• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 12/2005

Przedstawiamy poniżej niektóre wątki, jakie zostaną poruszone w Lublinie, 13 grudnia bieżącego roku podczas konferencji "Przyszłość uprawy truskawki, maliny, czarnej porzeczki i wiśni w Polsce".
Więcej »
Początkowo ludzie zbierali w naturze wszystko, co jadalne — nasiona, grzyby, zioła, korzenie i owoce.
Z czasem najbardziej wartościowe gatunki udomowiono i zaczęto uprawiać. Spośród owoców najdłużej opierały się temu procesowi owoce jagodowe, przez wieki traktowane jako okazjonalne przysmaki zbierane w lasach i na łąkach. Później i one trafiły do przydomowych ogrodów, ale zainteresowanie tymi produktami na szeroką skalę rozpoczęło się dopiero przed kilkudziesięciu laty. Publikowane w ostatnich latach informacje o walorach zdrowotnych owoców miękkich sprawiły, że w wielu krajach ich sprzedaż rośnie znacznie szybciej niż pozostałych gatunków deserowych. O problemach w produkcji owoców miękkich dyskutowano na poświęconej im międzynarodowej konferencji zorganizowanej 5–7 października w Levico Terme we Włoszech.
Więcej »
W czasie konferencji "Rynek Owoców", która miała miejsce w Skierniewicach 27 października, prof. dr hab. Eberhard Makosz (fot.) zwracał przede wszystkim uwagę na to, by zwiększać nie tyle wielkość produkcji owoców w Polsce, ile przede wszystkim poprawić ich jakość. Zwiększanie produkcji może dotyczyć deserowych truskawek, malin, czereśni oraz jabłek — tylko takie owoce można będzie sprzedawać po opłacalnych cenach. Coraz ważniejsze jest też posiadanie pewnego rynku zbytu, a ten coraz częściej jest osiągalny tylko dla dużych grup sadowniczych, które potrafią zapewnić stałe, jednorodne dostawy wysokiej jakości owoców. Korzystając z okazji poprosiliśmy Profesora o odpowiedź na kilka aktualnych pytań.
Więcej »
Organizowaną po raz VII w Bednarach koło Poznania wystawę rolniczą AGRO SHOW (23–26 września) można nazwać największym krajowym pokazem maszyn i sprzętu do produkcji rolniczej, w tym również ogrodniczej. Na około 50 hektarach powierzchni wystawienniczej swoją ofertę przedstawiło prawie czterysta firm. Specjalnością tej wystawy jest możliwość obejrzenia pracy maszyn — na pokazy polowe przeznaczone jest 20 hektarów.
Więcej »
Działalność rolnicza została wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym, z wyjątkiem dochodów osiąganych z działów specjalnych, do których zaliczono wybrane rodzaje produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.
Więcej »
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników uzależnia wypłatę części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. W tym akcie prawnym określono, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia takiej działalności, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, i nie prowadzi działu specjalnego. Jednocześnie w pewnych sytuacjach ustawa daje możliwość wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty, mimo że emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Okazuje się, że termin "zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej" kojarzy się wielu osobom raczej z faktycznym ustaniem pracy w gospodarstwie rolnym niż definicją ustawową. Dlatego też przy załatwianiu tego typu spraw powstaje wiele wątpliwości. Niektóre z nich spróbuję rozwiać poniżej podając kilka przykładów typowych sytuacji.
Więcej »
W poprzedniej części z tego cyklu (czyt. HO 11/2005) Autorka przedstawiła wielkość i strukturę produkcji sadowniczej w Wielkiej Brytanii oraz zachodzące w niej zmiany w latach 1991–2002. Te informacje były punktem wyjścia do oceny tego kraju jako ewentualnego rynku zbytu dla naszych owoców. Poniżej scharakteryzowana jest produkcja warzywnicza w Wielkiej Brytanii, zarówno polowa, jak i pod osłonami.
