• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 12/2003

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AgroShow, której organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, odbywająca się 26–29 września w Bednarach koło Poznania obchodziła w tym roku pięciolecie. Według Wojciecha Woźniaka dyrektora PIGMiUR, zwiększająca się liczba wystawców potwierdza prestiż wystawy chętnie odwiedzanej przez producentów, dla których największą atrakcją są pokazy polowe pozwalające ocenić jakość pracy maszyn.
Więcej »
W HO 10/2003 Autor przedstawił elementy wspólnej organizacji rynku Unii Europejskiej dotyczące świeżych owoców i warzyw. Poniżej znajdują się informacje o zasadach udzielania pomocy finansowej dla organizacji producentów (red.).
Więcej »
Koncern chemiczny BASF produkujący, między innymi, środki ochrony roślin zorganizował 24–26 września we Wrocławiu spotkanie dziennikarzy prasy rolniczej z Europy Środkowowschodniej (fot. 1).
Więcej »
Więcej »
Ze względu na różnorodność kulturową w Unii Europejskiej istnieje mnós-two produktów spożywczych, często podobnych do siebie. Niektóre z nich zyskują renomę na rynkach poszczególnych krajów, ale — gdy stają się popularne za granicą — w handlu często pojawiają się ich podróbki. Taka konkurencja zmniejsza zyski uczciwych producentów oraz wprowadza w błąd konsumentów. W 1992 r. Unia Europejska stworzyła więc trzy systemy promowania i ochrony produktów żywnościowych. Jednym z nich objęty ma zostać, między innymi, polski oscypek. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w podobny sposób chronić i równocześnie promować, chociażby nasze truskawki, wiśnie, śliwki czy sok jabłkowy. Takiego zadania mogą się podjąć tylko grupy producenckie, które na razie zmagają się jednak z innymi problemami.
Więcej »
"Nie będę narażał się na otrzymanie 70 gr/kg, sprzedając jabłka poprzez grupę, sprzedam sam po 30 groszy. Nie dam kilku procent marży swojej grupie, ale dam kilkaset procent pośrednikowi z zadowoleniem — wówczas czuję, że jestem wolny i sam decyduję, a mój sąsiad na pewno nie zarobi, bo, żeby w ogóle sprzedać jabłka, musi sprzedać je po cenie niższej niż robię to ja." Takie stwierdzenia, proste i logiczne, ale bez ekonomicznego sensu, są jednak wszechobecne w naszej rzeczywistości.
Więcej »
W części pierwszej (HO 10/2003) Autorka przedstawiła pojęcie jakości handlowej oraz zdrowotnej, a także polskie przepisy regulujące te kwestie. Poniżej podaje, jakie instytucje i na jakich warunkach mogą przeprowadzać kontrolę artykułów rolno-spożywczych (red.).
Więcej »
Rynki hurtowe prowadzące handel owocami i warzywami muszą coraz częściej zabiegać o klienta, którego odbierają im umacniające swoją pozycję sieci supermarketów. Od kilkunastu lat w takiej sytuacji znajduje się giełda owocowo-warzywna w Berlinie (Berliner Grossmarkt GmbH), która aby funkcjonować musi się ciągle modernizować. Ostatnio trzeba także poszukiwać firm, które chciałyby wydzierżawić hale na rynku, coraz częściej pojawiają się tam jednak przedsiębiorstwa niezwiązane z ogrodnictwem.
Więcej »
Mam na biurku jabłko — przestrzenne puzzle z drewna, składające się z wielu elementów. Kiedy zabawkę się rozłoży, powstaje bałagan w niczym nieprzypominający jabłka. Dopiero poznanie oraz użycie prawidłowych zasad postępowania pozwala na poprawne złożenie układanki. Przypomina mi to sytuację na naszym rynku owoców, pod każdym właściwie względem: odmianowym, organizacyjnym oraz logistycznym. Zasadę racjonalnego postępowania znamy — trzeba działać razem. Z jej zastosowaniem w praktyce bywa jednak gorzej.
Więcej »
Czy tego chcemy, czy nie, w najbliższych latach w Polsce rosnąć będzie udział sieci handlowych w sprzedaży produktów spożywczych. Decyzje zostały już dawno podjęte, a grunty sprzedane bądź wydzierżawione na minimum dwudziestoletnie okresy zachodnim inwestorom. Kwestią czasu jest, kiedy nastąpi niemal całkowity dyktat dyskontów, super- i hipermarketów w postaci 70–80% udziału w obrocie artykułami spożywczymi — również ogrodniczymi — na naszym rynku.
