• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 07/2005

TEMAT MIESIĄCA

BUDOWA CHŁODNI

Budowa specjalistycznych obiektów przeznaczonych do przechowywania owoców i warzyw nie jest zadaniem prostym. Przed inwestorem staje niełatwe zadanie zdobycia pozwoleń wynikające z ustawy o prawie budowlanym, wyboru technologii wykonania obiektu, a wreszcie wykonawcy, który zapewni bezproblemową i sprawną realizację inwestycji.
Więcej »
Technologie chłodnictwa oraz kontrolowanych atmosfer w ogrodnictwie wymagają zainstalowania urządzeń technicznych służących utrzymaniu właściwej temperatury przechowywanych produktów oraz optymalnego składu gazowego atmosfery w komorze chłodniczej.
Więcej »
Długotrwałe przechowywanie owoców i warzyw różnych gatunków wymaga odpowiednich technologii.
Za najlepszą technologię przechowywania tych produktów uznaje się kontrolowaną atmosferę (KA) z możliwością stosowania wersji ULO (ultra low oxygen — bardzo niskie stężenie tlenu). Wymaga ona zastosowania obniżonej temperatury, która dla większości gatunków i odmian zawiera się w granicach od –1°C do 3°C. Skład atmosfery w technologii KA to stężenie tlenu (O2) obniżone do 3% objętościowo lub mniej — do około 1% w technologii ULO, stężenie dwutlenku węgla (CO2) w zakresie od 0,5% do około 5% objętościowo (najczęstsze w ULO to 1–2%), reszta do 100% objętości to azot (N2). Pamiętajmy, główne składniki powietrza atmosferycznego to: 21% O2, 78% N2, 0,03% CO2 i około 1% inne gazy.
Więcej »
Podczas przechowywania owoców w komorach chłodniczych proces oddychania owoców nie zostaje przerwany. Owoce nadal oddychają pobierając z otaczającej atmosfery tlen (O2) i wydalając dwutlenek węgla (CO2). Intensywność oddychania jest tym większa, im wyższa jest temperatura otoczenia. Intensywność oddychania owoców można zmniejszyć przez: obniżenie temperatury owoców i powietrza komory za pomocą urządzeń chłodniczych oraz przez obniżenie stężenia tlenu w atmosferze komory przechowalniczej (fot. 1).
Więcej »
Hortimedia Europe — utworzona 15 lat temu organizacja grupująca europejskich wydawców prasy ogrodniczej — powiększyła się o dwóch członków. Polskę, która — obok Węgrów — przyłączyła się ostatnio do tego stowarzyszenia, reprezentuje nasze wydawnictwo Plantpress i jego dwa tytuły: "Hasło Ogrodnicze" oraz "Szkółkarstwo".
Więcej »
VIII Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (26–28 kwietnia, Mikołajki) rozpoczęło się wystąpieniem prezesa tej organizacji Juliana Pawlaka. KUPS od dwunastu lat reprezentuje interesy zakładów produkujących soki pitne, a od roku także producentów soków zagęszczonych. Prezes stwierdził, że po upływie niemal dokładnie roku od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele branż przemysłu spożywczego może czuć się beneficjentem akcesji. Niestety przemysł owocowo-warzywny do tego grona nie należy.
Więcej »
Więcej »
W pierwszej części artykułu, opublikowanego w "Haśle Ogrodniczym" 6/2005,
przedstawione zostały przyczyny radykalnego zmniejszania się liczby środków ochrony roś­lin. (red.)
Więcej »
W artykule zamieszczonym w "Haśle Ogrodniczym" 6/2005 scharakteryzowany został rynek nasion kwiatów w Polsce. Tym razem — spojrzenie na jednego z europejskich potentatów w hodowli i nasiennictwie warzyw oraz roślin ozdobnych (red.).
Więcej »
W Teresinie koło Warszawy uruchomiona została na początku marca tego roku centralna platforma logistyczna firmy Tesco dla świeżej żywności. W pierwszych tygodniach działalności tego centrum produkty stamtąd trafiały do sklepów w Warszawie, a od kwietnia rozwożone są do 45 sklepów sieci na terenie całej Polski. Docelowo w kolejnych latach planuje się uruchomienie jeszcze dwóch magazynów — w Gliwicach i koło Poznania. Platforma koło Warszawy podzielona jest na dwie hale, każda ma wielkość boiska do piłki nożnej. Dziennie przyjmuje się tutaj prawie 30 000 różnych opakowań.
