• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl

Hasło Ogrodnicze 10/1999

Poniżej przedstawiamy nowości i zmiany, jakie odnotowaliśmy w organizacjach ogrodniczych w okresie od końca maja do końca sierpnia.
Więcej »
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN po raz drugi urządziła Dni Otwarte w Igołomi, podobnie jak w ubiegłym roku - w pełni lata (od 25 do 27 lipca). Zainteresowani ofertą tego przedsiębiorstwa mogli oglądać poletka z warzywami oraz roślinami ozdobnymi, a także niewielką kolekcję tych ostatnich w skrzynkach balkonowych i innych pojemnikach.
Więcej »
W Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin w Zgłobicach 27 lipca zainaugurowano program badania sprzętu ochrony roślin. Opryskiwacz polowy, należący do Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jako pierwszy przeszedł pozytywnie egzamin i uzyskał znak kontrolny nr 000001 z rąk głównego inspektora IOR - Andrzeja Chodkowskiego.
Więcej »
Skup owoców jagodowych rozpoczął się w tym roku na początku czerwca od zbioru agrestu, a zakończył w pierwszych dniach sierpnia wraz z ostatnimi partiami porzeczek czarnych i kolorowych. Warunki pogodowe, na które owoce jagodowe są szczególnie wrażliwe, były dla niektórych gatunków niesprzyjające. Stąd miniona kampania dostarczyła jednym powodów do radości, innym zaś przyniosła rozczarowanie.
Więcej »
W położonych na północ od Krakowa rejonach Małopolski od wielu lat znajdują się duże nasadzenia śliw, w których dominują "Węgierka Łowicka" i lokalna odmiana - "Bośniacka". W tych okolicach — w Szczodrkowicach - prowadzę gospodarstwo rodzinne nastawione głównie na produkcję śliwek, których uprawę rozpoczął jeszcze w latach sześćdziesiątych mój ojciec.
Więcej »
Co oznacza ten tytuł - szybko wyjaśniam, że "Staropolska" to według bazarowych ekspertów węgierka, zaś "Nebulia" to po prostu "Čačanska Najbolia". Takie językowe dziwolągi świadczą o tym, że nasz owocowy rynek to ciągle jeszcze w dużym stopniu bazarowa prowizorka.
Więcej »
Jednym z czynników decydujących o nasileniu parcha jabłoni, obok warunków atmosferycznych, jest poziom źródła infekcji w początkowym okresie wegetacji. W naszych warunkach klimatycznych głównym źródłem zakażenia w tym czasie są zarodniki workowe, które powstają w owocnikach tworzących się na porażonych, ubiegłorocznych liściach. Już więc jesienią można ocenić potencjalne zagrożenie parchem jabłoni w następnym sezonie.
Więcej »
Chiny są olbrzymim krajem, na którego obszarze występują wszystkie strefy klimatyczne. Dzięki temu mogą być tam uprawiane różne gatunki roślin sadowniczych - od "umiarkowanych" do tropikalnych. Tradycja produkcji owoców jest w Chinach bardzo stara - pierwsze sady powstały tam już 6 tysięcy lat temu.
Więcej »
Przewiduje się, że przez wiele lat opłacalna może być w Polsce produkcja czereśni. Koniecznie należy jednak zmienić technologię uprawy tego gatunku tak, aby można było uzyskać co najmniej 20 ton owoców z hektara. Poza tym warto sadzić drzewa tylko tych odmian, których owoce odznaczają się wysokim plonem, odpornością na pękanie (jeśli nie uprawia się drzew pod osłonami chroniącymi czereśnie przed deszczem) oraz masą co najmniej 8 gramów.
Więcej »
Na początku tego roku Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny w Albigowej zakupił - jako pierwszy w Polsce - opryskiwacz tunelowy (fot. 1) do ochrony drzew owocowych. Wybrałem się późną wiosną do tego gospodarstwa, aby się dowiedzieć, jak sprawuje się ten sprzęt.