Więcej »
W lipcu trwał sezon skupu owoców jagodowych. Dla producentów (z wyjątkiem uprawiających truskawki i porzeczki kolorowe — rys. 1) był on lepszy niż ubiegłoroczny. Zdecydowanie wzrosły ceny skupu wiśni, co było spowodowane niskimi zbiorami w Polsce oraz u naszych europejskich konkurentów — w Serbii i na Węgrzech. Nieznacznie poprawiły się ceny skupu malin ze zbioru głównego. Niższe zbiory jabłek wpłynęły na znaczny wzrost cen owoców przemysłowych. Tegoroczne zbiory (w ocenie GUS z września br.) były niższe niż przed rokiem — warzyw polowych o 2%, owoców z drzew — o 20%, a owoców jagodowych — o 4%. Przyczyną była niekorzystna pogoda — susza i chłody w czasie wschodów oraz w pełni wegetacji. Niższe zbiory warzyw polowych u naszych odbiorców (np. w Czechach i na Słowacji) oraz u głównych producentów (we Francji) stwarzają jednak nadzieję na dobrą koniunkturę w eksporcie tych produktów.
Więcej »
Zapasy jabłek deserowych z 2004 r. oraz nadwyżka podaży w lipcu i sierpniu zdecydowały o niskich cenach tych owoców. Sytuacja zmieniła się we wrześniu. Rosnący popyt i mniejsze zbiory jabłek w Polsce (według szacunków GUS z września, o około 19%) oraz w wielu krajach europejskich przyczyniły się do wzrostu cen (tabela). Notowania wiśni i śliwek były również wyższe, w porównaniu z ubiegłorocznymi, na skutek niższych zbiorów. Podobnie kształtowały się ceny warzyw, droższych w III kwartale tego roku w porównaniu z ubiegłorocznymi. Najbardziej podrożały warzywa kapustne (za kapustę białą w sierpniu 2005 r. płacono o 219% więcej niż rok wcześniej).
Więcej »
Rok po umożliwieniu przez Komisję Europejską wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw korzystania z pomocy finansowej na pokrycie części kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, z tej formy wsparcia mogą korzystać również polskie grupy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało już bowiem niezbędne rozporządzenia. Na jaką zatem pomoc można liczyć, jakie są warunki jej uzyskania i na co można ją przeznaczyć?
Więcej »
Uważa się, że wśród importerów świeżych owoców Rosja zajmuje szóste miejsce na świecie. W 2002 roku zakupiła w innych krajach 2,4 mln ton owoców, rok później — 3,2 mln ton, zaś w ubiegłym roku — 3,74 mln ton. Ze wzrostem dochodów wzrasta w rosyjskim społeczeństwie świadomość i potrzeba zdrowego żywienia, co skutkuje wzrostem spożycia owoców. Rodzima produkcja w tym kraju nie nadąża jednak za zapotrzebowaniem. Coraz więcej owoców kupuje się więc za granicą. Jabłka, obok bananów i cytrusów, należą w Rosji do najchętniej spożywanych owoców. Ocenia się, że w ubiegłym sezonie sprowadzono ich 700–800 tys. ton, a w obecnym może to być 1,1–1,2 mln ton.
Więcej »
Rozpoczął się kolejny sezon przechowalniczy. Tradycyjnie na łamach grudniowego numeru "Hasła Ogrodniczego" spróbujemy zastanowić się, jak miniony sezon wegetacyjny wpłynął na jakość i przydatność do długiego przechowywania jabłek. Podobnie jak w ostatnich kilku latach, zapowiada się dość trudny sezon przechowalniczy. Niełatwo jest jednak przewidzieć, co okaże się krytycznym elementem tego sezonu — jakość owoców czy ich przydatność do przechowywania.
Więcej »
Więcej »
W wyjeździe do Stanów Zjednoczonych od 12 do 29 sierpnia, zorganizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, uczestniczyły 44 osoby. Byli wśród nich sadownicy, szkółkarze, dostawcy środków ochrony roślin i maszyn dla sadownictwa, przedstawiciele prasy ogrodniczej i naukowcy (fot. 1). Miejsca, które odwiedziliśmy, pozwoliły zapoznać się ze stanem produkcji sadowniczej w USA, problemami tutejszych farmerów i wyciągnąć wnioski, w jakim kierunku zmierza amerykańskie sadownictwo.
