• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 05/2004

Rozmowa z Adamem Zychem — Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 4/2004) przedstawione zostały uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru paliwa dla kotłowni (red.).

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze paliwa, istotna jest wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na budowę źródła energii cieplnej.
Więcej »
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ w WarszawiW styczniu 2004 r. ceny skupu warzyw i jabłek deserowych były wyższe niż w grudniu 2003 r., niższe były natomiast notowania jabłek przemysłowych. W lutym ceny skupu większości gatunków warzyw (oprócz cebuli, sałaty i porów) oraz jabłek w spółdzielniach ogrodniczych obniżały się. Spółdzielnie korzystały głównie z rezerw zimowych, a pogoda nie wpływała na płynność dostaw. W lutym pojawiły się krajowe pomidory i ogórki spod osłon. W tym roku — ze względu na duże zapotrzebowanie — ceny skupu cebuli w spółdzielniach w stosunku do ubiegłorocznych były wyższe o ponad 60% (o tyle były też wyższe ceny cebuli obieranej w zakładach przetwórczych). W marcu nie odnotowano już znaczących wahań cen w stosunku do lutowych.
Ze względu na osłabienie handlu z Rosją i wzrost podaży na krajowym rynku warzyw, które zwykle eksportowano do tego kraju, obniżyły się ceny, na przykład kapusty białej w stosunku do notowań z marca 2003 roku.
Więcej »
Jednym z pożądanych atrybutów każdego produktu jest znak handlowy, zwany potocznie marką. Pełni ona funkcję reklamową i jest chronionym prawnie dobrem o charakterze intelektualnym, niejednokrotnie o znacznej wartości majątkowej. Znakiem handlowym jest nazwa i znak graficzny firmy, które są podstawowym wyróżnikiem jej wizerunku. Elementy te pozwalają zwrócić uwagę nabywcy na konkretny produkt, konkurujący na sklepowej półce z innymi towarami — podobnymi, ale pochodzącymi od innych dostawców. Na świecie marka stała się już nieodłączną częścią wielu produktów, w tym owoców (fot. 1) oraz warzyw. Na polskim rynku ogrodniczym nieczęsto spotyka się jeszcze towary markowe, zwłaszcza wśród świeżych owoców, warzyw oraz roślin ozdobnych. Zdarzają się wyjątki, jak pomidory z Krzeszowic czy Siechnic albo rośliny rabatowo-balkonowe ze znakiem Proven Winners z Plantpolu. Nie wszystkie one są jednak opatrzone znakiem handlowym (niezarejestrowany znak handlowy nazywa się znakiem towarowym).
Więcej »
Bez nawadniania polowa produkcja ogrodnicza nie zapewnia w naszych warunkach klimatycznych stabilnych, wysokich plonów dobrej jakości, a produkcja pod osłonami bez dostarczania wody jest niemożliwa. Woda miejska lub z ujęcia wiejskiego jest zwykle uzdatniana do celów pitnych i w związku z tym zbyt droga, aby jej użycie do nawadniania było opłacalne. Poniżej przedstawiam zasady wykonania studni głębinowej, zgodne z polskimi przepisami. Ponieważ wiele takich studni funkcjonuje u nas bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego (oprócz innych sankcji rodzi to obowiązek ponoszenia podwójnej opłaty ekologicznej), w jednym z kolejnych artykułów opiszę, jak zalegalizować wcześniej wykonane ujęcie wód podziemnych.
Więcej »
W pierwszym artykule z tego cyklu (HO 4/2004) zwróciłam uwagę na podstawowe akty prawne funkcjonujące w UE oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przedstawiłam również ogólne zasady, które od 1 maja 2004 r. będą musiały być respektowane przez wszystkie polskie instytucje uczestniczące w realizacji spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób przemieszczających się po krajach Wspólnoty. Poniżej zwracam uwagę na zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzeń unijnych oraz na polskie instytucje ubezpieczenia społecznego, które realizują te rozporządzenia. W kolejnej części przedstawię drogę wniosku o przyznanie emerytury rolniczej, gdy wnioskodawca pracował również w innym kraju UE.
