• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 09/2003

Nazwa ta funkcjonuje jeszcze w niektórych zakładach pracy, które za tego typu wypoczynek wypłacają pracownikom pieniężne ekwiwalenty. Obecnie wypoczynek w pokojach gościnnych na wsi częściej określany jest nazwą "agroturystyka". Drugi trzon tej nazwy to nie tylko synonim wypoczynku, ale także potężna gałąź gospodarki światowej, stanowiąca trzecie co do wielkości źródło dochodów. Wypoczynek na wsi wybiera na naszym kontynencie na razie tylko 10% turystów, ale i tak jest to grupa, o którą warto zabiegać.
Więcej »
Więcej »
Do rozpoczęcia działalności agroturystycznej nie wystarczy posiadanie domu i świeże powietrze w okolicy. Ci, którzy zdecydują się na taką formę wzbogacenia budżetu gospodarstwa mogą się starać o pożyczki i kredyty z kilku źródeł.
Więcej »
Dodatkowym wsparciem dla mieszkańców wsi, pragnących prowadzić działalność pozarolniczą, jest tak zwane Działanie 4. w ramach programu SAPARD.
Więcej »
Najlepszą reklamą dla gospodarstwa agroturystycznego jest zadowolony gość. Oblicza się, że o własnym zadowoleniu informuje on 4–8 osób ze swego otoczenia, co w efekcie daje kolejnych chętnych do skorzystania z wypoczynku w chwalonym gospodarstwie. Najpierw trzeba jednak zdobyć pierwszych gości, a także dotrzeć do tych, którzy o naszej działalności nic jeszcze nie wiedzą, mają natomiast ochotę na wypoczynek na wsi.
Więcej »
Wynajmowanie pokoi gościnnych w domach na terenach wiejskich jest w krajach europejskich objęte odniennymi przepisami niż inne usługi hotelarskie.
W państwach tych, podobnie jak w Polsce, nie ma także obowiązku kategoryzacji kwater. Rosnące wymagania turystów i konieczność sprostania konkurencji sprawia jednak, że większość gospodarstw agroturystycznych poddaje się dobrowolnej kategoryzacji, mimo związanych z tym kosztów. Operacja ta niesie bowiem wymierne korzyści. Przyznanie gospodarstwu odpowiedniej kategorii umożliwia uzyskanie wyższych cen.
Więcej »
W przypadku wydawania posiłków domowych dla goś-ci przebywających w obiektach agroturystycznych nie ma wyraźnie sprecyzowanych przepisów, jednak właś-ciciel kwatery dla bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i goszczonych osób powinien czuć się zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad higieny.
Więcej »
Więcej »
Rozmowa z Leopoldem Dybcem, właścicielem gospodarstwa agroturystycznego w Łącku
Więcej »
Taką zasadą kierowali się parlamentarzyści tworząc nową ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która obowiązuje od 16 lipca bieżącego roku. Ten akt prawny ma sprzyjać poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w rękach jednego właściciela. Dotychczas obrót ziemią w Polsce był praktycznie (pod względem prawnym) nieograniczony. Teraz prawo ma sprzyjać gospodarstwom rodzinnym.
Więcej »
Wprowadzenie unijnych zasad importowo-eksportowych spowoduje obniżenie stawek celnych w polskim imporcie produktów ogrodniczych (oraz istotny wzrost obciążeń w imporcie bananów, które w UE objęte są odrębnymi regulacjami), da możliwość skorzystania ze wsparcia eksportu (przede wszystkim jabłek), wymusi konieczność uzyskania licencji na import i eksport wielu produktów (z czym wiąże się konieczność wpłat zabezpieczeń gwarancyjnych) oraz dyscyplinę w prawidłowym wykorzystaniu tych licencji (import i eksport w ściśle określonym czasie i ilościach).
Więcej »
Nadwyżką bezpośrednią z określonej działalności rolniczej, w tym ogrodniczej, jest roczna wartość produkcji osiągnięta z hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji (wyjątki: dla grzybów jadalnych wartość przelicza się na 100 m2 powierzchni zajętej pod produkcję, dla pszczół — na jedną rodzinę pszczelą, dla drobiu — na 100 sztuk). Dla obliczenia nadwyżki bezpośredniej i innych potrzeb rachunku ekonomicznego wszystkie koszty dzieli się na pośrednie oraz bezpośrednie.