Więcej »
Więcej »
1 października 2003 r. weszła w życie ustawa z 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268), zmieniając zasady przyznawania i wypłaty tego świadczenia (wcześniej regulowane ustawą z 29.11.1990 r. o pomocy społecznej — Dz. U. z 1998 r., nr 64, poz. 414, ze zm.). Renta socjalna z elementu pomocy społecznej sta-ła się świadczeniem z kategorii emerytur i rent, przyznawanym i wypłacanym przez ZUS. Na KRUS został więc nałożony obowiązek wypłaty renty socjalnej, którą przyzna ZUS, osobom z ustalonym prawem do renty rodzinnej rolniczej (lub które nabędą do niej prawo).
Więcej »
Tradycyjnie od kilku lat na łamach grudniowego "Hasła Ogrodniczego" podejmowana jest próba oceny minionego sezonu wegetacyjnego oraz wynikających z tego zagrożeń dla przechowywanych jabłek. Niestety, nietypowy przebieg warunków klimatycznych w trakcie sezonu wegetacyjnego oraz problemy ze zbiorem owoców stały się normą.
Więcej »
Więcej »
Dla większości polskich producentów owoców brak informacji na temat przewidywanego poziomu cen — skupu, hurtowych oraz detalicznych — stanowi bardzo często istotny problem. W ostatnich kilku latach dotyczy to zwłaszcza owoców jagodowych oraz jabłek. Najczęściej dysproporcje cen pojawiają się w sezonach produkcyjnych o dużych zmianach podaży. W ostatnich 10–15 latach różnice w cenach oferowanych przez punkty skupu bądź zakłady przetwórcze w dwóch kolejnych latach były nawet 2- lub 3-krotne.
Więcej »
Gnicie przechowywanych owoców, wywołane najczęściej przez choroby grzybowe, jest przyczyną powstawania największych strat w chłodniach. Okres przechowywania owoców skraca się w wyniku obniżania się ich jakości. W 2000 roku w Katedrze Sadownictwa Akademii Rolniczej w Krakowie podjęto badania nad określeniem wrażliwości owoców nowych odmian grusz — 'Carola' i 'Concorde' — na najczęściej występujące grzybowe choroby przechowalnicze, to jest gorzką zgniliznę, siną pleśń i szarą pleśń.
Więcej »
Od wielu lat dominującą odmianą jabłoni w polskich sadach jest 'Idared'. Plenność, łatwa uprawa i długi okres przechowywania owoców w zwykłej chłodni sprawiły, że na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jego udział w strukturze nasadzeń jabłoni wynosił w Polsce prawie 27%. Wprowadzenie do nich w ostatnim dziesięcioleciu nowych, późnych odmian jabłoni o owocach znacznie atrakcyjniejszych od 'Idareda' obniżyło jego udział do 14,7% w 2001 roku (wg GUS). Jest to jednak nadal pozycja czołowa. W Wielkopolsce sytuacja jest podobna i dlatego w Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa w R-SGD Przybroda od wielu lat w doświadczeniach odmianowo-porównawczych oceniano wartość produkcyjną innych późnych odmian jabłoni.
Więcej »
Rosnąca konkurencja na rynku wymusza na handlowcach stosowanie różnych chwytów marketingowych i wprowadzanie ulepszonych produktów. Takim ulepszeniem może być, na przykład, znak Integrowanej Produkcji Owoców (IPO), o którego konieczności wprowadzenia w gospodarstwach sadowniczych rozmawiano podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Skierniewicach 23 października.
Więcej »
Choroby kory i drewna stanowią coraz większe zagrożenie w intensywnej produkcji sadowniczej. Często, wkrótce po posadzeniu, obserwujemy obumieranie i zamieranie wielu drzew. Straty są jeszcze większe, gdy po porażeniu 4–5-letnich drzew sukcesywnie wyniszczane są poszczególne partie ich koron, aż do całkowitego obumarcia. W uprawie drzew ziarnkowych choroby kory kojarzą się producentom ze zgorzelą kory, rakiem drzew owocowych lub zgnilizną pierścieniową podstawy pnia. U drzew pestkowych dostrzegany jest tylko rak bakteryjny. Patogenów atakujących korę i drewno drzew owocowych jest jednak znacznie więcej. W początkowym okresie rozwoju procesu chorobowego objawy u wszystkich są bardzo podobne. Jeszcze nie tak dawno niewielu producentów zaliczało brunatną zgniliznę owoców drzew ziarnkowych do chorób kory, gdyż najwyraźniejsze jej objawy występują na owocach. Podobnie wygląda postrzeganie objawów brunatnej zgnilizny owoców drzew pestkowych — dostrzegamy tylko obumieranie kwiatów i zgniliznę owoców. W ostatnich kilkunastu latach pojawiło się wiele grzybów atakujących korę drzew owocowych i stanowiących coraz większe zagrożenie dla sadów i szkółek drzew owocowych. Sadownicy powinni pamiętać również o tym, że im więcej chorób kory w sadzie, tym silniejsze porażenie owoców oraz większe straty w czasie ich przechowywania.
