• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 05/2003

Borówka wysoka należy do najmłodszych roślin sadowniczych. Do uprawy została wprowadzona na początku XX wieku, kiedy poznano jej specyficzne wymagania glebowe (gleba o odczynie bardzo kwaśnym lub kwaśnym, lekka, próchniczna, nie podmokła). Poszukiwanie nowych źródeł dochodów w rolnictwie oraz opłacalność uprawy borówki wysokiej jest istotnym czynnikiem dużego zainteresowania uprawą tego gatunku. W Polsce wzrasta ciągle areał uprawy, lecz jej wielkość jest trudna do oszacowania.
Więcej »
TEMAT MIESIĄCA

CHOROBY

Badania prowadzone na owocujących plantacjach borówki wysokiej potwierdziły obecność na krzewach wielu chorób powodowanych przez różne grzyby. Rozprzestrzenianie się tych chorób można ograniczyć przez usuwanie chorych i obumarłych pędów oraz owoców, w których zimują różne formy rozwojowe grzybów. Ponadto nie wolno dopuszczać do nadmiernego zagęszczenia krzewów, co sprzyja rozwojowi czynników chorobotwórczych. Bardzo ważne jest utrzymanie kwaśnego odczynu gleby oraz właściwe nawadnianie i nawożenie.
Więcej »
Przez wiele lat na borówce wysokiej nie było potrzeby zwalczania szkodników lub zdarzało się to sporadycznie. Obecnie pojawiają się na niej coraz częściej owady i roztocze, lokalnie powodując duże szkody. Ich zwalczanie nie zawsze jest możliwe, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie roślin, w zaleceniach mogą znajdować się tylko środki zarejestrowane do zwalczania określonego szkodnika na konkretnej roślinie. Środków przydatnych do ochrony borówki można więc szukać w grupie tych, które są dozwolone do ochrony roślin jagodowych. Ze względu na brak określenia karencji dla borówki wysokiej, bezpieczniej jest używać środków chemicznych — jeśli będzie to konieczne — tylko w okresie przed założeniem plantacji (przygotowanie pola) oraz przed kwitnieniem i po zbiorze owoców.
Więcej »
Więcej »
W poprzednim numerze przedstawiłam zasady przyznawania zasiłków rodzinnych. Poniżej informuję, między innymi o tym, kto może się o nie ubiegać, kiedy i w jakiej wysokości przysługują oraz wymieniam dochody istotne przy rozpatrywaniu prawa do tych świadczeń.
Więcej »
Więcej »
Nie ważne, czy ktoś ukradł, czy został okradziony, gdyż i tak powie się o nim, że jest zamieszany w kradzież. To zaś zupełnie wystarczy, aby poważnie mu zaszkodzić — nawet bez postawienia zarzutów albo, gdy okażą się one fałszywe.
Więcej »
Wzrost cen skupu większości podstawowych gatunków warzyw nie przekroczył w styczniu br. 9% (tylko ceny porów — o 30%) w stosunku do danych z grudnia 2002 r. W lutym notowania te rosły już dynamiczniej (np. kapusty białej o 13%, a marchwi ogłowionej — o 60%). Na rynkach hurtowych pojawiło się dużo warzyw importowanych, a niska temperatura spowodowała wzrost cen krajowych pomidorów i ogórków spod osłon oraz nowalijek. Mimo systematycznego wzrostu notowań podstawowych gatunków warzyw w I kwartale tego roku, większość z nich (oprócz porów) była tańsza niż przed rokiem. Dopiero w marcu, na przykład, selery i pietruszka dogoniły poziom ubiegłoroczny. Podobnie było z jabłkami deserowymi (ceny owoców przemysłowych były stabilne, ale niskie).
Więcej »
Owoce należą w Polsce do nielicznych produktów żywnościowych, których spożycie szybko w ostatnich latach wzrastało. Są duże szanse na dalszy wzrost ich sprzedaży. W ankietach przeprowadzonych przez GUS w 1997 roku Polacy deklarowali, że ich zapotrzebowanie na owoce i przetwory jest zaspokojone jedynie w 54%.
Z innych badań prowadzonych przez studentów uczelni rolniczych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie wynika, że owoce rodzime (głównie jabłka, truskawki, śliwki, czereśnie) są przez konsumentów bardziej cenione niż południowe (preferencje naszych gatunków owoców są deklarowane głównie w okresie zbiorów, gdy są powszechnie dostępne).
Więcej »
Więcej »
Sytuacja ekonomiczna szwajcarskich rolników i zmiany w odżywianiu się konsumentów, wymusiły zmiany kierunków produkcji w wielu gospodarstwach. Początkowo sadzono jabłonie, ale spadek opłacalności uprawy tego gatunku zniechęcił wielu do ich uprawy. Niektórzy przestawili się na owoce jagodowe, ale i tu konkurencja jest coraz większa. Warunki uprawy w większości szwajcarskich gospodarstw nie sprzyjają produkcji malin. Udoskonalenie technologii produkcji sprawiło jednak, iż uprawa tego gatunku jest obecnie jedną z najbardziej dochodowych gałęzi ogrodnictwa.
Więcej »
Więcej »
Sytuacja ekonomiczna szwajcarskich rolników i zmiany w odżywianiu się konsumentów wymusiły zmiany kierunków produkcji w wielu gospodarstwach. Początkowo sadzono jabłonie, ale spadek opłacalności tego gatunku zniechęcił wielu do ich uprawy. Niektórzy przestawili się na owoce jagodowe, ale i tu konkurencja jest coraz większa. Warunki uprawy w większości szwajcarskich gospodarstw nie sprzyjają produkcji malin. Udoskonalenie technologii produkcji sprawiło jednak, iż uprawa tego gatunku jest obecnie jedną z najbardziej dochodowych gałęzi ogrodnictwa.
