• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 11/2003

Najbardziej popularnym paliwem, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w zakładach energetycznych jest w Polsce węgiel kamienny. Wynika to z faktu, że w Polsce znajdują się jedne z najbogatszych jego złóż w Europie, a obok drewna, którego obecne wykorzystanie jest jednak niewielkie, jest to najtańsze paliwo. Następne w kolejności są: gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany i olej opałowy. W najbliższej przyszłości nie należy oczekiwać w tym względzie poważniejszych zmian. Pewne zmniejszenie wykorzystania niektórych paliw może wynikać ze wzrostu udziału energii uzyskiwanej na przykład z biomasy, biogazu czy też wskutek stosowania pomp ciepła.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Od 11 sierpnia Unia Europejska wprowadziła znaczące zmiany w przepisach dotyczących wspólnej organizacji rynku świeżych owoców i warzyw. Myślą przewodnią wszystkich zmian jest decentralizacja. Wiele rozstrzygnięć dotychczas zarezerwowanych dla Brukseli obecnie pozostawiono w gestii państw członkowskich. Nowe regulacje zawarto w rozporządzeniach Komisji 1432/03 (warunki uznawania organizacji producenckich i wstępnego uznawania grup producenckich) oraz 1433/03 (fundusze operacyjne, programy operacyjne, pomoc finansowa). Uchylono natomiast rozporządzenia 412/97, 478/97 oraz 609/01.
Więcej »
Więcej »
W Polsce co roku ubywa dużych imprez targowych, a na większości tych, które zostają — wystawców. Jeszcze do niedawna jedną z największych była rolnicza Polagra. Po podziale na Polagrę-Food i Polagrę-Farm, targi straciły na znaczeniu, a z wielkiego show został tylko talk-show. Jak się wydaje, nie była to jednak wyłącznie wina organizatorów (podziału żądali przecież sami wystawcy, niezadowoleni z ciasnoty i tłumów zwiedzających), ale kondycji polskiej gospodarki. Trudno się dziwić, że rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolnej coraz uważniej przyglądają się targom i dokładnie liczą koszty oraz zyski. Na Polagrze-Farm te pierwsze niestety rosną, drugie — są coraz bardziej mizerne. Może wyjściem byłaby, na przykład, organizacja targów co dwa lata?
Więcej »
W trzecim kwartale zakończył się skup owoców jagodowych, których większość — zwłaszcza agrest oraz porzeczki kolorowe — była droższa niż przed rokiem (wykres). Za porzeczki kolorowe w zakładach przetwórczych po raz drugi z rzędu płacono więcej niż za czarne. Wyższe zbiory wiśni spowodowały spadek ich cen w stosunku do notowań z 2002 roku. Słoneczna i upalna pogoda sprzyjała pomidorom polowym. Ponieważ było ich o 6% więcej niż przed rokiem, ceny spadły, choć jakość była dobra. Z powodu suszy mniej było warzyw kapustnych, a ogórki polowe były drobniejsze. Niższe zbiory jabłek w sadach przydomowych oraz wzrost zapotrzebowania na koncentrat jabłkowy na rynkach światowych wywołały znaczny wzrost notowań jabłek przemysłowych. Wzrosły też ceny jabłek deserowych, na co najbardziej wpłynęło dwutygodniowe opóźnienie kampanii skupu tych owoców w bieżącym roku. Droższe gruszki potwierdzały prognozę GUS o ich mniejszych zbiorach. W lipcu rozpoczął się skup śliwek, których wczesne odmiany były droższe, natomiast późniejsze tańsze niż w 2002 r.
Więcej »
Na początku października zbiory jabłek zimowych odmian w centralnej Polsce przekroczyły półmetek. W wielu gospodarstwach zerwano nie tylko 'Galę', ale również 'ampiona', 'Cortlanda' oraz najokazalsze owoce Jonagoldów i 'Glostera'. Pozostały tylko "dorywki" odmian, które zbierze się nieco później, oraz oczywiście 'Idared'. W tym okresie na wielkość owoców tej ostatniej odmiany mogły jeszcze wpłynąć opady (bywały lata, że 'Idareda' zbierano na Mazowszu dopiero po Wszystkich Świętych). Coraz więcej sadowników, podejmując decyzję o zbiorze, kieruje się jednak obecnie nie kalendarzem, ale przynajmniej wskazaniami testu skrobiowego. Pewnie, że nie jest to próba etylenowa ani indeks Streifa, ale i tak to istotny postęp. Inicjatywa rozprowadzania zestawów do tego testu to dobry i pożyteczny pomysł. Może warto także pomyśleć o badaniu jędrności i rozprowadzaniu standardowych jędrnościomierzy?