Więcej »
Pomimo wysokich zbiorów jabłek w Polsce (według — bardzo optymistycznego — szacunku przedwynikowego GUS — 2,3 mln ton, o 8% więcej niż w ubiegłym roku) ceny owoców przemysłowych były jesienią rekordowe. Wynikało to, między innymi, z dużego zapotrzebowania na koncentrat jabłkowy ze strony odbiorców (głównie w Niemczech). W większości krajów UE zbiory jabłek były bowiem niższe, skończyły się zapasy koncentratu jabłkowego z zeszłego roku, a dodatkowo — niższa podaż pomarańczy dla przetwórstwa wzmogła zapotrzebowanie na jabłka.
Więcej »
Większość sadowników dobrze opanowała prowadzenie drzew, wielu ciągle popełnia jednak drobne błędy. Postaram się przedstawić kilka ważnych informacji dotyczących cięcia, które mogą pozwolić na ograniczenie kosztów prowadzenia drzew w sadzie i zapewnienie corocznego obfitego plonowania.
Więcej »
Spanish Bush w wolnym przekładzie z języka angielskiego oznacza hiszpański krzak. Jest to system prowadzenia czereśni, w którym przez wyprowadzenie z pnia wielu konarów nie dopuszcza się do zbyt silnego wzrostu drzew. Niewielkie rozmiary drzewa pozwalają na zbieranie wszystkich owoców bez użycia drabin, co jest szczególnie ważne, gdy koszt pracy ludzkiej jest wysoki. Dodatkowo, w małych drzewach lepsza jest penetracja światła słonecznego do wnę-trza koron, co pozwala uzyskać owoce wysokiej jakości.
Więcej »
Coraz powszechniej wprowadza się do uprawy rośliny pochodzące z kultur tkankowych. Niektóre działy produkcji sadowniczej w Polsce są w tej dziedzinie nieco opóźnione. Metodą in vitro rozmnaża się podkładki wegetatywne jabłoni, czereśni oraz sadzonki elitarne truskawek. Borówka wysoka w większości jest również mnożona w laboratoriach. Podstawową przeszkodą dla szerokiego wprowadzenia do uprawy tak otrzymanego materiału jest jego wysoki koszt, wynikający z nakładów na prowadzenie laboratorium in vitro. Rośliny rozmnażane in vitro są jednak zdrowsze i plenniejsze, a producenci skłoni więcej za nie płacić. Udowodniono na przykład o 20% wyższą plenność wiśni odmian 'Łutówka' i 'North Star' rozmnażanych in vitro w porównaniu z tymi samymi odmianami rosnącymi na antypce.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W Polsce uprawa ogórków pod osłonami zlokalizowana jest głównie w kilku dużych rejonach — w okolicach Nowego Sącza, Lublina i Zamościa, Wrocławia, Kalisza i Grudziądza. Na dosyć dużej powierzchni ogórki uprawia się także w centralnej Polsce. Każdy producent przed przystąpieniem do nowego zimowo-wiosennego cyklu uprawy ogórków powinien podjąć decyzję o terminie sadzenia — uzależnionym od warunków klimatycznych panujących w jego rejonie — i dobraniu do tego terminu odpowiedniej odmiany.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Zestaw odmian warzyw polowych oferowanych przez firmę Syngenta Seeds można było obejrzeć, między innymi, podczas Dni Otwartych zorganizowanych 28 i 29 sierpnia w gospodarstwie Iwony i Pawła Łuczaków w Ożarowie Mazowieckim. W tydzień później podobny pokaz miał miejsce w Gniazdowie koło Kalisza, gdzie kolekcję przygotowano na polu Jana Chlasty. Współorganizatorem tych prezentacji była Syngenta Crop Protection.
Więcej »
Tegoroczne "Dni Otwarte" firmy Rijk Zwaan zorganizowane zostały po raz pierwszy w nowej stacji doświadczalnej w Witkach koło Błonia i połączone były z oficjalnym rozpoczęciem działalności tej placówki. Na uroczystym otwarciu 11 września obecni byli, między innymi, właściciel firmy Maarten Zwaan z Holandii, dyrektor niemieckiego oddziału Rijk Zwaan Peter Riechert oraz przedstawiciele ambasady holenderskiej w Polsce — Adrie Bove i Janusz Gołos. W ciągu dwóch kolejnych dni — do 13 września — kolekcja odmian otwarta była dla zwiedzających.