Więcej »
Gospodarstwo sadowniczo-szkółkarskie Tadeusza i Mariusza Pagaczów z Białej Rządowej koło Wielunia przez wielu krajowych i zachodnioeuropejskich specjalistów z dziedziny sadownictwa uważane jest za jedno z najlepszych pod względem technologii prowadzenia drzew w sadzie i jakości produkowanego materiału szkółkarskiego. Takie efekty — według Tadeusza Pagacza — udaje się osiągać w ich gospodarstwie dzięki ciągłemu zgłębianiu tajników wiedzy sadowniczej zarówno w kraju, jak i za granicą. W gospodarstwie stale korzysta się również z pomocy krajowych i zachodnioeuropejskich doradców sadowniczych.
Więcej »
W pierwszej części Autor przedstawił doniesienia z V Międzynarodowego Sympozjum Czereśniowo-Wiśniowego zorganizowanego w Turcji (6–10 czerwca 2005 r.) dotyczące doświadczeń z odmianami czereśni prowadzonych w Turcji, Belgii, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Norwegii, Rumunii i Argentynie. Poniżej przedstawiamy kolejne interesujące doniesienia związane z uprawą czereśni i wiśni.
Więcej »
W pawilonach Polagry-Farm, Krajowej Wystawy Ogrodniczej i Horti-Logistyki sadownicy mogli znaleźć interesujące ich maszyny i rozwiązania usprawniające produkcję sadowniczą. Tradycyjnie w pawilonach Polagry-Farm prezentowano maszyny i nowe technologie, na KWO bogatą kolekcję jabłek przygotowały Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej, Naramowice Sp. z o.o. Zakład Ogrodniczy oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, który przedstawił odmiany jabłoni i grusz do sadów ekologicznych (fot. 1). Na Horti-Logistyce obecne były między innymi grupy producentów owoców oraz producenci szkółkarskiego materiału sadowniczego (fot. 2).
Więcej »
W poprzedniej części Autor przedstawił dane dotyczące areału, wyposażenia, podkładek, gęstości nasadzeń oraz struktury wiekowej i plonów w 15 gospodarstwach sadowniczych, w których zakończono pierwszy rok badań kosztów produkcji owoców. Poniżej przedstawia dalszy ciąg charakterystyki gospodarstw oraz wnioski, jakie z niej wynikają (red.).
Więcej »
Najczęściej stosowanym w krajowych sadach sposobem pielęgnacji pasa gleby pod koronami drzew jest ugór herbicydowy. O popularności tej metody decydują: wysoka efektywność niszczenia chwastów, stosunkowo niskie koszty oraz łatwość wykonywania zabiegów. Względy dotyczące ochrony środowiska naturalnego wymuszają jednak na producentach owoców całkowitą rezygnację lub ograniczenie ilości i rodzajów stosowanych herbicydów. W gospodarstwach ekologicznych ich stosowanie jest niedozwolone, w Integrowanej Produkcji dopuszcza się użycie środków z grupy glifosatów. Równocześnie stale poszukuje się innych metod zwalczania chwastów w rzędach drzew.
Więcej »
Miesiąc temu wskazywałem na potrzebę ograniczania skażeń punktowych będących najpoważniejszym zagrożeniem dla czystości wód powierzchniowych i gruntowych przy chemicznej ochronie roślin. Z powodu braku dostępnych krajowych danych z tego zakresu, potrzebę ograniczania skażeń punktowych uzasadniałem wynikami badań z rozwiniętych rolniczo rejonów zachodniej Europy. W ostatnim okresie pierwsze takie wyniki pojawiły się na dwóch konferencjach dotyczących stosowania ś.o.r., zorganizowanych niezależnie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.
Więcej »
Bogusław Dudek w 60-hektarowym gospodarstwie sadowniczo-szkółkarskim w Marcyporębie koło Skawiny prowadzonym wspólnie z zięciem i córką na 35 hektarach uprawia jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie i wiśnie. Dominującym gatunkiem są jabłonie, które rosną na 29 hektarach. Najważniejszymi odmianami są 'Rubin', 'Rubinola', 'Sampion', 'Topaz', 'Bohemia', 'Gold Bohemia', na niewielkiej powierzchni rosną 'Golden Delicious Reinders', 'Jonica', Jonagored' i 'Gloster'. Tegoroczna produkcja owoców szacowana jest na około 600 ton, z tego prawie połowę owoców sprzedaje się bezpośrednio w gospodarstwie uzyskując za nie średnio 20–30 gr/kg więcej niż za owoce dowożone do okolicznych sklepów czy hurtowni (fot. 1).
