin to stałe śledzenie stanu roślin, pojawiania się i rozwoju populacji szkodników — monitoring — ma podstawowe znaczenie. Przeprowadzony prawidłowo pozwala na zwalczenie agrofagów, zanim spowodują one znaczące uszkodzenia. oraz ocenę zmian zachodzących po zastosowaniu środków ograniczających ich występowanie.
Więcej »
Każdy ogrodnik samodzielnie decyduje o sposobie produkcji. W gospodarstwach o średnim poziomie wyposażenia technicznego, nienastawionych na specjalistyczną produkcję rozsad, trudno dzisiaj spełnić wszystkie zalecenia warunkujące otrzymanie najwyższej jakości rozsady przy ekonomicznie uzasadnionych kosztach.
Więcej »
Wykorzystaniu potencjału genetycznego, który tkwi w nasionach wybranych przez ogrodnika do uprawy odmian, sprzyja sposób ich przygotowania przed wprowadzeniem do sprzedaży. Najczęstsze techniki uszlachetniania nasion to zaprawianie, inkrustowanie, otoczkowanie, zabiegi podnoszące zdolność i energię kiełkowania.
Więcej »
W poprzednim odcinku (HO 12/2002) Autor przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące ubiegłorocznych pack trials — pokazów roślin, głównie balkonowo-rabatowych w trzech zagranicznych firmach hodowlano-nasiennych (Benary, Bodger, Daehnfeldt). Tym razem opisuje najbardziej, jego zdaniem, interesujące nowości z kolejnych przedsiębiorstw (red.).
Więcej »