• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl

Skontaktuj się z nami

 

Plantpress Sp. z o.o.

WYDAWCA
ul. J. Lea 114a, 0-133 KrakówKontakt

tel.: +48 12 638 28 64
tel.: +48 12 638 28 65
tel. kom. 600 489 547
email: wydawnictwo@plantpress.pl

Dane rejestrowe

NIP: 677-002-45-31, REGON: 350016240
KRS: 0000163819

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 75 000 PLN. 

Konto bankowe

72 1240 4722 1111 0000 4857 2587 - ogłoszenia
65 1240 4722 1111 0010 2729 5729 - prenumerata, wydawnictwa