Więcej »
We Francji działa obecnie 320 organizacji producenckich (OP) wytwarzających owoce i warzywa. Zrzeszają 55% francuskich ogrodników. Wspólne działanie jest najbardziej popularne na północy kraju (Bretania) — w regionie Val de Loir (dolina Loary) około 70% ogrodników należy do OP. Najwięcej niezrzeszonych producentów jest na południu kraju. Francuzi twierdzą, że wynika to z odmiennej mentalności i historycznie uzasadnionej odrębności tej części państwa.
Więcej »
W tym roku europejskie oraz amerykańskie prognozy zbiorów jabłek przedstawiono 8 i 9 sierpnia w Kolonii w Niemczech, gdzie odbył się kolejny kongres Prognosfruit. Historia tej imprezy sięga 1975 roku, ale pod nazwą Prognosfruit funkcjonuje od 1981 roku, kiedy sadownicy, handlowcy i przetwórcy zajmujący się jabłkami zebrali się we włoskiej Ferrarze. W tym roku zjazdowi w Kolonii towarzyszyła kampania medialna, której elementem było układanie unijnej flagi z jabłek (z napisem jabłka dla Europy w języku niemieckim — fot. 1) na kolońskim rynku. W przyszłym roku zaszczytna rola gospodarzy kongresu przypadnie Polsce. Prognosfruit '2004 odbędzie bowiem 6 i 7 sierpnia w Lublinie, w pierwszym roku naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Więcej »
W pierwszej części Autorka przedstawiła sprawy, w których złożenie wniosku jest niezbędne oraz te, w których KRUS wszczyna postępowanie "z urzędu", czyli bez tego dokumentu. Określiła też, kto może złożyć wniosek, gdzie i w jakim terminie oraz jak go wycofać. Poniżej kolejna porcja praktycznych informacji na temat wniosków (red.).
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W tym sezonie truskawki zbierano później niż rok temu z powodu przewlekłej i mroźnej zimy. Według ekspertów, zbiory tych owoców w 2003 r. były o ponad 20% niższe niż w 2002 r. Wpłynęły na to spadek powierzchni upraw, straty mrozowe (w niektórych rejonach zabrakło pokrywy śnieżnej przy niskiej temperaturze) oraz wiosenna susza. Brak opadów i upały w czasie zbiorów powodowały drobnienie i szybkie dojrzewanie owoców. Niższa podaż truskawek przyczyniła się w tym roku do wzrostu ich cen — w spółdzielniach o około 70% (w stosunku do notowań ubiegłorocznych), a w zakładach przetwórczych — nawet dwukrotnego.
Więcej »
Ceny jabłek w ostatnich latach są niskie. Równocześnie rosną wymagania rynku. Konsumenci krajowi oczekują jabłek dobrej jakości i atrakcyjnych odmian. Musimy także myśleć (i to bardzo poważnie) o konsumentach w Unii Europejskiej. Wszystko to sprawia, że niezależnie od sytuacji kryzysowej w sadownictwie restrukturyzacja nasadzeń jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna. Ważne jest także racjonalne wydatkowanie coraz skromniejszych środków, jakimi dysponują gospodarstwa.
Więcej »
Wysoka jakość jabłek uzyskiwana w polskich sadach nie zawsze przekłada się na jakość produktu oferowanego konsumentowi. Jedną z przyczyn jest często niewłaściwe traktowanie owoców podczas zbioru i transportu do przechowalni. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że błędy na tym etapie produkcji są źródłem poważnych uszkodzeń mechanicznych owoców, wpływających nie tylko na jakość jabłek, ale także osłabiających ich przydatność do przechowywania.
Więcej »
Więcej »
Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Powstał 1 stycznia 1953 roku z inicjatywy prof. dr. Szczepana Pieniążka, który chciał stworzyć w różnych rejonach klimatycznych stacje doświadczalne należące do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zakład w Brzeznej, jako jeden z niewielu wówczas utworzonych, nadal funkcjonuje z dobrymi rezultatami.
