• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 07/2003

Więcej »
Spośród wielu rodzimych gatunków ślimaków tylko nieliczne są szkodnikami roślin. Większość spełnia ważną rolę w rozkładzie i obiegu materii organicznej w przyrodzie, niektóre objęte są ochroną gatunkową. W kilku rejonach południowej i południowo-wschodniej Polski, co roku lokalnie ślimaki powodują jednak uszkodzenia warzyw oraz roślin ozdobnych uprawianych w polu i pod osłonami. Mogą zjadać wszystkie części roślin, zwłaszcza ich młode organy (liście, pędy, korzenie, kwiatostany). Największe szkody powodują w okresie kiełkowania nasion oraz wschodów.
Więcej »
Więcej »
Zasadniczą funkcją wcześniejszych emerytur jest rozwiązywanie problemów socjalnych ubezpieczonych rolników, przez uzupełnienie systemu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Głównym celem ustawy o rentach strukturalnych jest przede wszystkim poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, ich rentowności oraz dostosowanie polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej. Cel socjalny ma w tym przypadku znaczenie drugoplanowe.
Więcej »
Po raz 20. w Cesenie — stolicy włoskiej prowincji Romagna, jednego z ważniejszych regionów ogrodniczych na Półwyspie Apenińskim — odbyły się targi Macfrut (8–11.05.2003 r.), poświęcone warzywnictwu i sadownictwu. Gości z naszej części Europy zaskoczyły przede wszystkim ogromna podaż produktów ekologicznych (więcej na ten temat w kolejnym numerze) oraz świetna organizacja targów. Zaplanowano je tak, aby włoscy ogrodnicy i firmy dostarczające środków produkcji dla tej branży, jak najlepiej skorzystały z obecności zagranicznych gości.
Więcej »
Więcej »
Siódmy i ósmy czerwca 2003r. — najważniejsze głosowanie naszego życia, a być może również najważniejszy akt wyborczy w dotychczasowej historii Polski. Równie znaczące było chyba tylko przyjęcie chrześcijaństwa, ale wtedy Mieszko I "głosował" jednoosobowo. Chociaż wejście Polski do Unii nie jest według wielu najlepszym rozwiązaniem, nie ma lepszego wyjścia.
Więcej »
Więcej »
Zwójkówki liściowe są bardzo ważną grupą szkodników upraw sadowniczych. Szczególnie dużo problemów stwarzają w sadach jabłoniowych, ich gąsienice żerują bowiem nie tylko na liściach, ale także uszkadzają rozwijające się zawiązki, a latem i jesienią wyrośnięte już owoce. W ostatnim sezonie wegetacyjnym (2002 r.), który był wyjątkowo korzystny dla rozwoju szkodników, wyraźnie wzrosła również liczebność zwójkówek. W wielu sadach nie udało się, niestety, skutecznie ograniczyć ich populacji. Podczas zbiorów stwierdzano kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent owoców uszkodzonych przez gąsienice tych szkodników. W obecnym sezonie potencjalne zagrożenie sadów przez zwójkówki jest wysokie, ponieważ duża była liczebność ich form zimujących. Dlatego walkę z tą grupą szkodników należało rozpocząć od początku sezonu. Zwalczanie zwójkówek nie jest wcale łatwe — w każdym sadzie występuje zwykle kilka ich gatunków o odmiennej biologii, wymagających różnych terminów stosowania insektycydów.
Więcej »
Największym producentem owoców borówki wysokiej od wielu lat są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej — kraj, skąd pochodzą dzikie gatunki, które posłużyły do wyhodowania większości odmian uprawianych na całym świecie. Prawie połowa wszystkich owoców borówki zbierana jest właśnie w USA. Dwa kolejne miejsca od wielu lat zajmują Kanada i Polska.
Więcej »
W ubiegłym roku, z inicjatywy firmy BASF Polska, gościliśmy w naszym kraju sadowników z Hiszpanii (czyt. o tym HO 2/2002), a w marcu tego roku grupa polskich sadowników, instruktorów ogrodnictwa i naukowców z ISK ze Skierniewic miała okazję zapoznać się ze strukturą sadownictwa w Katalonii, położonej w północno-wschodnim rejonie Hiszpanii nad morzem Śródziemnym. Wysokie temperatury latem, łagodzone chłodnym morskim powietrzem stwarzają tam dogodne warunki do produkcji sadowniczej. a dobowe wahania temperatury w okresie dojrzewania sprzyjają wybarwianiu się owoców.