Więcej »
Róża jest pospolitym krzewem występującym na obszarze naszego kraju zarówno na nizinach, jak i w górach, sięgając aż do zarośli kosodrzewiny. Rośnie na glebach ubogich, ale zwykle zasobnych w wapń, nie znosi silnie zakwaszonych. Ma jednak duże wymagania w stosunku do światła, występuje zwykle na skraju lasów i zarośli na stanowiskach dobrze nasłonecznionych. Ponadto, róże dzikie mogą być uprawiane w ogrodach i parkach jako krzewy ozdobne w nasadzeniach grupowych lub żywopłotowych.
Więcej »
Choroby typu żółtaczki i miotlastości stały się w ostatnich latach ogromnym problemem w uprawie wielu gatunków roślin. Mogą one powodować zahamowanie wzrostu, nekrozę i chlorozę, a nawet żółte zabarwienie rośliny. Tym objawom czasem towarzyszy (lub występuje jako odrębny symptom) czerwonawe zabarwienie liści, masowe wyrastanie pędów bocznych z kątów liści oraz różnorodne zaburzenia w rozwoju organów generatywnych. Kwiaty są źle wybarwione i zniekształcone, często przetworzone w utwory liściaste i pędy, nie wytwarzają nasion.
Więcej »
Więcej »
Metale ciężkie - kadm, ołów i rtęć - to pierwiastki, które nawet w najmniejszych ilościach są szkodliwe dla zdrowia. Ich wspólną cechą jest zdolność do kumulowania się w organizmie i długi okres biologicznego półtrwania. Kadm uznawany jest za najbardziej niebezpieczny, ze względu na to, że łatwo przemieszcza się w łańcuchu gleba - roślina - człowiek.
Więcej »
8 sierpnia w gospodarstwie Stanisława Olszewskiego w Błoniu producenci z okolic Sandomierza mieli okazję uczestniczyć w prezentacji odmian pomidorów firmy Novartis Seeds. Drugie, równoległe spotkanie odbywało się u Jacka Kiliańskiego w Szewcach.
Więcej »
25 czerwca w gospodarstwie ogrodniczym Tadeusza Kasprzaka w Piekoszowie - jednego z trzech występujących pod szyldem "Bracia Kasprzak" - spotkali się przedstawiciele największych szklarniowych zakładów ogrodniczych. Powodem tego był "Dzień Otwarty" firmy Western Seed, reprezentowanej przez Floraland.
Więcej »
Przez kilka pierwszych dni maja bieżącego roku jedno z większych centrów kongresowych Nowego Jorku - Jacob Javits Center w sercu Manhattanu - przyciągało uwagę dużej grupy amerykańskich florystów oraz wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się handlem kwiatami ciętymi.
Więcej »
W poprzednich odcinkach relacji z wycieczki Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, któremu towarzyszyłam podczas penetrowania Francji, przedstawiłam ogólne wiadomości na temat cebulowego biznesu znad Sekwany. Opisałam także dwa przedsiębiorstwa, które produkują głównie na zamówienie Holendrów będąc niejako zapleczem dla wszechobecnych handlowców z Kraju Tulipanów. Tym razem skoncentruję się na gatunkach, które są specjalnością typowo francuską i znacznie łatwiej znaleźć reprodukujące je firmy na przykład w okolicach Angers niż w pobliżu Amsterdamu.
Więcej »
Fleuroselect, międzynarodowa organizacja testująca nowości roślinne rozmnażane z nasion, nie przyznała w tym roku złotego medalu żadnej ze zgłoszonych do oceny kreacji. Oznacza to, że wśród nowych, zagranicznych odmian, które mają się pojawić na światowym rynku w przyszłym roku, nie znaleziono rewelacji. To pierwszy od lat tak słaby wynik "oględzin" notowany przez Fleuroselect.
Więcej »