• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 01/2005

Więcej »
Z inicjatywy Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 13 grudnia ubiegłego roku w warszawskiej siedzibie tego związku zorganizowano naradę roboczą. Jej celem było opracowanie wspólnego stanowiska — związku, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacji producentów oraz przetwórców — które można by forsować w rozmowach z Unią Europejską dotyczących objęcia Wspólną Polityką Rolną owoców miękkich oraz ochrony unijnego rynku przed zalewem tanich mrożonych truskawek z Chin. Spotkanie można nazwać przełomowym, gdyż wszyscy obecni zgodzili się, że bez wspólnego działania produkcja i przetwórstwo owoców miękkich w Polsce będą skazane na klęskę. Efektem rozmów było ustalenie, iż należy stworzyć ośmioosobowy komitet, który zajmie się tym problemem. W skład zespołu ma wejść przedstawiciel MRiRW, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, związków sadowniczych, dwóch przedstawicieli przetwórstwa oraz eksperci — prof. dr hab. Eberhard Makosz i dr Bożena Nosecka.
Więcej »
Od 2 maja 2004 roku KRUS realizuje zmienione przepisy ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. O niektórych z nich sygnalizowałam już wcześniej. Ponieważ ustawa z 2.04.2004 r. (weszła w życie miesiąc później) o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw nie przewidziała okresu przejściowego na wdrożenie znowelizowanych przepisów, pracownicy KRUS oraz ubezpieczeni, emeryci i renciści w dalszym ciągu mają wiele wątpliwości. Kilka z najczęściej zadawanych pytań przedstawiam poniżej.
Więcej »
Więcej »
W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 17 i 18 listopada trwała pierwsza edycja targów AGF Polska. Ta impreza to regionalne wydanie liczącej się w Europie międzynarodowej wystawy owoców i warzyw AGF Totaal, organizowanej od 1981 roku co dwa lata w holenderskim Rotterdamie i uznawanej za drugą pod względem prestiżu po berlińskiej Fruit Logistica. W 2003 roku w Rotterdamie było ponad 400 wystawców z 32 krajów i prawie 15 000 zwiedzających z 62 krajów. Polski debiut zaczął się skromniej — do Warszawy przyjechało około 70 wystawców z 11 krajów oraz ponad 2500 zwiedzających z 15 państw — co nie oznacza jednak, że targi były mniej udane.
Więcej »
To tak zwane dobre pytanie, a zarazem ulubiony zwrot, często używany w kontaktach z mediami, gdy chce się uniknąć konkretnej odpowiedzi. Tak byłoby najwygodniej również i teraz. Rzecz wypada potraktować jednak poważniej, gdyż pytanie o konkurencję, względnie partnerstwo polskich producentów w stosunku do siebie, jest podstawowe dla stanu rynku owoców w następnych miesiącach i latach.
Więcej »
Zwiększone zainteresowanie sadowników opryskiwaczami i duża liczba tych maszyn sprzedana w minionym sezonie przyczyniły się do wprowadzenia w nich wielu udoskonaleń. Takie opryskiwacze można było zobaczyć podczas Agro Show w Bednarach (24–27 września 2004 r.) i Polagry-Farm w Poznaniu (7–10 października). Większość z nich była wyposażona w komputery sterujące ich pracą, lub może z nimi współpracować. Zapewnia to sadownikom wiele korzyści i poprawia komfort pracy.
Więcej »
Produkcja soków sześć miesięcy po akcesji Polski do Unii Europejskiej była tematem przewodnim VII Międzynarodowego Sympozjum zorganizowanego przez Krajową Unię Producentów Soków Owocowych w Pułtusku (4–5 listopada 2004 roku). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele największych zakładów przetwórczych, a także sadownicy i reprezentanci organizacji zrzeszających producentów owoców. Wiele mówiono o konieczności współpracy przetwórców i sadowników w walce o możliwości zbytu produktów przy rosnącej konkurencji ze strony krajów trzecich, w tym między innymi z Chin.
Więcej »
Więcej »
Firmy De Ruiter Seeds, Broste oraz Hortus 2 października ub. roku zaprosiły producentów pomidorów szklarniowych na spotkanie w gospodarstwie Haliny i Leszka Wicińskich (fot. 1) w Jastkowie koło Lublina.
Więcej »
Więcej »
Współgospodarzami tak anonsowanego spotkania sądeckich właścicieli szklarni z przedstawicielami firm zaopatrzenia ogrodniczego były 6 listopada ubiegłego roku Oddział Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej i "Agrochemik" Sp. J. z Bochni.
Więcej »
Ostatnie w ubiegłym roku spotkanie Stowarzyszenia Producentów Kwiatów Róż odbyło się 15.10.2004 r., jak zwykle w Skierniewicach. Tradycyjnie już główną jego częścią była konferencja szkoleniowa. Tym razem miała ona tytuł "Ochrona i nawożenie róż pod osłonami" i została zorganizowana przy udziale Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Roboczą część spotkania członków SPKR poświęcono gorącemu tematowi opłat i umów licencyjnych.
Więcej »