• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 12/2004

W związku z możliwością wykorzystania funduszy unijnych wzrosło zainteresowanie szklarniami i ich wyposażeniem — reprezentacja firm oraz ich oferta w technicznym pawilonie były bogatsze niż przed rokiem (fot. 1). Obecnie nie stawia się może tylu nowych szklarni, co rok czy dwa lata temu, natomiast ogrodnicy często inwestują w wyposażenie już istniejących obiektów — w stoły zalewowe, kurtyny energooszczędne, rynny uprawowe czy w automatykę szklarniową.
Więcej »

Cztery główne bloki tematyczne — pole, hodowla, ogród i las oraz rozwój wsi, niemal o 60% większa ekspozycja produktów ogrodniczych i środków produkcji dla tej branży, o prawie 30% większa powierzchnia (łącznie 29 000 m2) targów, ponad 1000 wystawców z 20 państw, prawie 80 000 zwiedzających to oficjalne podsumowanie tegorocznej edycji Polagry-Farm, przedstawione przez organizatora — Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jak było naprawdę? Według mnie, nie gorzej niż przed rokiem. Czy lepiej?
Tu opinie są podzielone i z pewnością zależą od tego, co zwiedzający chcieli na Polagrze znaleźć (czytaj też relacje na kolejnych stronach).