Więcej »
Dla przedstawienia rachunku przepływów pieniężnych w gospodarstwie rolniczym czy ogrodniczym niezbędne jest wyjaśnienie i rozróżnienie kategorii ekonomicznych związanych z nakładami, kosztami, wydatkami i wpływami. Bywa bowiem, że w potocznym rozumieniu nie rozróżnia się trzech pierwszych kategorii i używa ich zamiennie. Oprócz wyjaśnień poszczególnych pojęć, poniżej znajduje się również przykład struktury wpływów oraz wydatków pieniężnych w gospodarstwach sadowniczych.
Więcej »
W pierwszej części przedstawiłam zasady zawieszenia renty rodzinnej w związku z prowadzeniem przez pełnoletniego rencistę działalności rolniczej. Poniżej przybliżam zasady zawieszenia tego świadczenia w związku z zarobkowaniem rencisty oraz podaję ogólne zasady zawieszania (wstrzymania) tej renty, które wynikają z przepisów regulujących analogiczne sprawy w przypadku rencistów-pracowników.
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części z serii artykułów dotyczących formowania drzew czereśni Autor przybliżył podstawowe wiadomości o reakcji drzew tego gatunku na określone postępowanie (HO 10/2003). Zrozumienie tych zjawisk jest bardzo pomocne przy wyborze systemu formowania koron. Poniżej opis pierwszej z obecnie zalecanych w USA metod prowadzenia drzew tego gatunku (red.).
Więcej »
Gospodarstwo należące do Elmara i Rolanda Schmitz-Hbschów położone w Merten koło Bonn, może uchodzić za nietypowe nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. Ewenement polega na tym, że wszystkie produkowane w nim jabłka (ponad 1000 ton rocznie) i gruszki sprzedawane są w znajdującym się na terenie gospodarstwa sklepie.
Więcej »
Więcej »
Pierwsze wzmianki o przydatności do uprawy w Polsce czeskiej odmiany czereśni 'Vanda' ('Van' x 'Kordia') spotykano w literaturze ogrodniczej już kilka lat temu, jednak po kilku latach badań i skompletowaniu wyników doświadczeń odmianowo-porównawczych można podać znacznie więcej informacji o tej czereśni.
Więcej »
Tegoroczna Polagra Farm, której towarzyszyła Krajowa Wystawa Ogrodnicza oraz po raz trzeci Horti-Logistyka, może nie obfitowały w nowości, umożliwiły jednak zorientowanie się w trendach produkcji szkółkarskiej czy obejrzenie maszyn (oferta tych dla sadownictwa niestety jest nadal uboga). Na Horti-Logistyce nie było spodziewanej liczby kupców, jednak nastroje wśród sadowników i szkółkarzy — dzięki wyższym niż w ubiegłym roku cenom owoców i mniejszej ich podaży za naszymi granicami — były lepsze niż w roku ubiegłym.
Więcej »
Coraz częściej producenci decydują się na uprawę deserowych odmian truskawek. Niezabezpieczone przed mrozem — zwłaszcza posadzone jesienią — rośliny większości odmian przemarzły podczas ubiegłorocznej zimy. To niebezpieczeństwo można ograniczyć.
Więcej »
Polska należy do światowych liderów w uprawie truskawek dla przemysłu przetwórczego. Od początku lat 90. ubiegłego wieku areał produkcji tych owoców spada, gdyż jest ona coraz mniej opłacalna. Szansą dla ogrodników może być rozwijanie produkcji truskawek deserowych, które można obecnie zbierać przez cały rok. W Polsce — z uwagi na niższe niż na Zachodzie ceny owoców oraz wysokie koszty ogrzewania — produkcja pod ogrzewanymi osłonami w zimie jest nieopłacalna. Można jednak zbierać truskawki z pola także poza tradycyjnym sezonem. Oferowane wtedy w estetycznych opakowaniach owoce znajdują coraz więcej nabywców i osiągają wysokie ceny.