Więcej »
Więcej »
W sadownictwie wyznacznikiem jakości owoców dla odmian jabłoni jest znany już od ponad 100 lat 'Golden Delicious'. Odmiana ta w krajach Unii Europejskiej dominuje w produkcji jabłek i według prognoz zbiorów w roku 2010 będzie nadal jedną z najważniejszych.
W pracach hodowlanych wykorzystuje się od lat 'Golden Deliciousa' do tworzenia nowych odmian jabłoni, a większość z wprowadzonych w ostatnich 20 latach odmian do nasadzeń towarowych jest z nim spokrewniona.
Więcej »
Ekonomiczne skutki objęcia polskich gospodarstw Wspólną Polityką Rolną (WPR) po 2004 roku budzą ogromne zainteresowanie producentów rolnych, w tym także sadowników. Przedstawione poniżej obliczenia symulacyjne pozwolą porównać dochody sadowników z dochodami innych grup polskich oraz unijnych gospodarstw rolnych.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Jerzy Wilczewski rozpoczął produkcję w miejscowości Białousy koło Białegostoku w 1976 roku, gdzie na 7,5 hektarach prowadził typowo rolnicze uprawy. Obecnie gospodarstwo zajmuje powierzchnię 2500 hektarów, z czego 11 ha stanowią uprawy pod osłonami, gdzie produkuje się głównie róże. Porzeczkę czarną uprawia się na 550 ha, borówkę wysoką na 103 ha, aronię na 100 ha, a rokitnika na 25 ha. Resztę ziemi planuje się w najbliższych latach także zagospodarować, głównie gatunkami jagodowymi.
Więcej »
Według wielu szkółkarzy, kwalifikowane szkółki roślin jagodowych (fot. 1) stanowią obecnie tylko 20% całkowitej liczby zarejestrowanych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie brakuje jednak materiału do zakładania nowych plantacji owocujących — jeśli potrzebne są sadzonki, zawsze gdzieś da się je kupić. Potwierdzają to dane Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która jesienią 2002 roku zakwalifikowała 24 mln sadzonek w stopniu oryginału, co wystarcza na założenie zaledwie 500 hektarów plantacji owocujących, wobec istniejących 45 000 hektarów. Dlatego prawdopodobnie większość sadzonek pochodzi — niestety — z dzikich szkółek lub z plantacji owocujących. Kupując takie rośliny należy się jednak liczyć z tym, że nabyta odmiana może okazać się inną niż chcieliśmy nabyć, a plonowanie — pomimo poniesionych nakładów — nie osiągnie zadowalającego poziomu.
Więcej »
Gdyby wierzyć opiniom wielu naukowców, powtarzanym, a ściślej — przepisywanym uparcie w publikacjach o tematyce sadowniczej, odpowiedź na to pytanie byłaby bardzo prosta. Nie ma sobie co głowy zawracać uprawą winorośli w Polsce, gdyż klimat jest za chłodny, słońca jest za mało, a zimy zbyt ostre. Historia zna jednak badaczy winorośli, którzy tym tematem zainteresowali się bardziej szczegółowo i byli odmiennego zdania. Takim był na przykład prof. Bolesław Sękowski.
Więcej »
Wielkość wytworzonej masy zielonej ogórków jest w dużej mierze cechą odmianową. Odmiany długoowocowe (np. 'Sabrina' F1, 'Korinda' F1, 'Ventura' F1) zwykle charakteryzują się silniejszym wzrostem części wegetatywnych niż krótkoowocowe (np. 'Milenium' F1, 'Deltastar' F1, 'Halley' F1
Więcej »
Czosnek rozmnażany jest wegetatywnie, co sprzyja łatwemu przenoszeniu chorób, które ujawniają się w okresie wegetacji i podczas przechowywania główek. W literaturze spotykamy opisy wielu chorób czosnku, jednak w warunkach Polski tylko niektóre z nich powodują duże straty gospodarcze.
Więcej »
O jakości kapusty, jako surowca do kwaszenia, napisałam w poprzednim artykule. Obecnie chciałabym omówić pozostałe czynniki wpływające na jakość gotowego produktu.