Więcej »
Konieczność ciągłego poprawiania jakości owoców i doskonalenia technologii przygotowywania tych produktów do sprzedaży wyraźnie zarysowała się na tegorocznych poznańskich targach. W pawilonach Horti-Logistyka i Polagra-Farm mówiono również o konieczności zaoferowania jednorodnego, wystandaryzowanego produktu. To udaje się jednak, na razie, osiągnąć głównie członkom różnego rodzaju organizacji producentów. Osoby te jednak twierdzą, że kilka tysięcy ton na przykład jabłek to za mało, aby liczyć się na rynku międzynarodowym. Coraz częściej mówi się już o 100 000 ton jabłek, a nawet o większej masie i, jeśli potraktować poważnie słowa wystawców z Horti-Logistyki, już niedługo możemy doczekać się w Polsce firm z taką ofertą.
Więcej »
W pawilonach Krajowej Wystawy Ogrodniczej i "technicznym", jak co roku, zaprezentowały się głównie polskie firmy nasienne. Z zagranicznych ponownie obecna De Ruiter Seeds (która w czasie targów zorganizowała konferencję poświęconą marketingowi warzyw szklarniowych). Swoją ekspozycję miał również Rijk Zwaan, także będący organizatorem jednej z konferencji towarzyszących Polagrze oraz Selecta, reprezentująca na naszym rynku amerykańską hodowlę Hortag Seeds. Nickerson Zwaan przygotował tylko stoisko informacyjne. Pojawiły się także nowe firmy — izraelska Nirit i włoska Isi Sementi (fot. 1), reprezentowane przez Victusa, oraz włoska Franchi Sementi, poszukująca dopiero swojego przedstawiciela w Polsce.
Więcej »
Skupiły się one — jak zwykle — w pawilonach Krajowej Wystawy Ogrodniczej, organizowanej przez Oddział Poznański Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. W porównaniu z poprzednimi edycjami KWO, jej powierzchnia netto wyraźnie się skurczyła, także w części dotyczącej roślin ozdobnych, choć te ostatnie i tak dominowały na tej ekspozycji. Towarzyszyły jej zresztą — podobnie jak w ostatnich kilku latach — imprezy bukieciarskie: Międzynarodowa Wystawa Florystyczna i pokazy. Najbardziej jednak rzucał się w oczy brak wśród wystawców KWO kilku dotychczasowych jej bywalców i niedostatek odmian polskiej hodowli, które do tej pory najłatwiej można było dostrzec właśnie podczas poznańskich targów.
Więcej »
W ostatnich latach obserwuje się odwrót od intensyfikacji rolnictwa, stąd konieczność nadzorowania upraw i potwierdzanie tych działań odpowiednim certyfikatem. Jednym z nich jest certyfikat Integrowanej Produkcji.
Więcej »
Po zeszłorocznym boomie na ciągniki i opryskiwacze w tym roku zwiększonym zainteresowaniem cieszą się agregaty uprawowe oraz sadzarki i maszyny do pielęgnacji upraw. Coraz większe plantacje wymagają korzystania z wydajnych maszyn, pozwalających w optymalnym terminie uporać się z koniecznymi zabiegami agrotechnicznymi. Wiele maszyn z tej grupy zaprezentowano na wystawie AGRO SHOW (24–27 września) w Bednarach koło Poznania.
Więcej »
W dniach 22–25 września grupa polskich przedsiębiorców i dystrybutorów zaproszona przez firmę Tradecorp gościła w Belgii, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z produktami oferowanymi przez tę firmę oraz zobaczyć efekty doświadczeń uprawowych. Tradecorp należy do światowej grupy SAPEC zajmującej się produkcją chemikaliów przemysłowych, rolnictwem, obrotem płodami rolnymi, logistyką i produkcją energii elektrycznej.
Więcej »
Więcej »
W pierwszym artykule z cyklu poświęconego unijnym dotacjom dla gospodarstw i przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolnego, przyznawanym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", Autor przybliżył dofinansowanie projektów w ramach dzia. Poniżej przedstawia kolejny ważny mechanizm pomocy, tym razem przeznaczonej dla młodych rolników.
Więcej »
W tym artykule chcę przedstawić zasady przyznawania prawa do zasiłku chorobowego — jednego ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, przewidzianego w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, ze zm.). O tym świadczeniu pisałam już w HO 4 i 5/2003, ale było to przed wejściem w życie ustawy z 2.04.2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 91, poz. 873).
Więcej »
W III kwartale tego roku obniżały się ceny skupu produktów ogrodniczych oferowane producentom przez firmy eksportujące. Duża podaż owoców i warzyw na rynku polskim oraz innych krajów europejskich sprzyjała niskim notowaniom. Oprócz jabłek, które były podstawowym produktem sadowniczym wysyłanym z Polski, eksportowano także wiśnie, maliny, śliwki oraz borówki wysokie.
W III kwartale za granicę kierowaliśmy także prawie wszystkie gatunki warzyw.
Więcej »
Każda część owocowego sezonu ma swoją specyfikę. Jesienią zwykle interesujemy się wielkością zbiorów w Polsce i za granicą, cenami owoców dla przetwórstwa oraz sytuacją na rynku materiału szkółkarskiego. W tym roku najcieplejszy od lat październik okazał się łaskawy dla szkółkarskich wykopków. Sadownicy narzekali natomiast na ciepłe noce i kłopoty z wybarwianiem się jabłek, zwłaszcza Jonagoldów. Niezadowoleni byli też właściciele zwykłych przechowalni, którym sezon skrócił się już na starcie. Ale to zaledwie część niespodzianek.