Więcej »
Wiele z jedenastu tegorocznych świąt (wiadomości o tylu do nas dotarły), było elementem kampanii przed referendum akcesyjnym. Na większości tych spotkań poruszano problemy ekonomiki gospodarstw sadowniczych i ich dostosowywania się do wymagań Unii Europejskiej. Nie zabrakło także tematów związanych z technologią produkcji owoców.
Więcej »
Polska jest obok Chin największym światowym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego. W tej branży liczą się także Argentyna, Chile, a także kraje WNP i Węgry. Wielkość produkcji i eksportu w tych krajach oraz w państwach będących czołowymi importerami koncentratu (głównie USA, Japonia i kraje Europy Zachodniej) wyznacza poziom jego cen w poszczególnych sezonach, zarówno w obrotach światowych, jak i w polskim eksporcie.
Więcej »
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze SADPOL z Wierzbicy k. Serocka zajmuje 350 hektarów, 75% powierzchni stanowią grunty klasy V i VI, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nastawione jest na produkcję owoców miękkich — truskawek (220 ha), malin (120 ha), na pozostałej części gruntów uprawia się jeżyny, borówki wysokie, poziomki oraz pomidory koktajlowe. Z technologią produkcji tych gatunków można było się zapoznać podczas "Drzwi Otwartych w Gospodarstwie SADPOL" 24 maja 2003 roku.
Więcej »
Więcej »
W Polsce w ostatnich latach intensywnie rozwija się przyspieszona uprawa truskawek pod włókninami czy foliami. W takich sezonach jak ostatni, gdy znacznie opóźniły się pierwsze zbiory truskawek z upraw polowych, można liczyć na opłacaną sprzedaż owoców prowadząc sterowaną uprawę tego gatunku w ogrzewanych tunelach. Wciąć nie wiele jest jednak takich gospodarstw.
Więcej »
Obserwowane ostatnio zmiany w strukturze spożywanych w Polsce warzyw są związane z rosnącym udziałem gatunków dotychczas mało znanych. Należą do nich, między innymi, selery naciowe, przeznaczane zarówno do spożycia bezpośredniego, jak i do produkcji soków, mrożonek, koncentratów, marynat i kremogenów. Selery naciowe są bogatym źródłem witaminy C, karotenoidów oraz włókna, którego zawierają więcej niż kapusta głowiasta, pomidory, marchew czy ziemniaki. Ponadto, jako rośliny z rodziny selerowatych, wydzielają furanokumaryny — związki o działaniu przeciwgrzybowym i przeciwbakteryjnym, działające również odstraszająco na niektóre owady.
Więcej »
W gospodarstwie prowadzonym przez rodzinę Dubasów w Białej Kopiec niedaleko Wielunia od kilku lat bracia Jarosław, Wojciech i Jacek konsekwentnie rozbudowują zaplecze przechowalnicze oraz zwiększają powierzchnię upraw warzyw. Gdy odwiedziliśmy ich poprzednim razem — wizytę tę zrelacjonowaliśmy w HO 1/2001 — warzywa zajmowały u nich około 25 ha, poza tym uprawiali również zboża i ziemniaki. Ukończyli wtedy budowę pierwszej chłodni. W tym roku uprawę warzyw polowych — kapustnych, korzeniowych i cebulowych — prowadzą na 35 hektarach. Sadzą również 15 hektarów ziemniaków, z czego 3 ha zajmują odmiany wczesne, resztę — przemysłowe (produkowane dla Star Foods). Od tamtego czasu przybyło również komór chłodniczych — obecnie są już cztery, mogące pomieścić łącznie 550 ton warzyw — towarzyszy im zwykła przechowalnia o pojemności około 300 ton, część korzeniowych przechowywana jest także w kopcach ziemnych. Sprzedaż warzyw prowadzona jest już prawie przez cały rok, dzięki dobrej ich jakości udaje się zdobywać nowe rynki zbytu. Obecnie głównymi odbiorcami są hurtownie z Dolnego Śląska i Warszawy, a także sieci sklepów.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 6/2003) dr J. Dobrzańska przedstawiła zapotrzebowanie ogórków na azot, fosfor i potas oraz zalecenia nawożenia tymi składnikami. W drugiej części omówione zostały kolejne pierwiastki: magnez, wapń, żelazo i bor. (red.)
