• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/1999

SAŁATA NATURALNIE BEZ MSZYC

Głównymi szkodnikami sałaty są 4 gatunki mszyc: porzeczkowo-sałatowa (Nasonovia ribisnigri), brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae), ziemniaczana smugowa (Macrosiphum euphorbiae) - atakujące liście - natomiast bawełnica topolowo-sałatowa (Pemphigus bursarius) żeruje na korzeniach roślin.
Każdy z tych gatunków atakuje uprawy sałaty w nieco innym terminie, który jest w pewnym stopniu zależny od przebiegu pogody - dlatego rozpoczęto badania mające ustalić metody przewidywania terminu i długości trwania inwazji mszyc. Powinno to pozwolić na ograniczenie liczby chemicznych zabiegów, które będzie można wykonywać w optymalnych terminach - co zwiększy ich skuteczność. Od pewnego czasu dostępne są odmiany odporne na niektóre gatunki mszyc - na przykład sałata Fortunas NAS Res. i Vetonas NAS Res. nie są atakowane przez mszycę porzeczkowo-sałatowa. Ponieważ dla wielu odmian zagrożenie stanowi bawełnica topolowo-sałatowa, opracowuje się przyjazne dla środowiska sposoby jej zwalczania. Wyizolowano grzyba Metarhizum anisopliae, który naturalnie występuje na gatunkach roślin żywicielskich dla tego szkodnika - jego zarodniki dodane do podłoża pozwalają na skuteczną ochronę upraw sałaty. Odstraszająco na mszyce działają lotne związki chemiczne, pochodzące z roślin żywicielskich, na których owady te zimują. We wstępnych testach polowych mieszanina lotnych związków uzyskanych z czarnej porzeczki maskowała obecność związków wydzielanych przez sałatę, przyciągających mszyce. W dużym stopniu ograniczało to stopień zasiedlenia tych warzyw przez kolonie szkodnika. Nawet jeżeli wszystkie z naturalnych metod ochrony sałaty okażą się skuteczne, to w okresie największego zagrożenia atakiem mszyc potrzebne będą nowe konwencjonalne insektycydy. Przeciwko dotychczas używanym preparatom owady te zdążyły się już uodpornić. Przykładowo, znaleziono kolonię mszycy porzeczkowo-sałatowej o wysokiej odporności na środki zawierające pirymikarb, heptenofos i cypermetrynę. Na podstawie Grower, 14.01.99.