Więcej »
Polscy rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w niektórych unijnych programach rozwoju wsi i rolnictwa (programach rolno-środowiskowych), będą zobowiązani do przestrzegania wymagań, między innymi ujętych w zasadach Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Przed miesiącem (HO 11/2004) autorka przedstawiła jej definicję oraz miejsce w prawodawstwie unijnym i polskim. Szczegółowo przybliżyła także wymagania ZDPR dotyczące stosowania nawozów i ich przechowywania. Poniżej przedstawia pozostałe zagadnienia. Przestrzeganie zasad ZDPR będzie kontrolowane bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, a organem odpowiedzialnym za to będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W praktyce wielu producentów od dawna przestrzega już zaleceń ZDPR, co wynika z różnych regulacji prawnych.
Więcej »
Tegoroczne zbiory owoców i warzyw — w ocenie GUS z września — były wyższe niż w 2003 r. W III kwartale kończyła się kampania skupu owoców jagodowych, wiśni oraz czereśni. O 16% wyższa niż przed rokiem produkcja owoców jagodowych, niesprzedane zapasy z roku ubiegłego oraz konkurencja ze strony tanich, chińskich produktów spowodowała, że ceny w tym sezonie były wyjątkowo niskie (na przykład czarnych porzeczek w spółdzielniach ogrodniczych czterokrotnie niższe niż przed rokiem). Średnia cena truskawek deserowych była o 35% niższa niż w 2003 r., a owoców dla przetwórstwa — niższa o 63%. Tańsze były też czereśnie i wiśnie, których zbiory w 2004 r. wyniosły, odpowiednio, 48 000 ton (wzrost o 8%) i 201 000 ton (wzrost o 6%). W lipcu ceny niektórych warzyw były wyższe niż rok temu, ale już w sierpniu i wrześniu spadły poniżej poziomu z 2003 r. Inaczej było tylko w przypadku pomidorów, ogórków polowych (były droższe, ze względu na mniejsze zbiory, odpowiednio o 12% i o 15%) oraz fasoli szparagowej.
Więcej »
Rozwój warzywnictwa zależy przede wszystkim od opłacalności produkcji, a ta od wysokości cen skupu oraz cen detalicznych. Informacja o cenach jest istotnym instrumentem na rynku produktów ogrodniczych. Na tej podstawie ogrodnicy podejmują decyzje o skali produkcji, wyborze nowego gatunku czy odmiany do uprawy w gospodarstwie. Ceny skupu oraz ceny detaliczne są ze sobą ściśle powiązane. Wysokość tych drugich zależy przede wszystkich od podaży oraz popytu na poszczególne gatunki warzyw, możliwości zastąpienia ich innymi produktami oraz od miejsca i terminu sprzedaży. W najbliższych latach wraz z doskonaleniem bazy przechowalniczej, technologicznej oraz organizacyjnej ceny warzyw w Polsce będą się prawdopodobnie stabilizować.
Więcej »
Węgrzy są liczącym się producentem wiśni w Europie. Nie ilość, ale jakość produkowanych owoców odgrywa tam jednak pierwszorzędną rolę. Ich produkcja w latach 80.–90. ubiegłego wieku kształtowała się na poziomie około 100 000 ton. Po przemianach ustrojowo-gospodarczych i zmianie struktury gospodarstw z państwowych na prywatne wyraźnie się obniżyła i obecnie osiąga, w zależności od roku, około 50–70 tysięcy ton. Na Węgrzech powszechnie uważa się, że wiśnie dają najlepsze wyniki ekonomiczne w grupie drzew pestkowych.
Więcej »
Choroba ta występuje we wszystkich rejonach uprawy jabłoni na świecie. W Polsce spotykamy ją w sadach przydomowych oraz w towarowych niewłaściwie chronionych chemicznie. Znaczenie brudnej plamistości jabłek wzrosło, odkąd w produkcji sadowniczej pojawiła się wyraźna tendencja do ograniczonego stosowania środków ochrony roślin. Porażane przez tę chorobę bywają także owoce odmian odpornych na parcha jabłoni. Nie wpływa ona bezpośrednio na zmniejszenie plonu owoców, w wyraźny sposób jednak pogarsza jakość jabłek, co przy zwiększonych wymaganiach w stosunku do plonu skutkuje znacznymi stratami ekonomicznymi. Ze względu na to, że brudna plamistość nie stanowiła dotychczas poważnego zagrożenia dla sadów towarowych, nie ma u nas szczegółowych danych na jej temat.
Więcej »
W ostatnim roku wystąpił nienotowany od kilkunastu lat wzrost sprzedaży maszyn — głównie ciągników i opryskiwaczy. Powodem tego była pomoc, z jakiej mogli skorzystać rolnicy na zakup maszyn (środki z programu SAPARD) oraz obawa związana z wprowadzeniem VAT-u na maszyny. Wymiana parku maszynowego na nowy podyktowana jest koniecznością dostosowania się do wymagań związanych z intensywnością produkcji i jakością produkowanych owoców czy warzyw, jakie stawia przed naszymi ogrodnikami obecność na wspólnym unijnym rynku.
Więcej »
Uprawa brzoskwiń w USA ma, jak na tak "młode" państwo, długą tradycję. Ten pochodzący z Chin gatunek zaczęli prawdopodobnie uprawiać pierwsi hiszpańscy konkwistadorzy odkrywając Florydę i południową Georgię. Ze względu na dosyć wierne powtarzanie cech drzew rozmnażanych z siewu, podobnie jak w Europie, odmiany uprawne zostały wyselekcjonowane bardzo późno, gdyż dopiero pod koniec XVII w. Nadal można spotkać jeszcze w uprawie odmiany wyselekcjonowane pomiędzy 1850 a 1900 rokiem. Są to na przykład 'J.H. Hale', 'Belle of Georgia' czy, znana również w Europie, 'Elberta'.