Więcej »
Zmiany w ustawie z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, ze zm.), które zostały wprowadzone w zeszłym roku, dotyczyły również przepisów dotyczących wypadku przy pracy rolniczej. Nowe brzmienie nadano, między innymi, artykułowi 11. tej ustawy, który zawiera definicję wypadku przy pracy rolniczej.
Więcej »
Nie brakuje negatywnych opinii i narzekań na zawarte w przepisach (czytaj HO 4/2005) wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc przewidzianą dla grup i organizacji producentów. Wiele osób sprowadza te problemy wyłącznie do urzędniczych wymogów, a nawet fanaberii. Tymczasem należy na nie spojrzeć jako na szansę skutecznego realizowania celów grupy czy organizacji, powoływanych przecież po to, aby przynosić korzyś­ci członkom. Spróbujmy lepiej zrozumieć te przepisy.
Więcej »
W tym roku (15–17 kwietnia) Międzynarodowe Targi Rolno-Ogrodnicze Horti Expo obchodziły jubileusz dziesięciolecia. Pierwsze sześć edycji tej imprezy miało miejsce na terenie SGGW, a ostatnie cztery — na warszawskim rolno-spożywczym rynku hurtowym w Broniszach. Zmiana lokalizacji miała zainteresować targami ogrodników, z których wielu pojawia się na rynku hurtowym. Niewiele to jednak pomogło. Kolejne edycje przyciągają coraz mniej wystawców, a głównymi odbiorcami stają się warszawiacy, których na targi przyciąga wiosenny kiermasz ogrodniczy. Szkoda, że jubileusz jedynych polskich targów z ogrodnictwem w nazwie wypadł bardziej niż skromnie.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W zachodniej Europie od lat sezon sprzedaży jabłek trwa prawie cały rok, choć nie kalendarzowy. Na sezon składają się miesiące jesienne roku poprzedniego i wiosenne następnego. O wielkości sprzedaży decyduje popyt, zaś różnice cen pomiędzy jesienią i wiosną z rzadka tylko czynią racjonalnym wydłużanie przetrzymywania owoców, zwłaszcza w chłodniach z KA. Zwykle różnice te są mniejsze niż koszty generowane dłuższym przechowywaniem owoców. Takie są prawa rynku konsumenta.
Więcej »
Trzecie Dni Otwarte w Gospodarstwie Sadpol w Wierzbicy koło Serocka, których byliśmy patronem medialnym, a także wydawcą materiałów konferencyjnych, zgromadziły około 2000 osób. Dużą część przybyłych stanowili producenci malin z rejonu Kraśnika, dla których grupowy przejazd autokarami zorganizowały władze samorządowe. Spotkania w Sadpolu, jak uważa ich inicjator Janusz Glinicki, mają pomóc zapoznać się z nowoczesnymi technologiami produkcji owoców jagodowych. Mają być także okazją do nawiązywania współpracy producentów z różnych regionów kraju i służyć wymianie poglądów na temat opłacalnej sprzedaży.
Więcej »
Wszystko wskazuje na to, że polscy producenci truskawek dla przetwórstwa mają przed sobą trudny okres — kilka lat niskich cen skupu truskawek, a nawet i braku opłacalności produkcji. W związku z tym wielu z nich myśli o innych uprawach lub przestawieniu się na produkcję truskawek deserowych. Aby jednak produkować owoce odpowiedniej jakości, trzeba znacznych nakładów materiałowych i przygotowania logistycznego. Zupełnie inna jest także technika uprawy. Dlatego przy przestawianiu gospodarstwa z produkcji truskawek przemysłowych na truskawki deserowe napotyka się na poważne trudności.
Więcej »
Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), znana u nas także pod nazwą borówki czerwonej, jest krzewinką osiągającą wysokość 20–30 cm. Występuje w całym kraju na terenach luźnych drzewostanów sosnowych, na obrzeżach dostatecznie naświetlonych leśnych polan. Jest to roślina zimozielona, wytrzymała na mróz, zasiedla kwaśne, lekkie, piaszczyste gleby, na których szybko się rozrasta za pomocą podziemnych rozłogów, tworząc mniej lub bardziej zwartą masę krótkich pędów. Rośliny borówki brusznicy mają dużą wartość dekoracyjną w czasie kwitnienia, dojrzewania owoców oraz zimą — dzięki zimozielonym liściom. Ma drobne, czerwone, cierpkie w smaku owoce o małej wartości do bezpośredniego spożycia, lecz cenione do produkcji przetworów stanowiących cenny dodatek do mięsnych potraw.