Więcej »
"Jak nas widzą, tak nas piszą". Nad wizerunkiem firmy trzeba pracować, aby odnieść sukces na rynku. Pierwszym warunkiem powodzenia jest ustalenie zasad współpracy członków grupy, aby mogli się oni dobrze postrzegać i oceniać. Działanie w grupie opiera się na wspólnym podejmowaniu decyzji. Mimo że poszczególni członkowie mogą mieć różne poglądy, konieczny jest sprawny system podejmowania decyzji — zgodnych z wolą większości i poszanowaniem mniejszości. Do tego niezbędne jest uzgodnienie, przyjęcie oraz wdrożenie jednoznacznie określonych procedur.
Więcej »
Przystępując do wdrażania systemu HACCP w zakładzie przetwórczym należy na wstępie określić, czy system będzie obejmował całą produkcję, jeden wyrób, jedną linię produkcyjną, produkcję wyrobów nowo wprowadzanych lub nowych technologii, czy będzie również dotyczył procesów pomocniczych? Poniżej przedstawiam przykład wdrożenia systemu HACCP w przedsiębiorstwie, które od ponad stu lat utrzymuje czołową pozycję na europejskim rynku, produkując komponenty i tak zwane wsady owocowo-zbożowe dla przemysłu mleczarskiego.
Więcej »
Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym także przez gospodarstwa rodzinne wymaga dysponowania majątkiem, na który składają się środki rzeczowe oraz finansowe.
Więcej »
Więcej »
Gdyby mnie zapytano, co było istotą tegorocznego spotkania w Limanowej, odpowiedziałbym: "integrowana produkcja owoców stała się problemem rynkowym, a rynek pozostał naszym podstawowym problemem". Znacznie dosadniej niż ja, wyraził to jeden z gości limanowskiego seminarium — dr Kurt Timoschek. Mówiąc o obecności polskich jabłek na rynku czeskim, zaprezentował ceny naszych owoców w porównaniu z oferowanymi przez innych dostawców. Polskie ceny były najniższe — dwa i więcej razy niższe od proponowanych przez innych. Na kanwie tych danych usłyszeliśmy refleksję, której sens był mniej więcej taki: "Bardzo dobrze, że polscy sadownicy potrafią robić interesy nawet przy tak niskich cenach. Ale nie świadczy to zbyt pochlebnie o ich inteligencji".
Więcej »
Na uzyskanie dobrych wyników zwalczania zarówno nasionnicy trześniówki, jak również owocnic w sadach jabłoniowych i śliwowych, oprócz doboru odpowiednich insektycydów (lista środków polecanych do zwalczania tych szkodników znajduje się w aktualnym Programie ochrony roślin sadowniczych) duży wpływ ma termin przeprowadzenia zabiegu. W jego wyznaczeniu i określeniu progu zagrożenia ze strony tych szkodników najbardziej pomocne okazują się białe i żółte pułapki lepowe.
Więcej »
Rosnące koszty produkcji przy równoczesnym spadku cen uzyskiwanych za owoce powodują, że coraz ważniejsze staje się wprowadzanie do ochrony sadów czy plantacji nowoczesnych technologii. Wiele mówi się o pożytecznych drapieżcach w sadach czy na plantacjach, jak i o niekonwencjonalnych metodach zwalczania chorób. Poznanie tych metod staje się także ważne w związku z naszym bliskim wejściem do UE, gdzie ważne jest udokumentowanie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. O tych sprawach można było usłyszeć podczas Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych (25–26 lutego) w Skierniewicach, zorganizowanej przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
Więcej »
Choroba ta powodowana przez grzyb Podosphaera leucotricha jest — po parchu jabłoni — najpowszechniej występującą w sadach jabłoniowych. Nasilenie mączniaka jest zmienne w poszczególnych latach, do czego w znacznej mierze przyczyniają się zimowe spadki temperatury. Sprawca choroby zimuje bowiem w postaci strzępek grzybni w pąkach, które zostały zakażone w poprzedzającym sezonie. Zakażone pędy mają często zahamowany wzrost, a ich wierzchołki są przebarwione na srebrzystoszaro. Zważywszy, że tegoroczna zima nie poczyniła znaczących uszkodzeń porażonych pąków należy się liczyć z koniecznością wykonania w wielu sadach wczesnowiosennych zabiegów w celu ograniczenia infekcji pierwotnych mączniaka jabłoni. Jedną z metod jest wycinanie porażonych pędów, na których wczesną wiosną pojawiają się objawy tej choroby (np. na rozwijających się liściach), inną zaś — stosowanie fungicydów hamujących zarodnikowanie grzyba P. leucotricha. W towarowych sadach wycinanie porażonych pędów jest jednak rzadko praktykowane ze względu na pracochłonność, mimo iż z punktu widzenia integrowanej ochrony bardzo polecane. Dlatego podstawową metodą ograniczania źródła infekcji w takich sadach są zabiegi chemiczne.