Więcej »
Wzorem lat ubiegłych na łamach grudniowego "Hasła Ogrodniczego" poruszany jest temat trwającego sezonu przechowalniczego i podejmowana ocena zagrożeń, jakie mogą wystąpić w czasie przechowywania jabłek. Podobnie, jak w roku ubiegłym, należy stwierdzić, że nietypowy przebieg pogody w sezonie wegetacyjnym oraz problemy ze zbiorem owoców stały się standardem
Więcej »
Wapń ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Niedobór tego składnika przejawia się zahamowaniem wzrostu tkanek merystematycznych, upośledza przepuszczalność błon komórkowych aż do rozpadu ich struktury. Niedostateczny dopływ wapnia do owoców powoduje często charakterystyczne zaburzenia, na przykład gorzką plamistość podskórną jabłek. W przypadku truskawek wapń ma pozytywny wpływ na jędrność owoców i ich przechowywanie.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Powierzchnia plantacji krzewów owocowych i ich produkcja stawia nasz kraj na pozycji światowego lidera. Wymagania odbiorców owoców, konieczność sprostania konkurencji na otwartym rynku europejskim oraz możliwość wpływania na poziom cen skupu zmusza do zwiększania powierzchni upraw i specjalizacji produkcji. Plantacje kilkudziesięcio-, a nawet kilkusethektarowe nie należą już u nas do rzadkości. Jagodowi potentaci nadają ton produkcji i stawiają nowe wymagania technologiczne. Dotyczy to także techniki ochrony, która poza oczywistym wymaganiem skuteczności zabiegów powinna zapewniać wysoką wydajność i możliwość przeprowadzenia zabiegów niemal w każdych warunkach. Oznacza to, że na nowoczesnych plantacjach jagodowych konieczne jest stosowanie opryskiwaczy specjalistycznych, dostosowanych do tych upraw. Wielkość krzewów określa zakres emisji cieczy użytkowej, co eliminuje z użycia tradycyjne opryskiwacze sadownicze z wentylatorem osiowym na rzecz opryskiwaczy z systemem kierowania strumienia powietrza lub, znów budzących zainteresowanie, opryskiwaczy tunelowych.