Więcej »
Polska, z produkcją około 600 tysięcy ton, znajduje się w czołówce europejskich producentów cebuli — zaraz za Hiszpanią (1,10 mln ton) i Holandią (883 tys. ton). Kraje te są największymi konkurentami Polski na rynkach unijnych. Natomiast w krajach Europy Środkowowschodniej, oprócz Holandii, konkurują z nami również niektóre państwa azjatyckie, na przykład Indie — w latach dobrego urodzaju.
Więcej »
Wójt Charsznicy Jan Żebrak ocenia, że w ich gminie kapustę uprawia się na powierzchni 2,5 tysiąca hektarów. Wiele gospodarstw ma własne kwaszarnie, a aż 131 firm zajmuje się konfekcjonowaniem warzyw kwaszonych. 14 września po raz dziewiąty zorganizowano tam "Dzień Kapusty". W czasie tego święta tradycyjnie wybrano "królową i króla kapuścianej krainy" — zaszczyt ten przypadł Halinie Kruszec i Mieczysławowi Banachowi. Producentów kapusty z rejonów odległych przyciągają do Charsznicy głównie polowe prezentacje odmian — tym razem przygotowane przez firmy Bejo Zaden, Seminis Vegetable Seeds oraz Syngenta Seeds, a także ekspozycja innych przedsiębiorstw oferujących środki produkcji do uprawy warzyw polowych.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Tak w skrócie charakteryzują targi Horti Fair, odbywające się na początku listopada w Amsterdamie, ich organizatorzy. Rzeczywiście — w dniach 5.–8.11.2003 r. — pokazano, jak policzyli organizatorzy, ponad 425 nowości: odmianowych, technicznych oraz dotyczących sprzedaży produktów. Od 4 lat "dwa w jednym", czyli umieszczone pod wspólnym dachem targi techniki ogrodniczej (NTV*) i wystawa roślin ozdobnych (przeniesiona z Aalsmeer), stanowią niepowtarzalną okazję globalnego spojrzenia na sytuację światowego biznesu kwiaciarskiego, tendencji w nim panujących oraz poznania rozdających karty na międzynarodowym rynku. Na powierzchni około 40 000 m2, której większa część przypadła na pokazy techniczne, swoją ofertę zaprezentowało przeszło 900 wystawców z 50 krajów. Zwiedzających było prawie 56 000.
Więcej »
W pierwszej części artykułu scharakteryzowałam rynek roslin ozodobnych w Rosji, a także ofertę tamtejszych gospodarstw ogrodniczych oraz eksporterów zaprezentowaną podczas wystawy "Cwiety '03", która odbyła się 4–8 września br.
Więcej »
Jesienna edycja targów Flormart/Miflor, które odbywają się w połowie września w Padwie, jest z roku na rok coraz bardziej imponująca. Systematycznie zwiększa się bowiem liczba wystawców — ostatnio, czyli 12.–14.09.2003 r., było ich 1211, w tym 208 zagranicznych z 26 krajów — oraz łączna powierzchnia ekspozycji (35 000 m2). Impreza staje się zarazem uznanym międzynarodowym forum przedstawicieli biznesu roślin ozdobnych. Choć charakterystyczne są gatunki śródziemnomorskie, to nie brakuje i tych o szerszym zasięgu, których nowe odmiany mają niekiedy w Padwie swoje europejskie premiery, wyprzedzające listopadowe targi Horti Fair w Amsterdamie czy lutowe IPM w Essen.
Więcej »
Gienadij Łastowski (fot. 1) rozpoczął przygodę z kwiaciarstwem w 1988 roku, w okresie pierestrojki. Skromne początki, polegające na dekorowaniu wnętrz roślinami, raczej nie wskazywały na to, że w niedalekiej przyszłości staną się podstawą biznesu, który będzie się z roku na rok coraz bardziej rozkręcał. Biznes ten to potężna dziś, moskiewska hurtownia Green Line, której powstanie i funkcjonowanie pokazuje kierunki rozwoju kwiaciarskiego rynku Rosji.
Więcej »
W I części artykułu Autorka przedstawiła gatunki i odmiany roślin, z których na tak zwaną zieleń ciętą pozyskuje się ozdobne pędy lub które stanowią dodatki do kompozycji dzięki drobnym kwiatom. Tym razem prezentujemy kolejne rośliny, z których chętnie korzystają flo-
ryści (redakcja).
Więcej »