Więcej »
Inova Fruit planuje rozprowadzenie w tym roku wśród belgijskich i holenderskich sadowników należących do organizacji handlowych Fruitmasters, Geenery, Zuid-Limburg, Zaltbommel i Hasbongouw czterech nowych odmian jabłoni 'Delcoros' (Autento®) 'CPRO-Nr. 47' (Wellant®), 'FAW 5878' (Diwa®, Junami®), i 'Civni' (Rubens®). Na rynek będą wprowadzane jako odmiany klubowe.Sadownicy, którzy zdecydują się na ich uprawę, będą musieli korzystać z doradztwa prowadzonego przez komercyjne firmy doradcze, wymagane będzie wprowadzenie w gospodarstwie systemu EUREPGAP. Jedno drzewko tych odmian typu knip-boom będzie kosztowało 5 euro, znaczna część tej sumy (do 60%) ma być zwracana przez fundusze z UE. Dodatkowo, producent będzie zobowiązany do odprowadzania do Inova Fruit 2,5 eurocenta od kilograma sprzedanych owoców. W przypadku odmian Rubens® i Junami® minimalna powierzchnia nowego nasadzenia to 1 hektar, a odmiany Wellant® — 0,5 ha.
Więcej »
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sadów Karłowych (International Dwarf Fruit Tree Association — IDFTA) to organizacja założona w 1958 roku przez grupę amerykańskich sadowników, szkółkarzy i naukowców ze stanu Michigan w celu promocji sadów karłowych i lepszego zrozumienia natury takich drzew, poprzez wykorzystanie badań naukowych oraz wymianę informacji pomiędzy producentami. W ciągu kilku lat IDFTA stała się organizacją zrzeszającą sadowników ze wszystkich stanów USA, a później — z większości krajów świata. Co roku członkowie stowarzyszenia zbierają się na konferencjach wyjazdowych, z których ostatnia odbyła się 1.–4.03.2004 r. w Bolzano, stolicy włoskiego Południowego Tyrolu.
Więcej »
Więcej »
Zapylanie kwiatów roślin owadopylnych jest najtańszym czynnikiem plonotwórczym w produkcji ogrodniczej. Jego znaczenie jest często niedoceniane przez plantatorów. Niedostateczna liczba owadów zapylających na plantacjach roślin owadopylnych wpływa na spadek plonów i pogorszenie jakości owoców i nasion. Wyniki badań dowodzą, że wiele gatunków roślin uprawianych w całkowitej izolacji od owadów nie zawiązuje owoców w ogóle — są to gatunki obcopylne, które wymagają zapylenia krzyżowego, a więc przeniesienia pyłku z kwiatów jednej rośliny na znamię słupka innej. Wybitnie obcopylne są, między innymi czereśnie, niektóre wiśnie, śliwy oraz grusze (tab. 1).
Więcej »
Nieodzownym elementem każdej instalacji nawodnieniowej są filtry — siatkowe, dyskowe lub piaskowe. Ich typ dobieramy w zależności od rodzaju zanieczyszczenia wody, a wielkość — zależy od maksymalnego przepływu wody w instalacji i poziomu jej zanieczyszczenia. Bardzo popularne i zazwyczaj najtańsze są filtry siatkowe, które służą przede wszystkim do oddzielania zanieczyszczeń mechanicznych.