Więcej »
W "Haśle Ogrodniczym" 3/2003 ukazał się artykuł pod tytułem "Po trzech latach", w którym Autorzy udowadniają, że warto zakładać sady jabłoniowe z tanich drzewek, czyli z jednopędowych okulantów w cenie 3 zł/szt. Czy tak faktycznie jest?
Więcej »
Więcej »
Konsumpcja brzoskwiń i nektaryn w Polsce systematycznie wzrasta. W latach 1993–2000 podaż owoców świeżych i konserwowanych wzrosła trzykrotnie — z 29 000 ton do 90 000 ton (tab. 1). Produkcja krajowa pokrywa jedynie w 15–40% zapotrzebowania rynku na owoce świeże tego gatunku i nie ma możliwości całkowitego zastąpienia importu produkcją krajową. Istnieje natomiast szansa zwiększenia krajowej produkcji w okresie od połowy lipca do końca sierpnia, a nawet połowy września. Przyspieszona produkcja w tunelach foliowych przestała być opłacalna już wiele lat temu — odkąd na krajowy rynek zaczęły napływać tanie (dotowane w eksporcie) owoce z Grecji, Włoch czy Hiszpanii.
Więcej »
... była głównym tematem siódmego Dnia Otwartego w Sadzie Doświadczalnym SGGW w Wilanowie (7 września 2003 roku). W imieniu pracowników Katedry Sadownictwa i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa przybyłą "rodzinę" sadowniczą przywitał dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Dzień Otwarty w Wilanowie, to oprócz możliwości zapoznania się z doświadczeniami prowadzonymi w 24-hektarowym sadzie, także spotkanie towarzyskie, na które absolwenci SGGW przybywają z rodzinami. Wśród zebranych krążyły pogłoski, że jeśli tak dalej pójdzie, to oprócz parkingu dla samochodów będzie trzeba przygotować specjalny parking dla wózków dziecięcych. W Wilanowie rozlosowano kilkadziesiąt upominków — pod względem ich liczby spotkanie w sadach SGGW należy do krajowej czołówki (fot. 1).
Więcej »
Hodowla warzyw w Polsce niedługo będzie obchodzić stulecie swego istnienia. Około 1910 roku na krajowym rynku pojawiła się bowiem najpopularniejsza u nas cebula Wolska, wyhodowana przez Józefa Zajkowskiego, najbardziej znana za granicą polska odmiana warzyw. Powstały wówczas pierwsze firmy hodowlano-nasienne, wśród nich C. Ulrich, Bracia Hoser w Warszawie, E. Freege w Krakowie, B. Hozakowski w Toruniu oraz Spójnia w Nochowie i Siew w Poznaniu. W 1922 r. hodowcy roślin warzywnych stworzyli Związek Wytwórców Nasion Ogrodniczych. Oni też byli inicjatorami pierwszego rejestru odmian warzyw, powstałego w 1936 r. i liczącego 37 odmian. W 1974 r. znajdowało się w nim 129 odmian, w tym 59 kreacji polskich hodowców. Powierzchnia upraw nasiennych sięgała wówczas 10 000 ha, z których rocznie zbierano 7000 ton materiału siewnego.
Więcej »
Seminis Vegetable Seeds swoje dziesiąte Dni Otwartych Drzwi zorganizowała tradycyjnie 15 sierpnia w gospodarstwie Bożeny i Jana Skoczów w Igołomi, gdzie pokazano głównie odmiany przeznaczone na bezpośrednie zaopatrzenie rynku (niestety wiele spośród nich ucierpiało w czasie gradobicia, które dotknęło tę okolicę dwa tygodnie przed prezentacją). Dwa dni po pierwszym pokazie — 17 sierpnia — u Renaty i Henryka Zająców (fot. 1) w Mosznej koło Nałęczowa zaprezentowano kolekcję, w której przeważały warzywa przydatne dla przetwórstwa. W czasie obu tych spotkań prezentowały się również firmy oferujące nawozy, podłoża, obecni byli także przedstawiciele hurtowni Ruba, zaopatrującej między innymi sklepy Tesco, zaprezentowano też bogaty zestaw maszyn. Wykłady i konsultacje na temat tegorocznych problemów w uprawie papryki prowadziła dr Agnieszka Stępowska.
