• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 03/2003

Mija kolejny termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Większość emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca KRUS, nie musi dokonywać żadnych formalności, aby rozliczyć podatek za 2002 rok, gdyż czynność tę wykonuje za nich oddział regionalny KRUS. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) zobowiązuje bowiem płatnika do obliczenia do końca lutego, po zakończeniu roku podatkowego, podatku od wypłacanych emerytur i rent oraz do sporządzenia i przekazania świadczeniobiorcy do 15 marca informacji o obliczeniu tego podatku (PIT-40A).
Więcej »
W pierwszym artykule z cyklu o Sapardzie (HO 2/2003) Autorka przedstawiła ogólne informacje o tym programie oraz szczegółowo pierwszy etap, przez który muszą przejść zainteresowani, czyli zbieranie załączników. Poniżej opisuje kolejne zadanie, które wielu producentom wydaje się najtrudniejsze. Jest nim ułożenie biznesplanu, którego pozytywna ocena jest podstawą do zawarcia umowy (red.).
Więcej »
W poprzednich częściach tego cyklu Autor przedstawił historię "Polskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej" oraz poruszone w nim zagadnienia związane z ochroną gleby i wody. Poniżej omawia problemy dotyczące zachowania czystości powietrza oraz zalecane w kodeksie sposoby jego ochrony w gospodarstwie — red.
Więcej »
Stan polskiego rynku jabłek w tym sezonie przypomina prawdę z powszechnie znanego dowcipu o ciasnym mieszkaniu, rabinie i kozie. Jeżeli za punkt odniesienia przyjmie się poprzedni sezon, może się wydawać, że w obecnym jest całkiem nieźle. Droższe są jabłka eksportowane i przemysłowe. Ceny tych owoców w kraju wprawdzie od ubiegłego sezonu się nie zmieniły, ale nie ma tak dużej nadprodukcji.
Więcej »
Pieniądze unijne nie należą do łatwych w wykorzystaniu. Pierwszą przeszkodą, na jaką natrafia osoba ubiegająca się o środki z programu Sapard jest złożoność i obszerność dokumentacji, którą musi zebrać i przedstawić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chciałabym jednak pocieszyć ogrodników. Jeśli ubiegaliście się już Państwo o kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, nie powinniście się od razu zniechęcać do Sapardu, gdyż większość dokumentów tego programu pokrywa się z wymaganymi przy kredytach agencyjnych. Podstawowa różnica tkwi w biznesplanie, który ma inny wzór. Ten stworzony na potrzeby kredytu preferencyjnego ma udowodnić zarówno zasadność przedsięwzięcia, jak i zdolność kredytową rolnika, natomiast biznesplan dla Sapardu pokazuje wyłącznie zgodność przedsięwzięcia z zasadami tego programu. Oznacza to, że rolnik może nie mieć zdolności kredytowej ale przedsięwzięcie zostanie zakwalifikowanie, jako spełniające wymogi, Sapardu.
Więcej »
12 lutego warzywa w Broniszach były znacznie droższe (marchew, selery i buraki ćwikłowe do 50%) niż na rynku hurtowym w Łodzi. Ceny w Poznaniu i w Warszawie były porównywalne, a różnice wynikały z większego zapotrzebowania na warzywa w stolicy.
Więcej »