Więcej »
Więcej »
1 maja bieżącego roku staliśmy się członkami Wspólnoty Europejskiej. Z nowymi warunkami i wyzwaniami wiążą się szanse i zagrożenia, w tym także dla sadowników. Są one jednakowe dla wszystkich, lecz problem w tym, kto potrafi skorzystać z szans lub uniknąć zagrożenia. Jestem przekonany, że sadownicy, którzy szybko i skutecznie dostosują się do nowej rzeczywistości osiągną lepsze wyniki ekonomiczne niż przed 1 maja 2004 r.
Więcej »
Firma BASF w ostatnich dniach lutego zorganizowała wyjazd szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Sadownicze ("Fruchtwelt Bodensee") do Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim. Podczas kilkudniowego pobytu w Niemczech zwiedziliśmy także prywatne gospodarstwa sadownicze oraz centra logistyczne.
Więcej »
Roztocz truskawkowiec (Phytonemus pallidus) od lat zaliczany jest do grupy najgroźniejszych szkodników truskawki. Ostatnio obserwuje się wzrost liczby zasiedlonych przez niego plantacji oraz wzrost zagęszczenia szkodnika na liściach. Przyczyniło się do tego zapewne pobieranie sadzonek nie tylko z plantacji matecznych, ale i z owocujących, często porażonych przez roztocza roślin. Z sadzonkami szkodnik przenosi się na nowo zakładane plantacje i tam pozostaje, systematycznie zwiększając swoją liczebność. W największym stopniu uszkadzane są zatem najstarsze plantacje.
Więcej »
Polska od lat jest potentatem w uprawie truskawek przemysłowej odmiany 'Senga Sengana'. W ostatnich latach udział w produkcji tej wrażliwej na szarą pleśń odmiany powoli maleje, a wzrasta udział odmian typowo deserowych, o owocach wysokiej jakości, dobrze znoszących transport i krótkotrwałe przechowywanie. Uprawa takich odmian jest bardziej opłacalna niż 'Sengi Sengany', dla dużych, atrakcyjnych i jędrnych owoców łatwiej znaleźć zbyt. Odmiany typowo deserowe mają jednak większe wymagania co do warunków glebowych i sposobu uprawy. Należy rozwijać produkcję truskawek deserowych metodami proekologicznymi, bowiem owoce zdrowsze, nieskażone środkami ochrony roślin będą na pewno bardziej konkurencyjne na rynku unijnym, niż te z upraw tradycyjnych.
Więcej »
Seminarium Sadownicze, które odbyło się 24–25 marca, poświęcone było konieczności wprowadzania metod integrowanej produkcji, mogącej być "wstępem" do bardziej rozwiniętych systemów certyfikacji gospodarstw. Według Kurta Timoschka z Austrii, zmiany — głównie te dotyczące centralizacji podaży — zachodzą w Polsce zbyt wolno i można za to "winić" zbyt wysokie ceny uzyskiwane za owoce przez polskich producentów. Według niego, EUREPGAP nie jest dla polskich sadowników priorytetem, znacznie ważniejsze jest wprowadzenie systemu IP i utworzenie centrów logistycznych. Wraz z nim do Limanowej przyjechało jeszcze trzech wykładowców z Austrii, według których wprowadzanie wymaganych przez europejskie sieci handlowe certyfikatów jest znacznie łatwiejsze i tańsze, jeśli działa się wspólnie — w mniej lub bardziej sformalizowanych związkach producentów. Poniżej przedstawiam najważniejsze głosy z bardzo żywej dyskusji, jaka wywiązała się po sesji referatowej (materiały konferencyjne są do nabycia w naszym wydawnictwie).
Więcej »
W krajach, w których winorośl uprawia się na skalę towarową, odmiany deserowe (inaczej: konsumpcyjne, stołowe) stanowią zaledwie kilka procent całkowitej produkcji. Na rynku znajdują się tam głównie winogrona importowane z krajów o gorącym i suchym klimacie, na przykład z południowej Azji, Ameryki czy północnej Afryki, gdzie najlepiej się udają.