Więcej »
Więcej »
W ostatni weekend sierpnia firma Bejo Zaden zorganizowała Dni Otwarte, tradycyjnie w Konotopie koło Ożarowa Mazowieckiego. Organizatorzy szacują, że w ciągu trzech dni ich pola demonstracyjne odwiedziło około 5 tysięcy producentów z całej Polski.
Więcej »
Podczas Polagry-Farm — mimo że jest ona nadal największą z wystaw ogrodniczych — trudno pokazać coś naprawdę nowego. Po sezonie obfitującym w warzywnicze "Dni Otwarte" oraz po wystawie w Tłokini czy mechanizacyjnych targach Agro Show oferta Polagry skierowana do producentów warzyw wydaje się niepełna i nieco przypadkowa. W Poznaniu prezentowano zarówno środki produkcji przeznaczone do uprawy towarowej, jak i typowo amatorskiej.
Więcej »
Warunki w Polsce sprzyjają rozwojowi czosnku i dlatego wzrasta zainteresowanie jego uprawą na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i dla przemysłu przetwórczego. Jest popularny także w uprawie amatorskiej. W obrębie tego gatunku występują dwie grupy: czosnek strzałkujący — wytwarzający pędy kwiatostanowe — oraz niestrzałkujący — niewytwarzający takich pędów. W obu grupach występują formy ozime i jare.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Po raz drugi na nadmorskie plantacje marchwi w Pucku, należące do Ilony i Pawła Gulczyńskich, 6 września na zaproszenie firmy Nickerson Zwaan przybyli ogrodnicy uprawiający to warzywo z przeznaczeniem głównie dla przemysłu przetwórczego i na zaopatrzenie dużych centrów handlowych. Impreza, mimo że była to dopiero druga jej edycja, nabrała rozmachu — kilkanaście firm oferowało maszyny do uprawy (pługi, agregaty, maszynę do zbierania kamieni, formowania redlin), kombajny do zbioru marchwi oraz urządzenia do sortowania i pakowania warzyw, a także nawozy, środki ochrony roślin.
Więcej »
W tym roku 31 sierpnia pogoda sprzyjała organizatorom X Ogólnopolskiego Dnia Cebulowego w Grabowie koło Łęczycy. Stadion tego małego miasta wypełniło aż kilka tysięcy osób. Impreza ta ma obecnie charakter festynu, z cebulą w roli głównej. Były więc cebulowe konkursy, quizy oraz wybory miss cebuli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne na temat Unii Europejskiej. Trochę na drugi plan zepchnięty został natomiast merytoryczny charakter "Dnia", choć nie zabrakło stoisk przedsiębiorstw hodowlanych prezentujących cebulowe nowości odmianowe (fot.) oraz oferty maszyn przydatnych w produkcji tego warzywa.
Więcej »
...zorganizowany 5 września przez firmę Nunhems Nasiona tradycyjnie miał miejsce w Bedlnie, jak zwykle w gospodarstwie Eleonory Kapusty, w którym na 130 hektarach uprawia się pory (25 ha) — fot. 1, fasolę (46 ha), selery (3,5 ha), a także kukurydzę i zboża.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Doniczkowe odmiany chryzantem hodowli Yoder Brothers z USA, podobnie jak angielskie — pochodzące z firmy Cleangro — zalicza się do grupy odmian o średniej wielkości kwiatostanach. Po zastosowaniu retardantów tworzą wprawdzie, w niektórych okresach roku, koszyczki kwiatowe nieco mniejsze niż 10 cm, ale zawsze większe od koszyczków odmian drobnokwiatowych. Nadają się do sterowanej uprawy, która staje się w Polsce coraz popularniejsza.