Więcej »
Uprawa bezglebowa na podłożu organicznym, w porównaniu z tradycyjną, prowadzoną w gruncie szklarni, zapewnia wcześniejsze plonowanie, wyższe i jakościowo lepsze plony, przedłużenie okresu uprawowego (ze względu na dużą zdrowotność i możliwości właściwego odżywienia roślin) oraz zmniejszenie porażenia roślin przez choroby i szkodniki odglebowe. Najczęściej wykorzystywanymi podłożami organicznymi w uprawie bezglebowej są: torf wysoki, kora drzew iglastych, trociny, słoma, włókno kokosowe, włókno drzewne lub ich mieszanki.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Wykłady zaprezentowane podczas wrześniowej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez firmę Syngenta Seeds (czyt. też HO10/2004) w Krakowie, poświęcone były, między innymi, najnowszym kierunkom w hodowli warzyw kapustnych. Po trwającym 18 lat programie hodowlanym firma ta wprowadziła na rynek odmiany kapusty białej i kalafiora o wysokiej odporności na kiłę kapusty. Szczegółowo omówiono także zmiany, jakie następują w produkcji warzyw kapustnych i sposobach ich oferowania na rynku — dostosowanych do rosnących oczekiwań współczesnych konsumentów.
Więcej »
Marchew odgrywa ważną rolę na rynku warzyw w naszym kraju, ustępując jedynie kapuście. Produkcja marchwi stanowi bowiem jedną piątą produkcji wszystkich warzyw gruntowych. Liczymy się w świecie jako producenci, gdyż zajmujemy czwartą pozycję. W ostatnim dziesięcioleciu rekordowe zbiory osiągnięto w 1998 r. — prawie 1 mln ton. Od kilku lat saldo w handlu zagranicznym świeżą marchwią jest jednak ujemne i, choć należy cieszyć się, że wpływy z eksportu w 2003 r. znacznie wzrosły, to ujemne saldo pogłębiło się ze względu na równocześnie rosnący import. W handlu suszoną marchwią utrzymuje się natomiast ciągle saldo dodatnie, jednak w 2003 r. na pogorszenie wyników tego salda wpłynęły duże dostawy taniej suszonej marchwi z Chin.
Więcej »
Jest to warzywo znane i uprawiane od dawna, jednakże mało doceniane w Polsce. Zazwyczaj jarmuż traktowany jest jako roślina ozdobna i jego efektowne, kędzierzawe liście używane są głównie do dekoracji potraw. Warto zacząć powszechniej wykorzystywać jego wysoką wartość odżywczą — jest bogaty w białko, witaminę C, karoten, witaminy z grupy B oraz witaminy PP, E, K i H, sole mineralne — wapnia, fosforu, żelaza, potasu i magnezu. Szczególnie ważna jest wysoka zawartość witaminy C, której więcej od jarmużu zawiera tylko papryka i pietruszka naciowa. Liście jarmużu mogą być spożywane w stanie świeżym, w postaci surówek lub po ugotowaniu przygotowane podobnie jak szpinak. Nadają się do mrożenia i konserwowania. Jarmuż pozostawiony na zimę w polu wczesną wiosną wytwarza młode, silnie ulistnione pędy, które mogą być spożywane jako najwcześniejsze wiosenne warzywo z odkrytego gruntu.
Więcej »
...4 i 5 września w gospodarstwie Jana Chlasty Święto Warzyw zorganizowała firma Syngenta Seeds oraz Syngenta Crop Protection.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
wiele mówiono podczas jesiennych spotkań z firmą De Ruiter Seeds. Pierwsze z nich miało miejsce 4 września w Gołuchowie i uczestniczyli w nim głównie producenci z rejonu kaliskiego. Jego współorganizatorem był Jacek Pospiszyl (fot. 1) prowadzący firmę Top Flora Service, oferującą nasiona i inne środki produkcji ogrodniczej. Kolejne, poświęcone marketingowi warzyw szklarniowych zorganizowane zostało pod patronatem naszego wydawnictwa w Poznaniu 7 października, podczas targów Polagra-Farm — tematy prezentowanego tam wystąpienia dr. Michała Trzęsowskiego (fot. 2) oraz artykuł poświęcony działalności firmy handlowej Greenery zamieściliśmy w dodatku specjalnym październikowego numeru "Hasła Ogrodniczego".
Więcej »
Więcej »