Więcej »
Więcej »
Badania COBORU prowadzone w ciągu ostatnich dwóch latach objęły 19 odmian kalafiora przeznaczonych do uprawy wiosenno-letniej. Warunki uprawy kalafiorów w latach 2001–2002 były na ogół trudne, stąd wielkość plonu w znacznej mierze zależała od rejonu uprawy. Rozsadę sadzono w drugiej połowie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja — w zależności od warunków agrometeorologicznych. Większość upraw doświadczalnych w okresach niedoboru opadów była deszczowana. W 2001 roku pierwsze róże zbierano 15 czerwca, a w 2002 r. już 31 maja. Ostatnie zbiory przypadały około 20 lipca. Ochronę prowadzono zgodnie z zaleceniami aktualnego "Programu ochrony warzyw".
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części artykułu omówione zostały wymagania uprawowe buraka ćwikłowego, kierunki w hodowli tego gatunku, przedstawiono także odmiany o wydłużonych korzeniach. W tym numerze zamieszczamy dalszą część przeglądu odmian. (red.)
Więcej »
Więcej »
W poprzednim odcinku Autorka omówiła wstępny etap produkcji pelargonii, tym razem przedstawia kolejne zalecenia uprawowe (red.).
Więcej »
Wiosenna konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych odbyła się 25–26 kwietnia w Gdańsku. Wykładom oraz obradom Walnego Zgromadzenia SPORC tradycyjnie towarzyszyło zwiedzanie gospodarstw należących do członków organizacji. Tym razem — w polskim "cebulowym zagłębiu", czyli na Żuławach.
Więcej »
Ten zakątek Polski od dawna uznawany był przez specjalistów za jedno z najlepszych w naszym kraju miejsc do reprodukcji cebul kwiatowych. Ze względu na klimat, łagodzony wpływami pobliskiego Bałtyku i z powodu sprzyjających gleb (żyzne mady wiślane). Nic dziwnego, że producenci cebul tulipanów znad morza nie mają na ogół kłopotów ze sprzedażą towaru, choć — rzecz jasna — muszą dostosowywać dobór odmian do potrzeb rynku. Wymierną korzyścią gospodarowania na Żuławach są mniejsze nakłady pracy — nie jest bowiem konieczne okrywanie plantacji przed zimą. Ostatni sezon nie był tu jednak udany. Późne sadzenie cebul (z powodu opadów, dopiero na początku listopada), długa zima, wahania temperatury na początku wiosny, susza panująca do końca kwietnia, a na dodatek huragan, jaki lokalnie zdarzył się w tym samym miesiącu — wszystko to spowodowało, że tulipany były opóźnione we wzroście i rozwoju, a nawet uszkodzone (fot. 1). Wybrany przez organizatorów szkolenia termin konferencji SPORC, który miał się pokrywać z pełnią kwitnienia roślin, okazał się o 2 tygodnie za wczesny. We wszystkich trzech zwiedzanych gospodarstwach można więc było oglądać u tulipanów tylko liście.
Więcej »
Więcej »
Lachenalia jest rośliną cebulową pochodzącą z południowej Afryki, należącą do rodziny hiacyntowatych (Hyacinthaceae). Angielskie zwyczajowe nazwy Cape Cowslip ("pierwiosnek przylądkowy") i Cape Hyacinth ("hiacynt przylądkowy"), kojarzone z Krajem Przylądkowym i jego stolicą Cape Town (Kapsztad) w RPA, nawiązują do tego pochodzenia. Rodzaj Lachenalia obejmuje 116 gatunków, choć różne źródła podają różną liczbę. Pierwsze cebule tej rośliny zostały zebrane w Afryce Południowej podczas ekspedycji holenderskiej firmy Vereinige Oost-Indische (V.O.C) i przywiezione do Europy już w 1652 roku. Sto trzydzieści lat później badania nad lachenaliami, zgromadzonymi w ogrodach wiedeńskiego pałacu Schnbrunn, rozpoczął baron Jacquin, który nazwał je na cześć znanego szwajcarskiego profesora Wernera de Lachenal.
Więcej »