• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 04/2003

Więcej »
W poprzednich częściach cyklu artykułów na temat Sapardu Autorka przedstawiła ogólne informacje o tym programie, załączniki, które należy zebrać, oraz sposób sporządzania biznesplanu. Poniżej przybliża ostatni z etapów ubiegania się o pomoc z Sapardu, czyli wypełnienie wniosku (red.).
Więcej »
Więcej »
Od 1 marca 1995 r. zasiłki rodzinne zmieniły charakter — z ubezpieczeniowego na zaopatrzeniowy i finansowane są z budżetu państwa. Od tej daty (za sprawą ustawy z 1.12.1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych — Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.), obowiązują jednolite zasady przyznawania zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup społecznych, w tym rolników indywidualnych i osób pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe.
Więcej »
Jedną z zalet zawodu sadownika jest możliwość spędzania większości czasu w towarzystwie drzew. W tym świecie obowiązują proste i klarowne zasady — dobry plon za staranność, wiedzę i pracowitość. Wszystko jest jak w klasycznym westernie — czarne albo białe, a jeśli nie, to tylko dlatego, że czegoś jeszcze wiemy lub nie umiemy.
Więcej »
Wielu uczestników tegorocznych targów Fruit Logistica w Berlinie, którzy odwiedzali stoisko polskiego gospodarstwa ogrodniczego T. Mularski S.C., dziwiło się, że w naszym kraju uprawia się warzywa pod osłonami. Mimo, iż statystycznie polska produkcja ogrodnicza jest większa niż w poszczególnych państwach Unii Europejskiej (niektórych warzyw produkujemy w wybranych latach nawet więcej niż kraje Wspólnoty mogą zaoferować łącznie), przeciętny unijny handlowiec z branży owocowo-warzywnej o tym nie wie. Dla niego jesteśmy wyłącznie krajem, w którym można sprzedać wszystko, ale niewiele kupić. Chociaż za sąsiada mamy Niemcy, największego w Europie importera owoców i warzyw, nie potrafimy uzmysłowić zachodniej opinii publicznej, że produkcja ogrodnicza w naszym kraju istnieje. Zamiast polskiej kapusty, marchwi i jabłek, Niemcy sprowadzają więc produkty francuskie, włoskie czy hiszpańskie.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 03/2003) przedstawione zostały możliwości poprawnego zdiagnozowania i rozpoznania zarazy ogniowej w sadach oraz szkółkach. Zapoznanie się z biologią i objawami tej groźnej choroby pozwala na podjęcie właściwych działań zapobiegawczych i zwalczających, których opis znajduje się poniżej (red.).
Więcej »
Tegoroczne targi Fruit Logistica (Berlin, 16–18 stycznia) były największymi z dotychczas zorganizowanych. Nie zabrakło na nich również zwiedzających z Polski. Wszyscy byli jednak zaskoczeni brakiem na tej najważniejszej — jak się uważa — imprezie handlowej w Europie owoców z naszego kraju. Podczas targów można było zapoznać się za to z coraz bardziej wymyślnymi sposobami sprzedaży owoców, oferowanymi nie tylko przez firmy zajmujące się produkcją opakowań, ale przede wszystkim przez duże grupy producenckie działające na całym świecie.
Więcej »
Szacuje się, że nakłady na ochronę przed grzybem Venturia inaequalis, sprawcą parcha jabłoni stanowią, w zależności od sezonu, 50–75% kosztów ponoszonych na zwalczanie wszystkich chorób i szkodników w sadzie jabłoniowym. Nic więc dziwnego, że pragnieniem hodowców jest uzyskanie odmian, które łączyłyby dobre walory użytkowe owoców z odpornością na tę chorobę.
Więcej »
Międzynarodowe sympozja na temat "Inżynierii Produkcji Owoców, Orzechów i Warzyw" organizowane są od 1983 roku przez główne ośrodki naukowe różnych krajów. Inicjatorami VI Sympozjum, które odbyło się w Poczdamie we wrześniu 2001 roku, były Instytut Techniki Rolniczej (ATB — Bornim) oraz Uniwersytet poczdamski.
Więcej »
Jeżynę, także na plantacjach towarowych, uprawia coraz liczniejsza grupa sadowników. Wielokrotnie plantatorów zaskakuje fakt, że na krzewach pojawiają się czerwone owoce, które pozostają takie do mrozów. Przyczyną ich niedojrzewania jest żerowanie szpeciela jeżynowca. Występuje on w zmiennym nasileniu każdego roku, dlatego też co kilka lat staram się przypomnieć informacje o tym szkodniku.
Więcej »
Tradycyjnie w lutym — w tym roku 26 i 27 — odbywała się w Skierniewicach Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, organizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Ma ona na celu zasygnalizowanie sadownikom, z jakimi problemami w dziedzinie ochrony mogą się borykać w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym oraz z jakich nowości (technicznych i metodycznych) mogą skorzystać, aby zwalczyć zagrażające uprawom organizmy.
Więcej »
Przed nowym sezonem produkcyjnym odwiedziliśmy jedną z najbardziej znanych sadownikom firm zaopatrujących ogrodnictwo w preparaty ochrony roślin i inne środki produkcji — Agrosimex Sp. z o.o. w Golianach koło Grójca. Oto zapis rozmowy z jej właścicielami — Wiesławą i Leszkiem Barańskimi.