Więcej »
W produkcji gatunków pestkowych zbiór owoców jest najtrudniejszym do przeprowadzenia zespołem czynności. Wiąże się to z dużą podatnością tych owoców na uszkodzenia mechaniczne, krótkim okresem dojrzałości zbiorczej i relatywnie wysokimi plonami z jednostki powierzchni. Mimo jednak szybkiego rozwoju inżynierii rolniczej, większość owoców tych gatunków nadal zbierana jest ręcznie, podczas gdy opracowana w USA w połowie lat 60. ub. wieku technologia mechanicznego zbioru owoców jest stale udoskonalana, a na rynek trafiają coraz to lepsze maszyny.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
W kraju od kilku lat rośnie zainteresowanie uprawą brzoskwiń i moreli. Producentów nie zniechęcają trudności związane z uprawą tych gatunków, na przykład uszkodzenia powodowane przez przymrozki, niszczące w niektórych latach większość plonu. Ocenia się, że tegoroczne uszkodzenia przymrozkowe mogą spowodować zmniejszenie nawet o 50% zbiorów w porównaniu z ubiegłorocznymi. Podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Producentów Brzoskwiń i Moreli wykładowcami byli pracownicy ISK, a także sadownicy z różnych regionów kraju uprawiający brzoskwinie i morele. Interesujący był pokaz cięcia drzew brzoskwiniowych poprowadzony przez dr Halinę Morgaś z ISK w sadzie pomologicznym instytutu.
Więcej »
Już po raz dziewiąty w Lipsku koło Radomia odbyło się z okazji Święta Kwitnących Wiśni (8 maja) seminarium, na którym pracownicy ISK, ODR-ów i uczelni ogrodniczych prezentowali doniesienia z zakresu wiedzy sadowniczej ważne dla tego regionu. Głównym organizatorem tego spotkania był Oddział w Radomiu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W organizacji Święta Kwitnących Wiśni pomaga Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy. Tegoroczne seminarium prowadził główny inicjator spotkania dr Bogdan Jarociński z ODR w Radomiu.
Więcej »
Na Litwie, w miejscowości Druskininkai (Druskienniki) odbyła się 27–29 maja XI Konferencja Porzeczkowa organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczki Czarnej oraz Litewską Organizację Plantatorów. W konferencji wzięło udział 33 uczestników z 10 krajów UE i USA, w tym 8 z Polski. Zdecydowaną większość stanowili plantatorzy, a przemysł przetwórczy reprezentowało kilku przedstawicieli. W tej konferencji brało udział mniej osób niż w poprzednich, organizowanych w Finlandii (2002 r.), w Polsce (2000 r. i 2003 r.) czy w Wielkiej Brytanii (2004 r.). Podczas konferencji organizatorzy przygotowali ciekawy program turystyczny i zawodowy, w tym zwiedzanie przetwórni, Instytutu Sadownictwa w Babtai (Bobty), kooperatywy producentów owoców oraz prywatnej plantacji porzeczkowej. Ponadto uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania kilku ciekawych wykładów na temat porzeczki czarnej. Podobnie jak w ubiegłych latach, ważnym punktem konferencji było przedstawienie prognoz zbiorów owoców porzeczki czarnej w różnych krajach UE w 2005 roku oraz analiza ubiegłorocznych zbiorów i cen skupu. Następna taka konferencja porzeczkowa odbędzie się w Estonii pod koniec maja lub na początku czerwca 2006 roku.
Więcej »
Co roku w pierwszych dniach maja firma Bayer CropScience, wspólnie z dystrybutorami środków ochrony roślin — Zakładem Zaopatrzenia Ogrodniczego z Warki i Agrosimeksem z Błędowa organizuje Dzień Otwarty. W tym roku do gospodarstw Marcina Strzyżka w Klonowej Woli koło Warki oraz Dariusza Cieślaka w Kozietułach Nowych licznie przybyli sadownicy z okolicznych wsi. Omawiano racjonalne metody walki z parchem jabłoni, zwalczanie szkodników w sadach, dobór preparatów do zwalczania chorób i szkodników w sadach, w których produkuje się owoce metodami zarówno tradycyjnymi, jak i integrowanymi, oraz nawożenie doglebowe i dolistne.
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Papryka ostra, inaczej nazywana pieprzowcem rocznym, należy do rodziny psiankowatych. Pochodzi z tropikalnej części Ameryki Środkowej i Południowej. Produkcja tego gatunku w Polsce jest niewielka, ze względu na jego wymagania klimatyczne. Głównym rejonem uprawy tego warzywa jest południowo-zachodnia część kraju, o najdłuższym okresie wegetacji. Natomiast w Europie potentatem w produkcji papryki ostrej są Węgry.