Więcej »
Więcej »
Warunki pogodowe w pierwszej połowie lata nie sprzyjały najgroźniejszym chorobom warzyw, a do tych zaliczam zarazę ziemniaka na pomidorze oraz mączniaki rzekome na cebuli i ogórkach. Nasilone było natomiast występowanie alternarioz. Alternaria sp. należy do bardzo licznego rzędu tak zwanych grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina), u których obecne jest tylko stadium konidialne. Nie tworzą one stadium doskonałego, powstającego w wyniku procesu płciowego. Choroby wywoływane przez te patogeny są trudne do zwalczenia.
Więcej »
Zdzisław Wawrzyńczyk (fot. 1) z Nowego Miasteczka należy do tych, którzy nie tylko mają śmiałe plany rozwoju swojego gospodarstwa, ale także potrafią je konsekwentnie realizować. Gdy ponad 30 lat temu przejął po rodzicach tradycyjne rolne gospodarstwo o powierzchni nieco ponad 5 hektarów, powoli — jak sam określił — zaczął się uczyć warzywnictwa, które zawsze go interesowało. Przez długi czas uprawiał warzywa dla przemysłu przetwórczego, między innymi fasolę szparagową dla zakładów w Legnicy i w Kożuchowie. Ze względu na bardzo długie terminy płatności — dochodziły one nawet do roku — postanowił jednak przeorientować swoją produkcję i wyspecjalizował się w uprawie rzodkiewki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że uprawia ją już na 50 hektarach. Wbrew pozorom nie jest to gatunek łatwy do uprawy — ze względu na krótki okres wzrostu tego warzywa bardzo łatwo czegoś nie dopatrzyć, a to niemal od razu odbija się na jakości plonu.
Więcej »
Znaczna część chorób, określanych jako cywilizacyjne, jest wynikiem niewłaściwej diety. Warzywa odgrywają dużą rolę w ich zapobieganiu, gdyż dostarczają ważnych składników, których nawet niewielkie ilości wspomagają system obronny organizmu. Wiele procesów metabolicznych, a zwłaszcza przemiany tłuszczów, powoduje powstawanie produktów ubocznych, na przykład niebezpiecznych utleniaczy — wolnych rodników. Związki te sprzyjają procesom starzenia oraz mogą powodować uszkodzenia błon komórkowych oraz ważnych białek, a także struktury DNA (kodu genetycznego), co może prowadzić do powstawania nowotworów. Przeciwutleniacze zawarte w warzywach wspomagają funkcjonowanie systemu obronnego naszego organizmu, zapobiegając szkodliwemu działaniu wolnych rodników i innych silnych utleniaczy. Do najważniejszych substancji usuwających wolne rodniki zaliczamy właśnie występujące w warzywach karotenoidy, flawonoidy oraz glukozynolany.
Więcej »
Więcej »
Rabarbar tworzy dużą masę liści, która dość dobrze zakrywa glebę. W stosunkowo szerokich międzyrzędziach mogą jednak pojawiać się chwasty, zwłaszcza w pierwszym roku uprawy. Trudno jest dokładnie określić, jakie szkody w uprawie rabarbaru może powodować zachwaszczenie, gdyż niewiele jest badań na ten temat. Roślina ta jest mniej wrażliwa na konkurencję ze strony chwastów niż większość warzyw jednorocznych, zwłaszcza uprawianych z siewu. Niemniej obecność chwastów na plantacji rabarbaru nie jest pożądana (stanowią one dogodne siedlisko dla szkodników, na zachwaszczonych plantacjach istnieją też sprzyjające warunki dla rozwoju chorób).
Więcej »
W podkrakowskich Złotnikach w gospodarstwie Teodory i Zbigniewa Żmudów 13 lipca firma Syngenta Seeds, przy współudziale Hydro Poland, już po raz 6. zorganizowała Dzień Papryki. Tegoroczny poświęcony był promocji nowej odmiany 'Yecla' F1 (fot.1).
Więcej »
Polski Związek Producentów Szparaga wraz z Katedrą Warzywnictwa AR w Poznaniu 27 i 28 czerwca zorganizowały już po raz dziesiąty Międzynarodową Konferencję Szparagową. Tradycyjnie odbyła się ona w Nowym Tomyślu, którego władze miejskie i powiatowe już od 10 lat są współorganizatorem tych spotkań.