Integrowaną ochronę warzyw prowadzi się w Polsce na areale około 600 ha, głównie w dużych uprawach pomidorów i ogórków. Nie ma danych dotyczących udziału ochrony biologicznej w produkcji papryki w tunelach foliowych, jest on jednak niewielki, stanowi zaledwie kilka setnych procentu. Obecnie w Holandii 98% upraw papryki prowadzone jest z wykorzystaniem metod IPM (Integrated Pest Managment). Również w innych krajach udało się zwiększyć udział produkcji pod osłonami z wykorzystaniem integrowanej ochrony, na przykład w Kanadzie do 2002 roku osiągnął on 98% upraw ogółem, we Francji areał upraw warzyw chronionych biologicznie w 2001 roku wynosił 1752 ha (z czego papryka stanowiła 83 ha).


Więcej »
Więcej »

W części I (HO 11/2004) doniesień z międzynarodowej konferencji na temat roślin cebulowych, która odbyła się w tym roku w japońskim mieście Niigata (czyt. też HO 9/2004), Autorka zaprezentowała wybrane zagadnienia dotyczące tulipanów, lilii, cantedeskii i kurkumy. Tym razem — kolejne informacje, na ogólne tematy (redakcja).

Więcej »
Przy okazji ogólnopolskiej konferencji pt. "Ozdobne rośliny cebulowe" (21–22 września), zorganizowanej w Skierniewicach przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, obchodzone było dziesięciolecie istnienia tej organizacji.
Więcej »
Wiele roślin z grupy balkonowo-rabatowych można prowadzić w formie piennej, usuwając pędy boczne z przewodnika, a potem formując koronę. Sadzi się je w dużych pojemnikach lub wprost do gruntu, a na zimę przenosi do pomieszczeń, ponieważ na zewnątrz wymarzają. Kwitnące "drzewka" w pojemnikach służą do dekoracji tarasów, wejść do budynków, itp. Najatrakcyjniejsze są rośliny kwitnące przez całe lato, pochodzące z rejonów subtropikalnych i tropikalnych. Należą do nich, między innymi, Lantana sp., Tibouchina sp. i Solanum rantonettii (fot. 1). Spośród popularnych roślin prowadzona jest w formie piennej najczęściej fuksja, która występuje w klimacie trochę chłodniejszym, ale u nas też zwykle nie zimuje na zewnątrz. Fuksja to propozycja na miejsca ocienione, pozostałe gatunki kwitną obficie tylko na stanowiskach słonecznych lub lekko ocienionych.
Więcej »
Poświęcona roślinom ozdobnym część międzynarodowych targów ogrodniczych Horti Fair 2004, które odbyły się 3–6 listopada w stolicy Holandii, tradycyjnie była przede wszystkim areną prezentacji nowych odmian proponowanych przez hodowców z całego świata. Zwłaszcza kwiatów ciętych, wśród których — jak zwykle — dominowały róże i chryzantemy. Tematem przewodnim imprezy była jednak wartość dodana produktu, czyli narzędzia marketingowe, które pozwalają podnieść jego atrakcyjność, a zarazem cenę. Dlatego też uwagę zwiedzających pawilony centrum wystawowego RAI przykuwały nie tylko nowości roślinne, ale także sposoby podania "ozdobnego" towaru zaproponowane przez niektórych wystawców i równie ważne na współczesnym międzynarodowym rynku, jak kolor kwiatów, jakość roślin, itp. Zacytowany w tytule artykułu rachunek, choć niezgodny z prawidłami arytmetyki, streszcza korzyści, jakie można osiągnąć dzięki wartości dodanej i ma przekonywać o jej znaczeniu.
Więcej »
W tym roku najpopularniejszymi targami ogrodniczymi w Europie Środkowej okazały się te organizowane na Węgrzech, noszące nazwę Hortus Hungaricus. Zostały one bowiem najlepiej nagłośnione i zyskały międzynarodową promocję, między innymi dzięki zaproszeniu przez organizatorów dziennikarzy z różnych krajów naszego kontynentu — od Holandii po Słowenię. Targi te odbyły się 24–26 września, już po raz jedenasty, ale pierwszy raz po wejściu Węgier do Unii Europejskiej. Jak zwykle, gościły na giełdzie kwiaciarskiej Flora Hungaria w Szigetszentmiklós koło Budapesztu (fot. 1), która jest współorganizatorem tej imprezy, obok Węgierskiej Rady Ogrodniczej i firmy Ex Horto. Mimo nazwy sugerującej prezentację wszystkich działów produkcji ogrodniczej, Hortus Hungaricus koncentruje się na roślinach ozdobnych, które zajmują gros powierzchni wystawienniczej.
Więcej »
Choroba ta, powodowana przez grzyb Botrytis cinerea, jest jedną z najczęściej występujących na roślinach ozdobnych. Może się ona pojawić na każdym etapie rozwoju rośliny.
Więcej »
Największe straty dotyczące produkcji roślin ozdobnych występują w obrocie, to jest w drodze od producenta do konsumenta. Dlatego też problem przedłużania trwałości kwiatów ciętych jest istotny nie tylko dla odbiorców, lecz przede wszystkim dla ogrodników i handlowców. Aby więc sprostać coraz ostrzejszej konkurencji na rynku, kwiaty należy bezpośrednio po zbiorze i w kolejnych etapach obrotu traktować preparatami przedłużającymi ich trwałość (przy równoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków transportu czy przechowywania), co pozwoli możliwie długo utrzymać ich jak najlepszą jakość i trwałość.
Więcej »

Już po raz szósty, podczas Polagry (7–10 października) odbyły się Dni Otwarte w gospodarstwie Marii i Marka Szajów w Dachowej koło Poznania. Poświęcone, jak zwykle, chryzantemom — zwłaszcza promocji nowych odmian do uprawy w doniczkach — zaskoczyły rozmachem. Od ubieg­łego roku przybyło bowiem 0,5 ha nowych szklarni (z zapleczem, m.in. z chłodniami). Postawiono je (fot. 1) jako ciąg dalszy dotychczasowych powiększając powierzchnię obiektu w Dachowej do 16 500 m2. Choćby dla zobaczenia efektów ostatniej inwestycji warto było przyjechać na Dni Otwarte, co uczyniło około tysiąca osób z kraju i zagranicy, między innymi z Łotwy oraz Ukrainy.

Więcej »

Nota prawna

Materiały umieszczone na tym portalu objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie. Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na tym portalu jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.