Więcej »
Poszukując nowych gatunków warzyw do wprowadzenia na polski rynek warto zwrócić uwagę na gatunki pochodzące z rejonów odległych od Europy, na przykład z Dalekiego Wschodu. Wiele powszechnie uprawianych tam roślin jest bardzo mało znane lub wręcz nieznane na naszym kontynencie. Niektóre z nich, takie jak kapusta pekińska czy rzodkiew japońska, zadomowiły się już w Polsce, ostatnio wzrosło także zainteresowanie kapustą chińską, lecz liczne warzywa z tej grupy ciągle czekają na odkrycie. Warto się zająć ich uprawą, ze względu na dużą wartość biologiczną, szybkie tempo wzrostu i dojrzewania, prostą agrotechnikę — zbliżoną do uprawy kapusty pekińskiej — a także w związku z tendencją do wzbogacania asortymentu gatunkowego oferowanych warzyw.
Więcej »
Firma Western Seed, reprezentowana przez Tomasza Marasika, 28 maja zaprosiła producentów pomidorów i ogórków na spotkanie w Zemborzycach Tereszyńskich pod Lublinem. Oprócz niewielu upraw pomidorów przy paliku, dosyć dobrze w ostatnich latach rozwija się tam produkcja pod osłonami — łączna powierzchnia szacowana jest na około 80 hektarów. Tunele są coraz częściej zastępowane przez szklarnie i producenci poszukują odmian do uprawy w wełnie mineralnej.
Więcej »
Chociaż klimat jest tam surowy, zimy długie i mroźne, okres wegetacyjny krótki, a intensywność światła niska, dobrze jednak rozwinięta jest produkcja ogrodnicza pod osłonami. Norweskie szklarnie najczęściej pokryte są płytami akrylowymi o niskim współczynniku przenikania ciepła i przystosowane do całorocznej uprawy, dzięki wyposażeniu w system doświetlania asymilacyjnego. Niskie koszty energii elektrycznej, dobrze zorganizowany system dystrybucji oraz promocja rodzimych produktów sprawiają, że produkcja ogrodnicza jest rozwinięta i bardzo opłacalna.
Więcej »
Więcej »
13 maja firma Nickerson Zwaan zaprosiła producentów do podkrakowskich Dziekanowic na Dzień Otwarty poświęcony uprawie i prezentacji odmian cebuli ozimej. Gospodarzem spotkania był Władysław Tokarczyk (fot. 1) — przedstawiciel tej firmy na południu Polski.
Więcej »
Więcej »
Walka z wciornastkiem (fot. 1–3), podobnie jak z przędziorkiem, od dawna nastręcza ogrodnikom wielu problemów. Chemiczne środki ochrony są coraz mniej skuteczne, a liczba dostępnych preparatów z roku na rok jest coraz mniejsza. To wszystko przemawia na korzyść dobroczynka wciornastkowego, który rozłożony w odpowiednim czasie i "niemęczony" zabiegami chemicznymi przeciwko szkodnikom, nie powinien zawieść. Jeszcze kilka lat temu biologiczne zwalczanie wciornastków zaliczano do najtrudniejszych zadań w ochronie upraw szklarniowych. Wynikało to głównie z biologii tych szkodników i małej skuteczności wrogów naturalnych. Wprowadzenie minihodowli tego drapieżcy całkowicie rozwiązało ten problem.
Więcej »
Spośród chorób grzybowych największe straty w uprawach pomidorów w wełnie mineralnej powoduje szara pleśń (Botrytis cinerea). Porażane są pędy, liście, kwiatostany i owoce (fot. 1). Szara pleśń w krótkim czasie może opanować nawet do 40% roślin. Pomidory są atakowane przez tę chorobę już od marca. Infekują zarodniki konidialne oraz grzybnia. Zarodniki wnikają do rośliny przez naturalne otwory, na przykład aparaty szparkowe, oraz w miejscach uszkodzenia tkanek. Grzybnia natomiast rozwija się macerując skórkę, po czym wnika w głąb tkanek. Najczęstszym miejscem infekcji są jednak zranienia pędów po usuwaniu liści. Pamiętajmy, że przy typowych terminach sadzenia pomidorów w warunkach klimatycznych Polski, plony około 50 kg/m2 można uzyskać tylko wtedy, kiedy plantacja pozostaje zdrowa do końca produkcji (maksymalny udział porażonych roślin nie powinien przekraczać 8%). Ze względu na możliwość uodparniania się tego patogenu na działanie fungicydów, warto się skoncentrować na działaniach profilaktycznych — tym bardziej że w Unii Europejskiej duża część środków ochrony roślin jest wycofywana z obrotu (czyt. też
HO 6/2005
).