Więcej »
Wilczomlecz piękny (Euphorbia pulcherrima) — nazywany powszechnie, od dawnej nazwy łacińskiej, poinsecją — do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku uprawiano głównie na kwiaty cięte. Przyczyną był naturalnie silny wzrost rośliny i brak odpowiednich technik jego ograniczania (ostatnio wznowiono próby przywrócenia tego zastosowania E. pulcherrima w Holandii i Niemczech — fot. 1). Ze względu na porę kwitnienia, przypadającą w naszej szerokości geograficznej późną jesienią oraz zimą (roślina dnia krótkiego), i efektowne przykwiatki, hodowcy skoncentrowali jednak swój wysiłek na odmianach doniczkowych, które nadawały się do dekoracji pomieszczeń w okresie Bożego Narodzenia i spopularyzowały poinsecję jako "gwiazdę betlejemską" (fot. 2).
Więcej »
Najważniejsze w obrębie rodzaju Begonia są begonia stale kwitnąca i begonia bulwiasta. Stanowią one, obok pelargonii, trzon "rabatówki", a na pewno dominują w Polsce wśród roślin z tej grupy rozmnażanych z nasion. Najwięcej begonii sprzedaje się w maju. W 2001 roku w Holandii begonia stale kwitnąca kosztowała w tym okresie na giełdzie średnio 0,13 euro, a bulwiasta — 0,55 euro za sztukę. Najdroższe (1,06 euro/szt.) były jednak inne begonie — z grupy 'Dragon Wing', o dużych rozmiarach.
Więcej »
Życie braci Jakuba i Waldemara Derejczyków (fot. 1) upływa pod znakiem anturium. Roślina ta towarzyszyła bowiem ich dorastaniu i wchodzeniu w dojrzałe życie, kiedy w gospodarstwie rodziców, Krystyny i Jerzego, w Nysie (czyt. HO 10/2002) włączali się coraz intensywniej w codzienną pracę ogrodnictwa. Ostatnio jeszcze bardziej związali swoje losy z anturium, podejmując własną jego produkcję w oddalonych od Nysy o około 80 km podwrocławskich Michałowicach. Na początku bieżącego roku postawili tam szklarnię o areale ponad 6,5 tysiąca m2 i pod koniec maja w większości ją obsadzili (fot. 2).
Więcej »
Co roku w Polsce przeznacza się na sprzedaż około 20 mln kwiatów ciętych chryzantem gałązkowych z krajowej produkcji. Holendrzy zbywają ich na naszym rynku dwa razy więcej. Dlaczego? Bo są lepsze, czyli mają ładniejszy pokrój — rozluźniony, mniej zbity. Zawdzięczają go właśnie SDI.
Więcej »
Więcej »
Asortyment tak zwanej zieleni ciętej wykorzystywanej obecnie w kompozycjach roślinnych jest bardzo bogaty. Z każdym rokiem pojawiają się w tej grupie kolejne gatunki, najczęściej pochodzące z rejonów Afryki Południowej czy Australii, niekiedy w efekcie prac hodowlanych ulepszane i oferowane jako nowe odmiany. Polscy producenci zastanawiają się czasem nad uprawą tych egzotycznych roślin, jednak jest ona z reguły energochłonna. Dlatego może warto raczej zwrócić uwagę na gatunki, które są już dobrze zaaklimatyzowane w naszych warunkach i chętnie kupowane na giełdach kwiatowych. Znajdują się wśród nich zarówno rośliny jednoroczne, jak i byliny oraz drzewa i krzewy. W kompozycjach najczęściej traktowane są jako uzupełnienie, mimo że mogą być wykorzystywane także jako główne elementy, gdyż wiele z nich zbierane jest w fazie kwitnienia. Poniżej przedstawiam gatunki, które mogą być uprawiane w Polsce. W celu uzyskania dobrej jakości roślin oraz przyspieszenia i wydłużenia okresu kwitnienia prowadzi się niekiedy ich produkcję pod osłonami.
Więcej »