Więcej »
W latach 2001 i 2002 zbiory owoców wiśni w Polsce osiągnęły poziom 180 000 ton. Szacuje się, że sady wiśniowe zajmują powierzchnię 39 000 ha, a większość owoców produkowana jest dla przemysłu. Popyty na te owoce jest mniej więcej stały, dlatego dalsze zwiększanie ich produkcji może być ryzykowne. Świadczy o tym duża zmienność opłacalności produkcji, która zależy w dużej mierze od urodzaju bądź nieurodzaju w innych krajach europejskich. Powoli rozwija się również produkcja wiśni deserowych. Trudno jest jednak oszacować, ile takich owoców spożywanych jest w stanie świeżym. Na pewno niewiele i w tym zakresie istnieją jeszcze duże rezerwy. Wydaje się, że owoce wybranych odmian zebrane z szypułkami i zapakowane w jednostkowe pojemniki mogą znaleźć wielu nabywców.
Więcej »
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych spełniając swą funkcję informacyjną od niedawna publikuje Listy Opisowe Odmian. W odniesieniu do warzyw rejestrowanych obecnie bez sprawdzenia wartości gospodarczej listy te spełniają szczególną rolę, dostarczają bowiem obiektywnych i użytecznych wiadomości o cechach użytkowych wprowadzanych do obrotu odmian ważniejszych gatunków. W 2002 roku ukazał się zeszyt zawierający charakterystykę użytkową odmian warzyw korzeniowych i strączkowych. Lista Opisowa Odmian warzyw cebulowych, w tym pora, zostanie opublikowana w połowie 2003 roku.
Więcej »
W poprzednim numerze "Hasła Ogrodniczego" Autorka omówiła budowę, strukturę i rodzaje wełny mineralnej używanej w ogrodnictwie — red.
Więcej »
W uprawie tego gatunku na terenie całego kraju groźnymi szkodnikami są wciornastek tytoniowiec i miniarka porówka. Wgryzka szczypiorka występuje lokalnie. Z chorób największe zagrożenie stanowi rdza pora, zwłaszcza w latach wilgotnych.
Więcej »
Integrowana ochrona roślin bywa utożsamiana ze zwalczaniem chorób i szkodników wyłącznie metodami biologicznymi. Nie jest to słuszne, bowiem obejmuje ona łączne stosowanie różnych metod (agrotechnicznych, genetycznych, biotechnicznych, biologicznych oraz chemicznych) zwalczania agrofagów w celu skutecznego i zmniejszenia ich populacji do poziomu niższego od progu ekonomicznej szkodliwości. W uprawie pomidorów mamy dość duże możliwości wykorzystania integrowanej ochrony przed chorobami, przy czym w produkcji pod osłonami możliwości te są one znacznie większe niż w polu.
Więcej »
Uprawy tych warzyw zajmują w Polsce 246 tysięcy hektarów — stanowią około 2% ogólnej powierzchni zasiewów (1,3% całkowitej powierzchni użytków rolnych kraju) dając roczną produkcję na poziomie 5,2 mln ton. Jest to 9,9% produkcji warzy w UE. Po integracji z Unią Europejską nasz eksport warzyw polowych ma szansę znacznego wzrostu pod warunkiem jednak, że produkowane w naszym kraju warzywa spełniać będą ustalone w UE standardy (już od 1 kwietnia br. na mocy porozumienia o liberalizacji handlu między Polską a UE uzyskujemy swobodny dostęp do rynków państw Unii dla naszych produktów rolnych — red.). Jednym z czułych punktów europejskich konsumentów jest tak zwana "zdrowa żywność" produkowana przy racjonalnym, czytaj: najniższym z możliwych, wykorzystaniu chemicznych środków ochrony roślin.
Więcej »
Na targach Fruit Logistica w Berlinie tyle samo miejsca co owocom poświęca się warzywom. Co roku wystawcy prezentują nowe gatunki i odmiany (w tym roku były to na przykład oberżyny o białej barwie skórki), sposoby wykorzystania czy też pakowania. Najwięcej warzyw oferują Hiszpanie, Holendrzy, Francuzi, Włosi i Belgowie. Łatwo tez zauważyć specjalizację. Pomidory to domena hiszpańska i włoska, warzywa korzeniowe i kapustne — francuska, a gatunki uprawiane pod osłonami — holenderska i belgijska. To ostatnie państwo przoduje też na rynku europejskim w dostawach pędzonej cykorii. Przeciętnemu Europejczykowi z Polską nie kojarzy się żaden gatunek.
Więcej »
SL Schwanteland GmbH to przykład udanej transformacji byłej wschodnioniemieckiej spółdzielni ogrodniczej. Do 1991 roku w Schwante koło Berlina zajmowała się ona uprawą warzyw pod osłonami, polowych oraz jabłoni, wiśni i truskawek. Po upadku NRD, w nowych warunkach ekonomicznych nie dało się utrzymać tak różnorodnej produkcji i ze spółdzielni wyodrębniono trzy podmioty gospodarcze, które w ramach jednej firmy podzieliły się działalnością.
Więcej »
Więcej »
Po raz pierwszy na IPM (Internationale Pflanzen Messe), w niemieckim mieście Essen, pojawiła się kwiaciarska reprezentacja naszego kraju. Wprawdzie początki okazały się skromne, ale ważne, że zaznaczyliśmy swoją obecność na najważniejszych, obok wystawy w Amsterdamie, targach roślin ozdobnych. Na imprezę tę, której prestiż z roku na rok rośnie, przyjeżdża bowiem ponad 60 tysięcy zwiedzających z całego świata. Otwiera ona zarazem wiosenny sezon handlu w Europie, gdyż odbywa się na przełomie stycznia i lutego. W efekcie, ważny dział targów IPM stanowią rośliny balkonowo-rabatowe.
Więcej »