• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 01/2004

Więcej »
Reforma wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw przeprowadzona w 1996 roku dotyczyła przede wszystkim sektora owoców i warzyw świeżych (przeznaczonych do bezpośredniego spożycia). Istotne zmiany dotyczące tych produktów dla przetwórstwa zostały wprowadzone dopiero pod koniec 2000 roku. Z drobnymi zmianami system ten funkcjonuje do dzisiaj.
Więcej »
Wiele zjawisk skłonni jesteśmy przypisywać przygotowywaniu się Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Mało uwagi poświęcamy zasadniczym zmianom — jakimi było wprowadzenie gospodarki rynkowej i większe powiązanie polskiej gospodarki ze światową — które determinują konieczność działania innego niż dawniej. Przepisy UE tylko precyzują wiele kwestii skutecznego funkcjonowania na rynku, wskazując sposoby zorganizowania się, umożliwiające jednocześnie uzyskanie wsparcia ze środków publicznych.
Więcej »
Mimo że mija 13 lat od wejścia w życie ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25, ze zm.) niektóre jej zapisy nadal budzą wątpliwości. Do najbardziej kontrowersyjnych należą sprawy związane z wypłatą części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej. Poniżej chciałabym zwrócić uwagę na definicję zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, pojęcie "gospodarstwa rolnego" oraz możliwość wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty, gdy emeryt nabywa gos-podarstwo drogą dziedziczenia.
Więcej »
Więcej »
Do sezonu 2000/01 system wspomagania przetwórstwa pomidorów (oraz gruszek i brzoskwiń w syropie*) we Wspólnocie polegał na wypłacaniu zakładom przetwórczym różnicy między cenami minimalnymi surowca niezbędnego dla produkcji przetworów pomidorowych (pomidory mrożone, suszone, w puszkach całe lub w cząstkach, przeciery, koncentraty, sok pomidorowy ze świeżych owoców, sosy pomidorowe) a cenami surowca w krajach — głównych światowych producentach i eksporterach.
Więcej »
W Wageningen w Holandii odbyła się (6–9 lipca 2003 r.) trzecia międzynarodowa, konferencja "Quality in Chains" (w tłumaczeniu — "Jakość w łańcuchach"). Jej podtytuł — "Zintegrowane spojrzenie na jakość owoców i warzyw" — wyjaśnia, że celem spotkania była próba znalezienia wspólnej płaszczyzny w postrzeganiu jakości przez reprezentantów różnych specjalizacji. Dyskutowali genetycy, szkółkarze, agrotechnicy, specjaliś-ci zajmujący się nawożeniem, przechowalnictwem, przetwórcy, żywieniowcy, ekonomiści, eksperci do spraw marketingu i kontroli jakości oraz oczywiście przedstawiciele organizacji konsumenckich.
Więcej »
Więcej »
obradował w Warszawie 15 grudnia ubiegłego roku. W czterdzieści lat po pierwszym zjeździe reprezentantów wszystkich kół plantatorów warzyw i owoców (patrz ramka obok) w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się delegaci trzynastu działających obecnie zrzeszeń skupionych w Krajowej Radzie Plantatorów Warzyw i Owoców dla Przemysłu.
Więcej »
O pogodzie bodaj najczęściej rozmawiają Anglicy oraz sadownicy. Pierwsi, gdyż wymaga tego dobry ton, drudzy zaś dlatego, że mimo ogromnego postępu, pogoda jest wciąż czynnikiem o podstawowym znaczeniu w sadownictwie. Listopad, który zamienił się miejscami z październikiem i był najcieplejszy od lat, okazał się bardzo kłopotliwy dla właścicieli zwykłych przechowalni. Ciepło powodowało szybkie przejrzewanie owoców, które trzeba będzie szybko sprzedać. Oby spiętrzenie podaży nie skończyło się kłopotami na rynku. Złota polska jesień w listopadzie okazała się natomiast dodatkowym prezentem fortuny dla szkółkarzy, i to w sezonie, który i tak uznać powinni za udany. Dobre ceny owoców sprawiły, że sadownicy wykorzys-tywali okazję do restrukturyzacji nasadzeń.
Więcej »
22 listopada w Głownie k. Łodzi zainicjowało działalność Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i Owoców Jagodowych (KZPAiOJ). Jego założyciele (współpracują z sobą i związkiem przetwórczym od dwóch lat) dostrzegli korzyści wynikające ze wspólnego działania i chcą teraz w formalnym związku połączyć siły plantatorów z innych regionów kraju. Zrzeszenie powstało na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, co w przyszłości pozwoli tworzyć w oparciu o KZPAiOJ organizacje producenckie. Prezesem nowej organizacji plantatorów został Kazimierz Piotrowski.
Więcej »
Więcej »
Do "Krainy Galindów" — położonej nad jeziorem Bełdany, jednej z oryginalniejszych mazurskich atrakcji turystycznych — pod koniec września firmy Syngenta Seeds i Hydro Poland zaprosiły największych naszych producentów pomidorów. Spotkanie to było równie ciekawe, jak sceneria, w której je zorganizowano, zabawa poprzedzona była jednak wykładami (fot. 1).
Więcej »
W programie VII Dnia Marchwi, zorganizowanego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej, przygotowano tym razem blok wykładów na tematy związane z ochroną i nawadnianiem, wystawę i polowy pokaz maszyn oraz zaprezentowano 86 odmian marchwi. Zwiedzający oceniali, że jak na tak suchy rok, przy raczej oszczędnym nawadnianiu i nie najlepszych warunkach glebowych (przeważa tam gleba klasy IV b) kolekcja odmian prezentowała się całkiem dobrze. Jak podaje Zygmunt Czarniak dyrektor RZD w Żelaznej, w którym marchew uprawiano na 67 hektarach — średnie plony były jednak od 15 do 25% niższe niż w ubiegłych latach. Niestety, nie znalazło to odzwierciedlenia w cenach marchwi, które w połowie października były o około 15–20% niższe niż w poprzednim sezonie.
Więcej »