Więcej »
W ostatnich latach obserwuje się u nas wzrost zainteresowania uprawą leszczyny. Przyczyniają się do tego wieści docierające z Lubelszczyzny o wysokich plonach orzechów laskowych zbieranych co roku z wielohektarowych, prawidłowo prowadzonych plantacji. Wiele wskazuje na to, że stopniowo traci swą aktualność opinia specjalistów z zakresu nauk sadowniczych, że "granica towarowej uprawy tego gatunku przebiega daleko na południe od naszego kraju". Według danych uzyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, średni plon orzechów laskowych określany na 5 plantacjach produkcyjnych w rejonie Lublina w latach 1990–1997 wyniósł 1,7 ton/ha, a więc był podobny do średniej wydajności włoskich plantacji, obliczonej dla 4 głównych rejonów uprawy leszczyny w tym kraju (Kampanii, Lacji, Piemontu oraz Sycylii — (ok. 1,7 ton/ha) i wyższy niż przeciętne plony orzechów laskowych w Turcji (0,9 ton/ha).
Więcej »
Brokuł jest rośliną, która z roku na rok zdobywa coraz większą popularność na naszym rynku. Wprawdzie pod tym względem nie dorównuje kalafiorowi, ale jest coraz chętniej kupowany i często gości na naszych stołach. Znane są coraz powszechniej jego właściwości przeciwrakowe związane z antyoksydacyjnym działaniem polifenoli oraz zawartością sulforafanu.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
9 marca w Nowym Tomyślu producenci już po raz jedenasty spotkali się na Międzynarodowej Konferencji Szparagowej, zorganizowanej przez Związek Producentów Szparaga oraz Katedrę Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wsparcia tej imprezie udzieliły również Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu.

Więcej »
Więcej »
...były tematem upowszechnieniowej konferencji "Nauka — Praktyce" zorganizowanej 4 marca przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.
Więcej »
Wprowadzane obecnie nowe odmiany pomidorów wymagają dostosowania agrotechniki do szczegółowo opracowanych indywidualnych firmowych zaleceń. Zakres optymalnych zawartości składników w pożywce i podłożu należy dostosować do wymagań odmian, uwzględniając ich typ (silnie rosnące o owocach średniej wielkości i mięsiste, wielkoowocowe oraz drobnoowocowe i przeznaczone do zbioru w gronach) oraz to, czy wykazują one przewagę cech wegetatywnych czy generatywnych.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Już w starożytności były uprawiane sałaty o pokroju rozety. Do Polski trafiły dopiero na początku XVI w., sprowadzone przez Królową Bonę. Wtedy też pojawiły się informacje o sałacie wiążącej główki. Do dziś trwają spory, jaki gatunek był protoplastą sałaty uprawnej. Prawdopodobnie była to Lactuca scariola (syn. L. serriola), czyli tak zwana sałata kompasowa, występująca dziko w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej, na południu Syberii, w Azji Mniejszej, Północnych Indiach i Afryce. Łacińską nazwę gatunku przejęło wiele krajów i zaadaptowało jako zwyczajową nazwę form uprawnych. Polską nazwę sałata wzięto prawdopodobnie od włoskiej nazwy "insalata" — potrawy, jaką najczęściej z niej przyrządzano, czyli mieszanki różnych warzyw.
Więcej »
W ostatnich latach znacznie się zwiększył popyt na kwiaty hipeastrum (Hippeastrum sp.), przede wszystkim dzięki pojawieniu się nowych odmian. Powierzchnia uprawy tej rośliny w Holandii wynosi około 100 ha, ale kwiaty sprzedawane na tamtejszych giełdach (ponad 50 mln rocznie) pochodzą także z plantacji prowadzonych w Izraelu i w południowej Afryce. W Polsce hipeastrum — zwane rzadziej zwartnicą — zasługuje na większe rozpowszechnienie. Głównie ze względu na niewielkie nakłady robocizny przy jego uprawie, która ponadto nie jest trudna. Nawet zimą, w okresie niedoboru światła, można wyprodukować kwiaty dobrej jakości.
Więcej »
W poprzednim odcinku (HO 4/2004) opisałam wybrane nowości z grupy roślin balkonowo-rabatowych, zaprezentowane na tegorocznych targach IPM (Internationale Pflanzen Messe). Tym razem przedstawiam niektóre nowe gatunki i odmiany roślin doniczkowych pokazane podczas tej międzynarodowej imprezy, która odbyła się na przełomie stycznia i lutego w niemieckim mieście Essen.