Więcej »
XXIII Seminarium Sadownicze w Limanowej poświęcone było dystrybucji i opłacalności produkcji jabłek. Podsumowano na nim również dziesięcioletni holenderski program unowocześniania produkcji jabłek w Polsce. Za jego realizację w kraju odpowiedzialny był prof. dr hab. Eberhard Makosz. W latach 1992 i 1993, na podstawie umów między Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rybołóstwa w Hadze, sprowadzono do Polski 80 tys. drzewek. Założono z nich 9 sadów wdrożeniowych — sześć w rejonie grójecko-wareckim, dwa w okolicy Lublina i jeden w Wielkopolsce. Były to w większości drzewa odmian 'Golden Delicious', 'Sampion', 'Jonagold', 'Gloster' na podkładce 'M.9'. Posadzono je
w zagęszczeniu 2500–4000 szt./ha.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Na pytanie postawione w tytule trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ o opłacalności produkcji decyduje wiele czynników. Na część z nich, na przykład poziom cen uzyskiwanych za owoce, czy przebieg pogody ani naukowcy, ani sadownicy nie mają wpływu. Ale na pewno mogą wiele wspólnie dokonać, aby sady rodziły dużo dobrej jakości owoców przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Tylko wtedy będzie można oczekiwać opłacalności produkcji.
Więcej »
Z punktu widzenia organizacji pracy w sadzie drzewa jabłoni najlepiej ciąć w lutym, marcu lub kwietniu, gdyż później do wykonania jest dużo innych pilniejszych prac. Wielu jednak sadowników opóźnia cięcie drzew licząc na ograniczenie ich siły wzrostu. Wyniki doświadczenia prowadzonego w sadzie doświadczalnym w Dąbrowicach pokazują ujemny wpływ takiej praktyki na jakość owoców.
Więcej »
Więcej »
Dla uzyskania wysokich plonów pomidorów konieczne jest stabilne podłoże, o dobrych właściwościach wodno-powietrznych. Producent powinien umieć określić te właściwości, aby móc samodzielnie ocenić jego przydatność do uprawy oraz prawidłowo wyznaczyć czas i częstotliwość nawadniania. Podłoże powinno stabilizować rośliny — zbyt luźne, sypkie, o dużej granulacji może powodować ich przewracanie się i podrywanie korzeni, co zmniejsza pobieranie wody ze składnikami pokarmowymi i wpływa na obniżenie plonu (fot. 1).
Więcej »
Rejon Kalisza jest dużym zagłębiem produkcji pomidorów pod osłonami. Wśród prowadzących tę uprawę gospodarstw należące do Marii i Ryszarda Prusów w Cieni zalicza się do wyróżniających się pod względem technologii produkcji oraz jakości i wielkości osiąganych plonów. Ryszard Prus przejął gospodarstwo w 1982 roku i kontynuuje tradycje ogrodnicze rodziców. W 1994 r. wprowadził uprawę na wełnie mineralnej. Dzisiaj w cyklu przedłużonym plony pomidorów w tym gospodarstwie znacznie przekraczają 40 kg/m2.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W czerwcu liczebność wielu szkodników w krótkim czasie gwałtownie wzrasta do poziomu zagrażającego uprawom. Są to przede wszystkim gatunki żerujące na częściach nadziemnych warzyw, chociaż nadal licznie występują różne gatunki śmietek i połyśnica marchwianka. Na plantacjach roślin, których nasiona były zaprawiane nie wyrządzają one większych szkód — dokuczliwe staną się dopiero następne pokolenia.
Więcej »
Więcej »
Pod koniec lipca i w sierpniu bieżącego roku paprykę uprawianą w tunelach foliowych w okolicach Krakowa zaatakowała omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis). Jest to nocny motyl (Lepidoptera) należący do rodziny omacnicowatych (Pyralidae), który żeruje na około 200 gatunkach roślin. W Polsce dotychczas znany był jako szkodnik kukurydzy, chmielu, prosa i konopi. Naukowcy niemieccy, francuscy, amerykańscy obserwowali tego owada również między innymi na papryce, pomidorach, ziemniakach, selerach i grochu cukrowym.
Więcej »
Wiosną na rynkach hurtowych zwykle obserwuje się dużą podaż warzyw z — ciągle zwiększającego się — importu. Do Polski sprowadza się nawet kapustę białą, której produkcja krajowa, wydawałoby się, powinna zaspokajać potrzeby konsumentów. Wysoka jakość warzyw importowanych, dobre przygotowanie do sprzedaży i niejednokrotnie atrakcyjna cena zachęcają odbiorców do zakupów.
Więcej »
Więcej »
Wzrost popytu na kwiaty kolorowej cantedeskii (odmiany pochodzące od Zantedeschia elliottiana i Z. rehmanii) sprawił, że zarówno instytuty naukowe, jak i firmy zajmujące się hodowlą oraz reprodukcją tych roślin podjęły nowe zadania. Doskonaleniu metod rozmnażania, uprawy i ochrony roślin, a także programom hodowlanym poświęcone było ubiegłoroczne sympozjum zorganizowane w Holandii przez Międzynarodowe Centrum Cebul Kwiatowych.
Więcej »
O połowę lub nawet dwukrotnie wyższa cena, jaką uzyskują pelargonie o ozdobnych i o pachnących liściach, w porównaniu z tradycyjnymi rabatowymi i bluszczolistnymi wynika z wyższych kosztów produkcji tych pierwszych. Pomimo wysokiej ceny, mają wielu zwolenników.
Więcej »