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
Więcej »
rozmowa z dyrektorem Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach - prof. dr. hab. Stanisławem Kaniszewskim
Więcej »
Wyłączne prawo do odmian roślin (ochrona prawna odmian) jest swoistą formą ochrony własności intelektualnej stosowaną w hodowli roślin. Daje ono hodowcom możliwość zarobkowego korzystania — za pomocą opłat licencyjnych — z wytwarzanych przez nich odmian roślin uprawnych i jednocześnie stanowi podstawę do odtwarzania nakładów ponoszonych na prowadzenie działalności hodowlanej.
Więcej »
Holenderska giełda kwiaciarska FloraHolland przyznała wiosną tradycyjne już — bo wręczone po raz piąty — nagrody dla nowych produktów (odmian roślin ozdobnych) wyróżniających się na rynku. Spośród nowości, które trafiły lub trafią w tym roku do obrotu aukcyjnego, jury wybierało laureatki w dwóch kategoriach, po trzy kreacje reprezentujące poszczególne grupy użytkowe.
Więcej »
W I części artykułu prezentującego norweską firmę Jorgen Karlsen Gartneri, największego w Skandynawii producenta pędzonych tulipanów, Autor przedstawił ogólne informacje o tym przedsiębiorstwie i różne metody pędzenia tam praktykowane (red.).
Więcej »
Prognozowano, że po 1989 roku czeskie kwiaciarstwo upadnie. Przewidywania te się jednak nie sprawdziły. Od 1997 r. wartość produkcji roślin ozdobnych w Czechach stale rośnie — rocznie o 10–15% — głównie w związku z intensyfikacją upraw (wykres 1).
Więcej »
W wymienionym w tytule belgijskim mieście co pięć lat odbywa się wystawa Floralies of Ghent —ostatnią edycję zorganizowano w kwietniu bieżącego roku. Impreza ta ma niemal dwuwiekową tradycję i urządzana jest z wielkim rozmachem. Co za tym idzie — w skuteczny sposób promuje się Gandawę, a przede wszystkim belgijskie ogrodnictwo, które skoncentrowane jest na północy kraju, gdzie ona leży. "Floralia" są bowiem w ciągu 10 kwietniowych dni odwiedzane przez mnóstwo osób z całego świata, których tym razem zjawiło się około 320 tysięcy. Przekonują się oni przede wszystkim, że Belgia to potęga w produkcji doniczkowych azalii, które królują na wystawie (fot. 1) i od których wszystko się zaczęło. Na zajmującej obecnie około 25 000 m2 ekspozycji nie brakuje jednak innych roślin, w tym nowości, które mogą zainteresować zarówno hobbystów, jak i profesjonalistów.
Więcej »
Belgijska firma Annelies to gospodarstwo szklarniowe o powierzchni 2 ha, należące do małżeństwa Claudine De Meyer i Hugo Van Durme (fot. 1). Prowadzą oni to przedsiębiorstwo zaledwie 9 lat, a już zdołali zyskać pozycję największych w Belgii producentów doniczkowych skrzydłokwiatów (Spathiphyllum sp.), a także wypracować sposoby skutecznego konkurowania z holenderskimi kolegami po fachu. Zwłaszcza to ostatnie wydaje się sporym osiągnięciem zważywszy, że na początku lat 90. XX wie­­ku Kraj Tulipanów odebrał sąsiadom z południa miano europejskich liderów w produkcji roślin doniczkowych. Obecnie w Belgii zajmuje się nią około 600 gospodarstw, a wartość ich produkcji sięga 104 mln , z czego mniej więcej połowa przypada na azalie. Skrzydłokwiaty należą do ścisłej czołówki uprawianych w tym kraju roślin doniczkowych.
Więcej »
Rozwijający się rynek kwiaciarski stawia coraz większe wymagania co do jakości i bogactwa zieleni ciętej. Nierzadko to właśnie liście bądź ulistnione pędy stają się centralnym elementem roślinnych kompozycji. Nic dziwnego, że w produkcji i handlu pojawiają się nowe, jeszcze niedawno nieużywane do tego celu gatunki (czyt. też HO 9, 11, 12/2003).
Więcej »
Więcej »