Więcej »
Niemcy, zwłaszcza ich wschodnia część, to kraj postrzegany jako potencjalny rynek zbytu dla naszych produktów kwiaciarskich. Warto więc poznawać konkurentów — tamtejszych ogrodników — i konfrontować własne szanse. Przedstawiamy kilka gospodarstw naszych zachodnich sąsiadów, które znalazły się na szlaku podróży członków Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych na targi IPM '04. O paru innych zakładach napiszemy w jednym z kolejnych numerów "Hasła" — redakcja.
Więcej »
Co roku w Niemczech Wydział Ogrodnictwa i Uprawy Winorośli w Veitshchheim, we współpracy z bawarskimi specjalistami z zakresu uprawy roślin ozdobnych, przedstawia listę najlepszych nowych odmian roślin rabatowych i balkonowych. Kreacje te prezentowane są następnie szerokiej publiczności, która wskazuje odmiany najlepiej spełniające jej oczekiwania odnośnie obfitości kwitnienia, zdrowotności i szczególnych walorów dekoracyjnych roślin. W ubiegłym roku 31 firm hodowlano-nasiennych z całej Europy przedstawiło do oceny w sumie 800 nowych gatunków i odmian, które w Niemczech mają szansę stać się przebojami w bieżącym sezonie.
Więcej »
Wiosenna edycja targów Flormart/Miflor, które odbywają się w Padwie, ustępuje tej jesiennej (czyt. HO 11/2003) wielkością, popularnością wśród zwiedzających i znaczeniem na międzynarodowym rynku roślin ozdobnych. Z drugiej strony, różni się nieco od tej drugiej tematyką — typowym, kwiaciarskim i szkółkarskim prezentacjom towarzyszą stoiska poświęcone warzywom i owocom, a także technice ogrodniczej (ta część imprezy nosi nazwę Tecnohortus) oraz leśnictwu i terenom zieleni (Forestry). Tegoroczne wiosenne targi padewskie zajęły w sumie powierzchnię 14 000 m2, zgromadziły około 500 wystawców i w ciągu trzech dni (20–22 lutego br.) zwabiły mniej więcej 25 000 zwiedzających. Jak podkreślali organizatorzy, jednym z głównych tematów, jakie w tym roku proponował Flormart/Miflor, był rozwój rynku produktów ogrodniczych na skutek rozszerzania Unii Europejskiej. Z tego powodu zaproszono więcej niż zwykle importerów z Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, a także z Rosji oraz Chorwacji.
Więcej »
HortiFlora Europe Poland, po polsku określana jako Warszawskie Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Kwiatów, odbyła się po raz drugi, 18–20 marca br. W tym samym, co poprzednio — dwa lata temu — miejscu, czyli w nowoczesnym Warszawskim Centrum EXPO XXI. Główny organizator tej imprezy, holenderskie przedsiębiorstwo BTO, promował ją jako "platformę do prowadzenia interesów" w największym kraju spośród nowych członków UE, jednym z najważniejszych wschodnioeuropejskich importerów roślin ozdobnych. Tegoroczna edycja HortiFlory nie była jednak większa od poprzedniej — na powierzchni około 1900 m2 zaprezentowało swoją ofertę 48 firm z 6 krajów: Holandii, Włoch, Polski, Sri Lanki, Danii, Niemiec.
Więcej »
Towarzysząca targom HortiFlora Europe Poland 2004 konferencja, która odbyła się 19 marca na terenie Warszawskiego Międzynarodowego Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Expo XXI, nosiła tytuł: "Polski sektor ogrodniczy na progu integracji z Unią Europejską". Seminarium to, w którym uczestniczyło około 130 osób, zorganizowali: holenderska firma BTO, Ambasada Królestwa Niderlandów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO). W programie konferencji znalazły się, pomimo ogólnego tytułu, przede wszystkim tematy dotyczące roślin ozdobnych, co nawiązywało do charakteru targów HortiFlora.
Więcej »