Więcej »
W pierwszej części relacji z mojego wyjazdu do Niemiec przedstawiłem produkcję sadowniczą w kilku gospodarstwach sadowniczych w rejonie Altes Land, omówiłem sytuację służb doradczych w tym regionie, a także przedstawiłem dwa centra logistyczne należące do Elbe-Obst, która jest największą, tamtejszą organizacją producentów.
Więcej »
Borówka wysoka — do niedawna mało znana roślina jagodowa — nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym świecie. Rosnący popyt na świeże owoce tego gatunku przyniósł znaczne dochody osobom uprawiającym borówkę. Równocześnie powierzchnia jej uprawy stale się powiększa — ogólny areał na świecie w 2003 roku szacowano na ponad 32000 hektarów. Produkcja jagód borówek w 2003 roku wyniosła 129 750 t, z czego 60% wchłonął rynek świeżych owoców.
Więcej »
Więcej »
Mijający rok różni się od poprzedniego pod względem wysokości zbiorów owoców i cen skupu. Sumaryczne zbiory owoców w Polsce w bieżącym roku wyniosły prawdopodobnie 2,9 mln ton (wobec 3,5 mln ton w 2004 roku), było mniej jabłek o około 500 000 ton, a wiśni o około 70 000 ton.
Przyczyny niższych zbiorów są powszechnie znane, przede wszystkim przymrozki wiosenne, susza w okresie letnim oraz silne wystąpienie parcha jabłoni w niepielęgnowanych sadach. Duży wpływ na słabe owocowanie jabłoni w sadach przydomowych miało też przemienne owocowanie drzew. Złożyły się to na niskie zbiory jabłek przemysłowych. Okazuje się, że w wielu krajach europejskich zbiory jabłek także były niższe niż przewidywano, głównie na skutek letniej suszy.
Więcej »
Mączliki, głównie ostroskrzydły (Bemisia tabaci) i szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum) uważa się za jedne z najbardziej uciążliwych szkodników roślin uprawnych. B. tabaci, pomimo zawleczeń z importowanymi roślinami, swojej obecności nie utrwalił w Polsce i można uznać, że nie występuje. Z kolei mączlik szklarniowy w większym lub mniejszym nasileniu występuje na wielu roślinach uprawianych w szklarniach.
Więcej »
Oferta materiałów spełniających warunki dobrego podłoża dla uprawy roślin w szklarniach i tunelach foliowych jest szeroka, jednak nie wszystkie są jednakowo dobre. Ogrodnicy biorą pod uwagę nie tylko wysokość uzyskanego plonu i jego jakość, ale również koszty zakupu podłoża oraz możliwości jego zagospodarowania bądź utylizacji po zakończonej uprawie (pod tym względem największe problemy sprawia wełna mineralna).
Więcej »
Analiza danych cenowych w roku 2005 na hurtowym rynku w Poznaniu potwierdza wyciągnięte z ubiegłorocznych doświadczeń wnioski, dotyczące zmian sytuacji cenowej na polskim rynku pomidorów spod osłon po wejściu do Unii Europejskiej. Wywołane zniesieniem cen wejścia oraz ceł ożywienie eksportu i importu przyczynia się do wyrównania poziomu notowań w czasie i zmniejszenia sezonowych wahań cen.
Więcej »
W pierwszej części artykułu (HO 11/2005) przedstawiłam problemy dotyczące ochrony cebuli omawiane podczas konferencji zorganizowanej przez firmę Nickerson Zwaan oraz firmę doradczą Alium Concept B. V. Poniżej opisuję zagadnienia związane z produkcją cebuli na świecie oraz z przydatnością poszczególnych typów cebuli do uprawy
w różnych rejonach, także najnowsze odmiany cebuli przedstawione przez firmę Nickerson Zwaan. Na konferencji dużo uwagi poświęcono także czynnikom mającym decydujący wpływ na dobre przechowanie plonu.
Więcej »
David Murcia (fot.) menedżer firmy Syngenta Seeds z Hiszpanii, zajmujący się analizą rynku pomidorów w Europie, gościł w Polsce podczas Krajowych Dni Ogrodnika w Tłokini. W czasie wizyty u kaliskich producentów pomidorów, Mirosławy i Zdzisława Dziubków (czyt. też HO 11/2005), mówił wiele o możliwościach sprzedaży polskich pomidorów na europejskich rynkach.
Więcej »