Więcej »
Od kilkunastu lat dużym zainteresowaniem cieszą się w Polsce chryzantemy ogrodowe z grupy Garden Mums*. O ich popularności decydują, obok szerokiego asortymentu odmian, silne krzewienie i szybkie rozrastanie się roślin oraz obfite i długotrwałe kwitnienie. Nie wszystkie jednak odmiany są wystarczająco odporne na mróz w naszym klimacie, dlatego też badaliśmy w Poznaniu zimotrwałość chryzantem z tej grupy. Nasza ocena powinna ułatwić właściwy dobór odmian do nasadzeń na terenach zieleni, gdzie Garden Mums z powodzeniem mogłyby spełniać rolę roślin okrywowych (fot. 1).
Więcej »
Federacja Rosyjska, gdzie mieszka 146 milionów ludzi, a wzrost gospodarczy wynosi 7,5% rocznie, stała się dla eksporterów z całego świata priorytetowym celem strategicznym lub miejscem, dokąd już trafiają ogromne ilości towarów z różnych branż. Wśród ważnych dóbr, które Rosjanie sprowadzają w coraz większych ilościach, są rośliny ozdobne, a także związane z nimi akcesoria i środki produkcji. Skalę potrzeb tego kraju oraz bogactwo ofert eksportowych dobrze obrazuje wystawa "Cwiety" (fot. 1), której dziesiąta edycja odbyła się 4–8 września, jak zwykle w Moskwie. Impreza ta, od kilku lat już międzynarodowa, pozostaje najważniejszym na terenie byłego ZSRR targowym forum dotyczącym branży roślin ozdobnych. Szeroko pojmowanej bo — wbrew nazwie imprezy — obejmującej nie tylko kwiaty.
Więcej »
Polagra z Krajową Wystawą Ogrodniczą, na której dominują rośliny ozdobne, wciąż uznawana jest za najważniejsze targi w kwiaciarskiej branży. Jednak ostatnie edycje KWO, w tym tegoroczna, pokazały, że łączna powierzchnia ekspozycji systematycznie się zmniejsza, a liczących się na rynku firm ubywa z grona wystawców. Mimo wzbogacenia programu KWO o Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski (w 2003 r. odbyły się po raz trzeci, udział wzięli m.in. zawodnicy z Białorusi, Czech, Holandii i Litwy), impreza nie odzyskuje prestiżu, jaki kiedyś miała w środowisku "kwiaciarzy". W tym roku utraciła jeden z najważniejszych atutów, którym były liczne wizyty kontrahentów zza naszej wschodniej granicy. Wprowadzenie wiz dla mieszkańców Ukrainy, Białorusi i Rosji spowodowało, że zwiedzających z tych krajów pojawiło się na Polagrze o około 75% mniej niż w 2002 r. Dodatkowym powodem gorszych nastrojów, które wyrażali wystawcy, był tegoroczny wzrost kursu euro, co wpłynęło na zwyżkę cen środków produkcji, materiałów wyjściowych sprowadzanych z zagranicy oraz opłat licencyjnych. Cieszy natomiast fakt, że dzięki poznańskim targom można się przekonać na własne oczy, że wciąż istnieje polska hodowla roślin ozdobnych, której efekty prezentują wystawcy KWO.
Więcej »
Jesienna konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, która odbyła się 25–26 września w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, połączona była z walnym sprawozdawczo-wyborczym zgromadzeniem członków. Wybrano nowego prezesa tej organizacji, którym został Stanisław Gołębiowski z Częstochowy.
Więcej »
W poprzednim odcinku Autor przedstawił godne zainteresowania odmiany z grupy Trąbkowych i Wielkoprzykoronkowych (redakcja).
Więcej »
W "Haśle" 9/2003 Autorka przedstawiła grupę roślin, których pędy lub owoce wykorzystywane są jako modne dodatki bukieciarskie, nadającą się do uprawy w polu. Tym razem opisuje gatunki o wyższych wymaganiach termicznych, będące źródłem tak zwanej zieleni ciętej (red.).
Więcej »
Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami w naszym kraju nie jest najlepiej oceniana. Jej problemami są rozdrobnienie, niewielka powierzchnia gospodarstw, stare i energochłonne obiekty szklarniowe oraz niski poziom wyposażenia technicznego. W tej branży konieczne są inwestycje, które umożliwiłyby wprowadzenie nowoczesnych technologii, wzrost plonów,
obniżenie kosztów jednostkowych produkcji oraz uzyskanie produktów o wyższej jakości.
Więcej »